eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.168

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 157-158
Nummer: 168


<-Forrige . Indhold . Næste->

168.

23 Juni 1488.

Thingsvidne om, at Lavrens Jepsen Skræder skødede Esrom Kloster sin Arv efter sin Hustru Mette (se Nr. 165).

Alle som thette breff forekommer witherlight giøre wij Jens Jwl, byfoghet i Køpmanhaffn, Awe Nielsen Bagere, Pæther Hansen Smydh, Oleff Brødie, Hans Jenssen Brygere, Michel Swensen oc Jens Michelsen, borgere i sammesteth, at aar effther gutz byrd mcdlxxxviij mandaghen sancti Johannis baptiste afften natiuitatis pa Køpmanhaffn bything for oss oc mene thingmen, som tha tyngh søkte, wor skicket ærligh man Laurens Jeipsen Scredder, wor kære mætbroder, som meth lowlig thingslywd skøtte oc oploot erwaerdighe father her abbet i Esroms closter oc brother Hans Pæthersen, conuentz brother i sammesteth, forscrefne Laurens Jeipsens kære fostersøn, wet theris procurator i then sagh Bertram Hekeler, wor kære metborger, til forscrefne Esroms closter all then arffdeel oc rættikheet, som same Lauritz Jeipsen ær tilfallen æffther hans kiære husfrwes forscrefne brother Hans Pæthersens modhers døøt Mætte, guth hænne siæl nade,

II s.157

vdi thesse efftherscreffne garde, som ær vdi then gard oc boligh, som Pæther Lassen Smet, forscrefne brother Hansses kiære father, foordom atte oc vdi bode, guth hans siæl nade, oc Lanritz Smet nw vdi boer, liggendes norden weth Gamel Thorff østhen næst then gard oc bolig, som Hans Jeipsen Gryde støbere nw i boor i sancti Pæthers sogn her sammesteth, oc alt forscrefne Lauris Jeipsens deel oc rættigheet vdi then gard oc boligh liggendes sønden wet Westhre gade westen nest Ysac Werkmesters gard i sancti Clementz sogn her sammesteth meth all forscrefne hans deels oc rettighetz tilhørelse i forscrefne garde i hws, i iordh, i længe oc i brede, vppe oc nedre, engtet vndentaget, til ewindelighe eye eyescullendes. Oc kænnes forscrefne Lauritz Jeipsen, at han haffde fanghet oc vpboret fult oc alt good betaling aff forscrefne Esroms closter for forscrefne deel oc rettigheet til hans fulle nøwæ, oc effther thet at ænghen gensielse war ther i mooth, tha wor thet skøthe fast melt at bliffwe til ewig tiidh. Tiil witnesbyrd her om ære wore indsegle hængde fore thette breff, giffwet som forscreffwet ær.

Cod. Esromensis, Bl. 185-86.

II s.158

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top