eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.163

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 153
Nummer: 163


<-Forrige . Indhold . Næste->

163.

19 Marts 1486.

Frue Kirke afhænder en Gaard nord for Bennikestræde for at betale sin Gæld for Omkostningerne ved Opførelsen af Taarnet og anden Bygning.

Alle men thette breff see eller høre helse wij doctor Erik deghen i Købendhaffn oc mene capittil i samesteth ewindelige meth wor herre oc gøre wij alle witterlicth næruærendes oc kommendes, ath fore then store gield, som wor Frwe kircke j Købendhaffn er vdj kommen, for syn bygning, som hwn nw fore haffuer meth torn oc j andre made, tha haffue wij solt, skødh oc affhænd beskeden mand Per Jenson, som kalles Brolegger, borger j Købendhaffn, oc hans arffuinge en forscrefne wor Frwe kirkis gard meth hwss, jord oc grund, ligendes nordhen wed Benickestredhet j sammesteth, østhen næst mellem fornefnde Pether Broleggers gaard, som han nw sielff vdj boor, oc sancti Michels alteres gard, huilken forscrefne gard ther holder viij alne, eth qwarter myndre, i bredhen paa then nørre ænde nedh fraa gaden oc xij alen i breden paa then søndre ænde vdmeth gaden, item xl alen, ij qwarter myndre, i syn lenge lige wedh forscrefne Pæther Broleggers eyghen gard osv. Til ydermere wyttendzbird her om thaa haffue wij ladhet hængth wort capittels jncegle fore thette breff. Datum Haffnis dominica palmarum anno domini mcdlxxxvj.

Samtidig Afskrift paa Papir i Geh. Ark.

II s.153

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top