eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.169

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 158-159
Nummer: 169


<-Forrige . Indhold . Næste->

169.

11 Avg. 1488.

Thingsvidne om Adkomsten til en Grund sønden for Fisketorvgaden, hvorpaa Møntmester Henrik Dringenbergs Gaard staar. Jfr. Nr. 145 og 158.

Alle som thette breff forekomer witherligt gøre wij Jens Jwl, byfoget i Køpmanhaffn, Laurens Pederson, borgemester, Arnd Wogn, Niels Wethmer, Gregors Magnson oc Erland Jonson, radmen, Jens Hemmigson oc Jens Michelson, borgere j same sted, at aar effther gutz burd mcdlxxxviii mandagen nest effther sancti Laurentz dagh pa Køpmanhaffn bything for oss oc mene thingmen, som tha thing søghte, wore schikket erszame men Hans Pederson Guldsmyd pa Henric Dringenbergs myntmesteres wegne j Malmø pa then ene syde oc Erik Olsson pa hans kære husfrues weghne Kirstine, Peder Karisens efftherleuersche, pa then annen syde, berættende hureledes for noger fremleden tijd forscrefne Peder Karlson oc Sitze Peder Cristernsens doter, Hans Trittelfitzes efftherleuersche, haffde til samen bade een jord oc grund, liggendes sønden weth Fischetorg gaden, westen fra Bernd Hakenbergs gard j wor Frw sogn i Køpmanhaffn, hwilken jord forscrefne myntemesterns huss pa bygde ære, oc ær i syn lenge fra gaden aff nør oc i sønder lige longt som thet myntemesterns stenhuss ær, som bygd ær jnne j garden, aff hwilken jord forscrefne myntemester først køpt haffuer aff forscrefne Sitze

II s.158

Trittelfitzes henne deel, som the breff jnneholde, som ther pa giord ære, oc sethen ther effther køpte samme myntemester aff Peder Karlson hans deel oc rettigheet j same jord, oc effther thet at Peder Karlson døøth bleff, gud hans siel nade, førre æn myntemester fik schøde breff eller forwaring for syne peninge oc betaling for same jord, som forscrefne Kirstine Peder Karlsens efftherleuersche haffuer kends oc stilstandet, tha skøtte forskreffne Erik Olsson, hennes kære hosbonde, pa hennes wegne forscrefne Hans Pederson Guldsmyd osv. Til wythnesburd her om ær wore jnsigle hengde fore thette breff, giffuet som forescreffuet ær.

Af Seglene fattes Nr. 2 og 4. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.159

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top