eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.172

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 160-161
Nummer: 172


<-Forrige . Indhold . Næste->

172.

12 Marts 1489.

Erkebiskop Jens Brostorp giver til Lunds Erkesæde sin Gaard i Kjøbenhavn norden næst op til St. Nikolaj Kirkegaard imellem 3 Stræder.

Wy Jens met gudz naade erchiebiscopp i Lund, Sueriges første och pawens legathe gøre witherligt meth thette wortt opne breff, at wii aff beraad hugh oc wor kære brodhers Hans Brostorpps och flere frænders och wænners samtøcke och wilge, altzsom mecktiigeste gud, jomffru Marie och sancte Laurentz till loff oc ære, wor siæll, wore forældres, forfædres och alle cristne siæle till roo och liise, wor Lunde domkircke och æfftherkommere ærchiebiscopper i Lund till nytte och gaffn, haffwe nw vnnt och giffuet och meth thette wortt opne breff vnne och giffue fraa oss och wore arffwinge jnd till wortt Lunde ærchiebiscopps sæde [een] gard liggendes i Køpinhaffn norden næst opp til sancti Nicolai kirchegaard emellom try byes stræde, met alle syne brede och [lenge], grwnd och jordh, som han nw begreben, bygder och wbygder ær, till ewinnelige eye æyeskulendes, met saa skæll och ....., at wore efftherkommere ærchiebiscopper i Lund, hwo the helst ære, skulle wære plectege till ewigh tiid ladhe holde fore [oss], wore forældre och arffwinge en aarthiid aarlige i

II s.160

Lunde koor... .lødig mark redhe penninge, i saa maade, at mellom .... cker oc wicarer, som ære i wigiliis och siælemesse, och at vigilien sywnges offwer wor graff och thessligest mellom fatig ....., som thaa ære i domkirchen, skule skifftes forscrefne penninge och till messer effther gammeld(!) sidwane. Skede thet saa, thet gud forbywde, at wore efftherkommere ærchiebiscopper i Lund, vdi nogher tilkommende thiide æy wilde ladhe saadane thyæniste och forscrefne .... thiid saa fulkommelighe holdes, som fore ær sagt, tha skule wore arffwinge och forscrefne Lunde capittell haffwe fulle makt .... gaard och gaffue igen at kalle och anamme fraa forscrefne wortt ærchiebiscopps sæde, oc skule kirckewerghie till forscrefne Lunde domkircke thaa forscrefne gaard ladhe till leyæ paa lantgille och holde forscrefne aarthiid ther aff i alle maade, som forescreffuet staar, som the wele antsware fore gudh, oc hwess ther offwer ær skall komme till Lunde domkirckes bygning. In cuius rei testimonium secretum nostrum vnacum sigillis dicti venerabilis capituli nostri Lundensis presentibus inferius sunt jmpensa. Datum Lundis anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo nono, die beate Gregorii pape et confessoris, pontificatus nostri anno quintodecimo.

Noget af Kapitlets Segl er endnu tilbage. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.161

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top