eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.170

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 159
Nummer: 170


<-Forrige . Indhold . Næste->

170.

24 Sept. 1488.

Abbed Povl paa Hvitø Kloster i Norge skøder Esrom Kloster Klostrets Arv efter Broder Laurids Pedersen. Jfr. Nr. 138.

Alle mæn thette breff see eller høre læses helse wij brother Poel, abbet på Hvithøen closter, liggyndes i Norge i Opsloe byscops dømmæ, ewindelighe meth gudh. Giøre wij witherlight meth thette wort opne breff, thet wy haffwe vnth oc giffwet oc vndæ oc giffwæ til Esromss closter lyggindes i Siæland i Roskilde byscops dømmæ all then arff i ioor oc i fææ eller siæle gaffwe, swo som wor brother brother Lauritz Pæthersen Per Lassens søn, som borgere war i Køpnehaffn, ærfft haffuer effter syn kiære father oc mother, thy fornæffnde arff til faal oss oc wort closter effther thy, at forscrefne brother war wor professus oc nygiffwen brother i wort closter oc døthe i wort closter nw tw aar syen, til ewik tiid at nydhe oc beholle, oc skiøthe wij fraan oss oc fraan wort closter oc indtil Esroms closter forscrefne arff oc grwnd oc annet hwat som hel[s]t næffnis kan. Thy bethe wij alle oc hwær særdeles, ati hielpe oc trøste forscrefne her abbet i Esroms closter at nydhæ oc brughe forscrefne arff oc siælegaffue at beholle, som thet til bør, thy at wij ære hans fulkommelighe hymmel oc tilstannære. Til ythermere wisteen oc forwaringh hænge wij wort inseile with thette wort opne breff oc beynnis thesse dannæmæntz inseyle, som ær her Niels aff Tykøbyn, Per Lyy aff wapn, boendes i Børsholm, Jep Foghet, borgemester i Siøgborgh, Symon Smeid, boynnis ythen for Esrom, Jens Jonssen aff Bisthorp oc Lasse Jwl i Dansthorp, at the hænge theres indsegle meth wort vndhær thette opne breff. Giffuith aar effther gutz byrdh mcdlxxxviij thæn onsdagh nest fore sancti Michels dagh.

Codex Esromensis, Bl. 186.

II s.159

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top