eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.164

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 153-154
Nummer: 164


<-Forrige . Indhold . Næste->

164.

11 Dec. 1486.

Kannik Hans Hanin stifter et Alter i det ny Taarn i Frue Kirke med 2 Gaarde og 4 Boder i Tydskemannegade og 1 Gaard i Nørregade.

Wij Hans met gudz nade osv. gøre vitherligt, at aer effther gudz birdh mcdlxxx sexto then mondagh infra octauas concepcionis Marie for oss pa vort rettertingh pa biscops garden i Køpenhaffn i thet magh nest vedh kirkegarden neruerendes oss elskelige verdiige fader met gudh her Niels Skaue biscop i Roskilde, abbet Oluff aff Sore, her Johan Oxe, her Henric Meghenstrop vor landzdomere i Siæland, her Pouel Laxman, riddere, vore elskelige men oc raad,

II s.153

Jørgen Rudh, Marquard Teghenhuss met flere ther neruerendes vor skicket hetherligh oc forsywnlegh man her Hans Hanyyn canich vdi Køpenhaffn, at han met syn frij viliæ, velmact oc beradh hugh skøthæ oc vplodh tiil ewinneligh eyæ eyæskullendes fra segh oc sinæ arffuinge oc tiil hetherlegh man her Mattis Mathie oc hans efftherkommere perpetuis vicarijs pa thet altæres vegne, som forscrefne her Hans Haniin haffuer funderet oc steycteth effther hederligh capitels viliæ oc samtøcke i thet torn niligh begønt i vor Frvæ kirke i Køpenhaffn pa then nørre siide liggendes, hwilket altære som er funderet i vors herres Ihesu Christi transfiguracionis hether oc i the fire oc tywffue olleres eller seniorum loff oc hether, tessæ effterscrefue sinæ garde oc gotz hære i Køpenhaffn liggendis, som er først een gard, som hanum tiilfald i ret arff, som ligger i Tytzskemannæ gade pa then nørre siide mellom vor Frues garde oc then gard, Niels Scriffuere raadman i bor, meth alle sinæ rette tiilliggelsse i længe oc bredæ, som han nw begreben er oc giffuer aarlegh x lubesk marck tiil skild. Item een stoor gard ther twert emod pa then samme gade vesthen gaden liggendes oc haffuer iiij bodher hoss gaden, then første i thet søndhre hørnæ liggendes, giffuer ij løde marck. Item then annen boodh ther nest giffuer oc ij løde marck oc then tredie ther nest liggendes giffuer oc ij lødemarch oc then fiærde boodh liggendes søndhen nest sancti Andree altæres bodher oc giffuer iij lødemarck. Item een gard i samme vor Fruæ sogn pa Nørrægade liggendes nordhen veth Hans Siortson oc giffuer ij lødemarch, meth alle forscrefne gardes oc bodhers rette tiilliggelsse, ræntthæ oc rettiighet i bredæ och lenge osv. Hwilket skødæ vij nw stadfestæ, oc vet syn fulde macth døme i alle mode osv. Datum anno, die et loco ut supra nostro ad causas sub sigillo, teste Johanne Ketilli justiciario nostro dilecto.

Seglet fattes. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.154

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top