eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.175

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 162-163
Nummer: 175


<-Forrige . Indhold . Næste->

175.

27 Juni 1489.

Paa Kongens Retterthing ved det Skur paa Frue Kirkegaard skødede M. Jørgen Hvid til Frue Kirke en Gaard i Klosterstræde og en Gaard i Suderboden.

Wij Hans meth gudz nade Danmarckes, Norges, Vendes oc Gotes koningh, vtuald koningh tiil Sueriges rige, hertugh i Slesuigh, i Holsten, Stormarn oc Ditmersken hertugh, greffue i Oldenborgh oc Delmenhorst, gøre vitherligt, at aar effther gudz bird mcdlxxxix crastino Johannis et Pauli fore oss i Købendehaffn norden oc østen wedh thet skwer pa wor Frue kirckegard neruerendes mester Vincentius, canick i Købendehaffn, Ywer Niclesson, borgemestere aff Ripe, Hans Willessen, radman ibidem, Nicles Guldsmed ibidem, Bo Perssen

II s.162

kalles Bremle, heretzfoget i Steffnsheret, Hans Korthe oc Per Skeell, borgere i Købendehaffn, meth flere ther neruerendes wor skicket hetherligh oc forsynligh man mester Jørgen Hwidh, canick i Købendehaffn, skøtte, vplod oc fra segh antwordede, sine arffuinge oc efftherkommere, en hetherligh oc forsynligh man doctor Per Albretssen, kircke werge tiil wor Frue kircke ibidem, tiil ewinneligh eye eyeskullendes oc pa wor Frue kirckes wegne en sin fæderne gard liggendes i Købendehaffn i Closter strædet pa thet westre sønder hørne meth the bodeer(!), som ligge i Closter strædet oc recke tiil then gardh i nør, som abbeden aff Knardropp fech af Magens Man, kalles Jeffn onder. Item ythermere skøtte oc vplodh forskrefne mester Jørgen doctor Pether pa wor Frue kirckes wegne then gard meth hwss oc iordh i lenge oc brede, som han nw begreffuen er, i Swdereboden liggendes, som forskrefne mester Jørgen fech oc kiøffte aff Bonde Jenssen, borgere i Købendehaffn, som thet købebreff oc skødebreff, mester Jørgen ther pa fech, ythermere inneholler. Oc kennes forskrefne mester Jørgen segh, sine arffuinge oc efftherkomere engen eyedell, lodh eller rettighed athaffue i forskrefne ii garde effther thenne dagh, oc wor engen gensidelse(!) mod forskrefne skøde eller engen forskrefne skøde straffede i noger mode. Huilket skøde wij nw stadfeste oc wedh sin fulle mact døme i alle mode, som thet nw loglige fore oss giorth er. Forbyudendes alle, ehuo the helst ere eller were kunne, forskrefne doctor Pether, kircke werge tiil wor Frue kircke oc pa wor Frue kirckes wegne eller hans efftherkomere hinder at gøre pa forskrefne garde eller segh meth them atbeuare wthen theres minne i noger mode, swo lenge noger kommer fore oss meth bettre beuisningh pa wort rettertingh. Datum anno, die et loco vt supra, nostro ad caasas sub sigillo, teste Johanne Ketilli, iusticiario nostro dilecto.

Seglet fattes. Orig. paa Perg. paa Gavnø.

II s.163

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top