eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.145

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 139
Nummer: 145


<-Forrige . Indhold . Næste->

145.

15 Dec. 1477.

Thingsvidne om et Skøde paa en Del af en Gaard sønden ved Tydskemannegade, tvært over for Helliggejsthus til Myntmester Henrik Dringenberg i Malmø.

Alle som thette breff forekomer, witherligt gøre wij Naffne Jenson aff wapn høuitzman pa Køpmanhauen slot, Claus Nyeman borgemester, Dethleff van dem Born radman, Gregers Magnson oc Arnd Wagn, fierdingsmen, Michel Swenson oc Jens Michelson, borger i samested, at aar effther gutz burd mcdlxxvij mandaghen nest fore sancti Thomess dag apostoli pa Køpmanhauen bything for oss oc mange ffere dande men, som tha thing søghte, wor skikket bescheden man Claus Hanszon Grydestøder borger her samestetz, som pa hans husfrues wegne Sitze Pedersdoters skøtte oc vploth bescheden man Hans Frijman Guldsmijd pa erszame mans wegne Hinrici Bringenbergs myntemester i Malmø hanom oc hans arwinge til ewinnelige eye eyeschulendes all forscrefne Sitze Pedersdotters deel oc rettigheet, som ær halffdelen i then jord oc grund, som forscrefne Henric Dringenberg nw pa bygd haffuer oc forscrefne Hans Frijman pa boor, liggendes sønden weth Thydeschemannegade thuertt offuer fra Helgegesthws, westen nest Bernd Hakenbergs gard oc østen weth forscrefne myntemesters boodh, som Mathias Køsche nw i boor, oc norden nest then jord, som forscrefne myntemester j pant haffuer aff Peder Karlson j wor Frue sogn j same Køpmanhauen, hwilken forscrefne halffue gord forscrefne Sitze Pedersdoter oc hennes førmer hvsbonde Hans Trittelfitz, guth hans siell nadhe, haffue fanget til een medegaffue, som thet breff ther pa giffuet vthwiser, oc forscrefne Sitze i arff effther forscrefne hennes førmer hosbondes døøth til fallen ær osv., oc wor forscrefne halffue jord til forn lowlige lawboden pa forscrefne thing oc wor engen gensielse mooth forscrefne skøde j nogher made. Til withnesburd her om ære wore insigle hengde fore thette breff, giffuet som forescrefuet ær.

Seglene fattes. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.139

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top