eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.151

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 144-145
Nummer: 151


<-Forrige . Indhold . Næste->

151.

11 Sept. 1481.

Mageskifte mellem Æbeltoft og Esrom Klostre, hvorved dette sidste faar en Gaard i Købmannegade (den i Nr. 148 og 149 nævnte).

Alle men thettæ breff seer ællær høræ læsæ helsæ wy brodher Jeep Nielsson, abbeth wdi Æbelholtz klosther, och menigh conwenth j sammæ stæth, ewyndeligæ meth wor herræ. Kwngøræ wy allæ, som nw æræ ællær kommeskullendes meth thette worth opnæ breff, ath

II s.144

wy allæ samdræcktæligæ haffue fulburdh och gyorth eth wenlickt och kærlickt skifftæ meth hederligæ och reenliffuethe men, som æræ her abbet Pædher Andersson i Esromsklosther och menigh conwenth i sammæstædh, saa ath fornefnde Esroms brødræ och klosther skullæ haffue een wor gardh i Køpnæhaffn liggendis i wor Frwes sogn paa Køpmannægaden østæn næsth appotekeren thuerth offuer fra then gardh, som her Oleff Axelsson ottæ, och wy aff Jep Clauesson fyngæ, som burgmæstære wor i Køpnæhaffn, hues syælæ gudh nadæ, till ewyndeligh eyæ meth hws och grwndh, bredæ och længæ, och allæ gortzens tilligellsæ, jnthet wndertaget, som the hoffuetbreff meth skødæbreff wtuisæ och jnnæhollæ, ther wy them ther paa foeth haffue foræ thuennæ gardæ, som wy jgen skullæ haffue aff forscrefne Esromskloster tell wederlaw for then gard, som the aff oss fyngæ, then enæ lyggendes i Watsingerøth i Wggelløsæ sogn wti Lywngehæreth meth allæ gortzens telligelsæ, ager och ængh, skow och marck, woth och tyurth, jnthet wndertaget, huorth thet hælst ær æller och næfftfis kan och nw pa bolæ boer Mortyn, som giffuer arligæ aars landgillæ ij pund korn, bygh och rw, tho skilling grot, høns, lamb och gess, meth andre bedher och tyænestæ, som ther aff gaar. Item then annen gardh, liggendes i Kuolsbæch i Blistorps sogn wti Holboherret och nw pa bolæ boor Per Jensson, som giffuer arlygæ ar ij pund korn, bygh och rw, xv skillinge aff een gardsædæ staffn, som ther liggher, j lamb, j goss, iiij høns, eth fodernøt om aarith tell ewindelig eyæ behollæ skullendes osv. Till en størræ forwaringh, stadfæstælsæ och wydissæbyrdh herom, ath saa bliffue skall, hengæ wy wort jnseylæ meth vort conuents jnseylæ her fore thet breff meth fleræ godæmentz jnseylæ, som wy ther till bedyt haffue, som æræ her Dydrick rydder i Ramløsæ, Per Steen høffuitzman pa Krogen, Henrich Jensson, høffuitzman paa Draxholm, aff wopn, Per Hansson, borgmæstære j Helsingør a wapn och Korth Daniel, radman i sammestædh. Datum in prescripto monasterio nostro Eblolth anno domini mcdlxxx primo, die sanctorura martyrum Prothi et Jacincti.

Af Seglene fattes Nr. 2. Orig. paa. Perg. i Geh. Ark. Findes ogsaa i Codex Esromensis, Bl. 189-90.

II s.145

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top