eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.166

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 155-156
Nummer: 166


<-Forrige . Indhold . Næste->

166.

23 April 1488.

Kirkeværgerne for St. Peders Kirke love at holde de Messer og iagttage de andre Forpligtelser, som Hr. Mikkel Madsen i Æbelholt havde foreskrevet i sit Gavebrev til Kirken paa en Gaard og en Bryggerkedel i Raadhusstræde. Jfr. Nr. 135.

Alle men thette breff see eller høre læsis helse wj Erik Nielsson arcium et decretorum doctor, dæghen i Køpnehaffn oc kirke hæræ

II s.155

til sancti Pethers kirke i sammestedh, oc Hans Kreffuet oc Anders Nielsson, kirke wærie til then samme kirke, ewinnelighe meth wor herre. Thet skal alle men widerljght wære nerwærendes oc komme skulendes, at wi meth thette wort opne breff tilbindhe oss oc wore effterkommere kirke herre oc kirke wærie til fornefnde sancti Pethers kirke vbrødelighe wedh macht at holde thet opne breff, som hederligh oc reenliffuet man her Michel Matzson i Ebleholt, fordhom canik i Køpnehaffn, forscrefne sancti Pethers kirke giffuet haffuer, ludhendes vpaa een gardh i Raadhusstrædet nordhen gadhen liggendes i sammestedh, oc vpaa een brygge kædel aff thre tønner, meth swodane article som her effterfølger. Først at fornefnde gardh oc bryggekedel skule baadhe bliffue tilsammen oc gange aarlige vnder een leye, aff hulken leye forscrefne kirkewærie skule hwer thorsdagh om aaret lade holde een ewigh messe aff gudz lighame meth collecter oc memoria aff sancte Maria Magdalene oc alle cristne siele. Item skule forscrefne kirkewærie inlegge j skilling grot aff forscrefne leye vdi een stock till forscrefne gardz oc kædels nytte oc behoff, huilken stock ther stande skal hoss alteret, som forscrefne messe fore sighes. Skal oc fornæfnde kirke herre skal haffue een nøghel oc forscrefne kirke wærie skule haffue een annen nøghel ther til. Item skule the hwert aar lade holde een ewigh begengelse meth een vigilies oc fem messer i forscrefne sancti Pethers kirke for hans siel oc hans foreldres siele. Item hwat som fornefnde gardh oc kædel kunne ydermere om aaret rentte ower thette som fore er rørt, thet skal bliffue til forscrefne sancti Pethers kirkes nytte oc behoff, thok swo at hwn ther aff skal holde forscrefne messer oc vigiliis meth peld oc woxlyws, swo offte som behoff gørs. Item woret oc swo at ther skedhe noghen merkeligh bryst vpaa noghre thesse forscrefne stycke fore forscrefne kirke herris eller kirkewæries forsømelse skyld, tha skal her dæghen oc capitel her i Køpnehaffn, som tha ære til, haffue fuldmakt at flyet oc skicket, swo at forscrefne gardh oc kædel bliffue wedh macht oc at forscrefne gudz thieniste oc siele thorfft bliffue swo holdne i alle made, som forescreffuet staar. Til ydermere wissen oc forwaring herom tha haffue wi hengt wore inseygle her nædhen fore thette breff. Datum Haffnis anno domini mcdlxxxviij die sancti Georgij martiris gloriosi.

Udenpaa: Littera recognicionis super curia domini Michaelis in Radhussstrædhet sita et ecclesie sancti Petri scotata cum vno caldario. Af Seglene fattes de 2 første. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.156

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top