eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.179

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 166-167
Nummer: 179


<-Forrige . Indhold . Næste->

179.

13 Feb. 1492.

Thingsvidne om Hr. Jens Persens fuldkomne Ejendomsret til den i Nr. 178 omhandlede Gaard.

Alle som thette breff forekomer witherligt gøre wij Martin Jenson, byfoghet i Køpmanhauen, Laurens Pederson, borgemester, Niels Pederson Scriffuer oc Bertram Hekeler, radmen, Olaff Jonson, Tuwe Jensou oc Jens Michelson, borgere j same sted, ath aar effther Cristi wors herres burd mcdxcij, mandagen nest effther sancte Dorotee then helge junchfrues dagh pa Køpmanhauen bything for oss oc mene thingmen, som tha thing søghte, wor skikket hederlig man her Jens Pederson prest oc adspurde bescheden man Lydeke Gerwenson Bager, borger i Helsingøør, om han wor hans fuld hemle oc tilstander til then gard, som han haffde køpt aff hanom liggendes norden wet gamle Radhuss strede westen nest sancti Andree altares boder, som her Anders Orgemester vicarius til same altare nw j wære hauer i sancti Peders sogn i forscrefne Køpenhauen, til hwilket forscrefne Lydeke swarede, ath han wor forscrefne her Jenses fulle hemle oc tilstander til forscrefne gard j alle made, som thet købebreff, som ther pa giffuet ær, jnneholder. Item atspurde same her Jens forscrefne Lydeke, om forscrefne gard ey wor lowboden til thing før æn han so køpt wor, til hwilket Lydeke swarede oc bewisde met Awe Bagere oc met Jens Jwl, som then tijd wor byfoghet, ath same Lydeke pa Køpmanhauen bything lowbød same gard selffuer i hans eghen person første thing och sethen Awe Bager framdelis pa forscrefne Lydekes wegne lowbød forscrefne gard fire samfeldes thing dage før æn han solder wort, hwilket forscrefne Jens Jwl then tijd byfoget meth mange flere thingmen tilstode, at so for hanom oc mene thingmen pa same thing. Item sagde same her Jens, ath hanom wor forekomet, at Lydeke schulle haue forsagt oc sold same gard førre æn her Jens hanom køpte, til hwilket Lydeke swarede, ath han wille ther fore gøre low oc wern, om behoff gøres, oc ath engen schal thet bewise, at han noger tijd haffde forsagt eller sold noger man then gard vden forskrefne her Jens Pederson, om hwilke forscrefne ærende same her Jens beddes oc fik eth thingswithne met thesse efftherscreffne dande men, som ære Bertil Pederson, Thruels Olson, Hans Jude, Peder Andersen, Jens Ouerlender, Michel Matson, Jens Kiellesmyd, Olaff Brydie, Niels Matson, Matis Jenson, Claus Begermager oc Jens Jude Brolegger, hwilke som aff fogdens befaling ath withne there witherligheet vthginge oc effther there fulle beraath jnkome pa forscrefne thing, withnede alle endreghtelige pa siel oc saning, at them sanne-

II s.166

ligh witherligt wor, seet oc hørt haffde, at forscrefne her Jens Pederson pa forscrefne thing hauer bewiist om forscrefne gard met forscrefne Awe Bager oc Jens Jwl met flere thingmen j alle made, som fore ær rørd. Til withnesburd her om ære wore jnsigel hengde fore thette breff. Giffuet som forescreffuet ær.

Af Seglene findes Nr. 3 og 4. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.167

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 21.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top