eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.180

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 167
Nummer: 180


<-Forrige . Indhold . Næste->

180.

17 Juni 1492.

Væbner Anders Gaghe giver til Marie Kloster i Helsingør 2 Boder i Las Vinders Stræde, af hvilke den ene kaldes Sjælehus.

Alle men thette breff see eller høræ læse helser jek Anders Gaghe aff wapn kerligh meth gudh. Gører jek wytherligh alle nærwarendes och komme skwllendes, ath jek meth myn frij williæ och i myn welmacth meth myn høstrues williæ och roodh høstrue Else hawer giffwet oc affhendh oc serdeles meth thette myth opne breff giwer och affhendher fraan oss oc beggi wore arwinge jndh til jomffrv Marie closther i Helsingør too myn boodher liggendes i Kiøbinghaffn i Lasse Winderis strede, then første boodh kalles siælæ hws och then andhen nordhen nesth, som nw iboor Gywde Patynmagerske, lenge och brede som efftherfølger: i søndher och i nør xv siælinske alne och jeth quartteer vdh meth gadhen och saa lange aff søndher och i nør i gardhen, pa bredhen i østher och i westher xxviij siælinske alne och jeth quartteer, tesse fornefnde boodher til ewindeligh eydom och eyæ skwllendes fornefnde closter meth sodant foorordh och wilkor, ath priær och brødher, som nv æræ och kommeskwllendes, skwlle holdhe too messær om wgghen for oos bodhe och beggis wore børn och fore beggis wore foreldernes siælæ, then første messen lesen fore sancti Nicolai altere om mandaghen, then andhen om tiisdaghen, ther vy sywnge for wore Frwe altære, och skulle wy hawe thet hws aff closther, som wi nw iboo, i beggis wore tiidh. Ath thet skal so wære i sandhedh stadicth och wforkrenkeligh bliwe, hengher jek myth jntsigel nedhen foræ thette breff, tilbedendes flere gode men, som er Peer Hansson aff wapn borgemesther i Helsyngør, Lauris Person borgemester i Kyøpinghaffn, Niels Guldsmedh, Jes Been och Ingwordh Skredher, borghere i same Kiøpinghaffn, ath thi henge theres jntsigel meth myth for thette breff. Datum i Helsingør anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo 2°, die sancti Botulphi abbatis.

6 Segl hænge under. De 3 første adelige. Laurids Persens utydeligt. Tidligere trykt i Aarsberetn. fra Geh. Ark. III. Tillæg S. 18.

II s.167

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top