eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.144

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 138
Nummer: 144


<-Forrige . Indhold . Næste->

144.

24 Nov. 1477.

Bythingsvidne om Pantsættelsen Nr. 126.

Alle som thette bref see eller høre læses witherligt gøre wii Hans Jenssen byfoghet i Køpmanhauen, Clauss Nyeman borghemester, Niels Anderssen radhman, Anders Jenssen, Oluf Thuessen, Michel Swenssen och Jens Michelssen, borger i samestedh, at aar effther gutz burdh mcdlxxvii mandagen sancte Cadrin affthen pa Køpmanhauns bything for oss och mange fler dandemen, som tha thing søgte, wor skikket bescheden man Mattis Pedhersen borger i forscrefne Køpmanhauen, berætte och bewissde met mange dandemen tha neruerendis, at han hafde offte for thu eller try aar nest forledhen och tiil then tiidh bodhe pa tingh och radhuss lowlige wpbodet et pant, som ær en gard liggendes i Radhuss stredet i sancti Pedhers sogn her samestedtz, som han i pant hafuer af Jep Tygessen fordom borger i forscrefne Køpenhafn, som thet pantebref therpa gifuet vthwiser, och at han hafde forfolt forscrefne pant met al ræt och bewiisde, at thesse effterschrefne dandemen Niels Anderssen radhman, Hans Jenssen byfoget, Laurens Magnsen, Greyers Magnsen fierdingssman, Anders Jenssen och Efuert Matzen, borger i samested, wore lowlige tilmelte pa forscrefne tingh at besee och wurde forscrefne pant, som the wille suare for guth, huilche som tha nærwærendes wor pa forscrefne ting sagde och withnethe pa siell och saningh, at the hafde ofuerseet, grandschet och wurdet forscrefne pant, och at the ey kunne retter kenne, en at thet pant wor engtet bethre æn the pening, som thet staar fore, som forrørde pantebref therpaa gifuet inneholder, och effther thet at forscrefne Matis Pedherssen hafde so skellige wpbodet, forfult och ladet wurde forscrefne pant, som foræ ær rørd, tha wore hannom so for rættæ faret, at effter thet at the som nest ær at løse forscrefne pant ær her innenlandes och nerwerendes, om the ey løse thet pant innen sex wger nestkommende, tha ma forscrefne Matthis Pedhersen till eyendom hafue, nyde och bruge, selie och afhende same pant syg och syne arfwinge til gode, som han best kan. At saa er ganget och faret for os, thet witne wii met wore incigle hengde for thette bref, gifuet som foreschrefuet er.

Afskrift i Kallske Manuskriptsamling i Fol., Nr. 40. Tidligere trykt i Ny D. Mag., I, 181-82.

II s.138

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top