eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.165

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 154-155
Nummer: 165


<-Forrige . Indhold . Næste->

165.

29 Nov. 1487.

Lavrids Skræder skøder til Esrom Kloster sin Arv efter sin Hustru Mette (se Nr. 139) i en Gaard nord for Gammeltorv og 2 Gaarde paa Vestergade.

Alle mæn thette breff see eller høre læses helser ieg Lauritz Skrædere boendes i Køpmanhaffn, som Mætte Per Lassens, hwes siæl gudh nade, haffde til hwsfrw, ewindelige meth guth, giørendes alle witherligth oc bekennes megh meth thette myt opne breff op at haffwe ladhet, sold oc aff hændet fra migh oc mynnæ arffwinge til ewindeligh eyedom at bliffwæ hetherligh oc welbyrdigh man her abbet Pæther, abbet i Esroms closter, pa forscrefne hans closters oc brother

II s.154

Hans Pæthersens wegne all then deel oc rættighet, som migh aff rætte til[fallen] ær oc her effther til falle kan effther forscrefne myn husfrw Mætte, Per Lassens, i thræ garde ligendes i forscrefne Køpmanhaffn, then [ene] ligendes nordhen weth gamble Torff, som Jes Kylsen Smydh nw innen boer, the andre two ligændes pa Wæstræ gadhe pa then syndræ sydæ i nordost fra sancti Clemens kyrkæ tiil sammen, then eene som westen liggher boer Per Jeipsen smeth nw jnnæn, oc thæn annen ligger østhen strax hoes oc liggher nw ødhe. For hwilke forscrefne delæ i forscrefne gardæ iegh wetherkænnes mech at haffwe fult oc alt opboret aff forscrefne her abbet Pæther pa forscrefne closters oc brother Hansses wegne for forscrefne delæ i forscrefne garde effther myn fulkommelighe nøge. Thy tilbyndher ieg mech oc mynæ arffwingæ forscrefne her abbet Pæther, brother Hans, closter oc conuent i sammesteth forscrefne delæ i forscrefne garde meth længæ oc bredæ til at staa, frij oc hymble for hwer mantz tiltael vdhen alt hyndær, hielpærædhe eller ythermere giensielse, oc, thet gudh forbywthe, om forscrefne delæ i fornæffnde gardæ worde forscrefne her abbet, brother Hans oc conuent i forscrefne closter Esrom aff wunnæ meth lantz eller kirkæ logh eller annen nogher ræth gangh, tha til byndher iegh megh oc mynæ arffwingæ at wetherleggæ forscrefne her abbet, brother Hans, closter oc conuent i sammesteth swo goet goetz, som forscrefne delæ i forscrefne gardæ kunnæ wære, meth swo goet renthæ oc belæyeligheith oc hollæ them thet vdhen alt schadæ i alle made. Til ythermere witnesbyrd oc forwaring hængher iech myt indseglæ næthen for thette breff, bethendes kiærlighe gothe mæntz jndseylæ til witnesbyrdh i forscrefne ærendæ, som foræ ær rørth, som ære Clawes Nyman radman i forscrefne Køpmanhaffn, Lasse Mowensen fiærdingsman i sammesteth, Bertrwm Hekelær, Awe Bagere, Niels Bruse, borgere i sammesteth, oc Bæenth Smeth, boendes i Soderop vthen strax hoes forscrefne closter Esrom. Giffwet i forscrefne Køpmanhaffn vigilia sancti Andree apostoli anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo.

Codex Esromensis, Bl. 184-85.

II s.155

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top