eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.182

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 168-169
Nummer: 182


<-Forrige . Indhold . Næste->

182.

15 April 1493.

Kong Hans stadfæster Skrædernes Skraa og henviser dem i Tilfælde af Forurettelse til Bygfogden.

Wi Hans med guds naade Dannemarchis, Norgis, Wendis och Gottis konning, wdualt konge till Suerige ........ och Ditmersken, giøre witterligt, at wi af wor synderlige gunst och naade hafue stadfestet och fulbiurdet denne skraa af skredder embedet i Kiøbenhafn, som dette vort obne bref wedhengt er, saa at hun skall blifue med sin fuldmagt i alle ord oc artickler, som hun indeholder, och der till hafue wi undt och tillat, om nogen skreder eller suend bruger skreder embedet her udi byen och hafuer ey wundet embedet, som her sedwane er, maa skredderne sige wor byfoget till, at hand hielper dennem der udi, saa at dem ey skeer vret. Hafue wi och vndt och tillat och med dette vort obne breff unde och tillade, at forskrefne skreddere her udi Kiøbenhafn maa niude och bruge thesse embeder

II s.168

her udi byen, som de af arildtz tiid och gammell sedwane her till giort haffue. Thi forbinde wi alle, ehuo de helst ere eller were kwnde, och serdelis vore fogeder och embedsmend forskrefne skreddere at hindre eller hindre lade, eller i nogen maade wforrette, vnder wor hyldest och naade. Datum in castro nostro Hafniensi feria secunda post dominicam quasimodo geniti søndag anno domini mcdxciij, nostro sub signeto.

Afskrift i Resens Samling af Lavsskraaer S. 966-67 i Raadstuearkivet.

II s.169

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top