eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.142

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 136-137
Nummer: 142


<-Forrige . Indhold . Næste->

142.

17 Maj 1477.

Kanniken Hr. Hans Pedersen giver til St. Andree Alter i Frue Kirke 3 Boder i Raadhusstræde.

Alle men thette breff see eller høre læses helser jek Hans Petherson kanich i vor Frv kirkæ i Købmanhaffn ewinnelighæ meth guth. Efther thi at svo ær, at hær ær enghen trygger oc fasther stædh, ther man kan biggæ paa varich oc .... h bygning oc thennæ jordigs eyædom ær all forgængælich, doch mvæ wy meth oc aff thennæ werdhens forgæ[n]gælich gotz oc æyædom byggæ oss tabernacula oc bolich i then ewighæ glædhæ [meth thæn] allmechtiistæ guth i hymmærigæ, oc oweruæidh oc beskied, at meth allmæsse, gutheligæ bøner oc andre miskwndælige gerningher kan man forværvæ synders forladelsæ, pynens minskelsæ, nadhæ oc glædhæ meth then almæcthustæ guth i hymærigæ till ewich tiidh, oc at vor herres oc gutz tyænæstæ mottæ øges oc meres i then hælyæ kirkæ, tha gør jek vydherlicth meth thette myth obnæ breff, at jek aff fry veliæ oc berodh hwgh i myn velmacth vplader, antvordher oc gyffuer fra mik oc mynæ arvingæ till ewderlich [i.e.: ewerdelich] eyæ tree mynæ bodher meth grwnd oc gordzrwm, som the nw fynnes liggendes i Raadhusstrædet paa then nørræ sydhæ østhen næst Lydkæ Bagæres gordh oc væsthen næsth andræ mynæ bodher, till sancti Andree altare i forscrefne vor Fru kirkæ, almæcthustæ guth, jomffru Marie oc sancto Andree till loff, hedher oc ære, meth swodant velkoor oc skyæl, at hwilken presth, som ær æller vordher perpetuus vicarius til forscrefne sancti Andree altare, skal hollæ eller hollæ ladhæ en mæssæ om vghen till ewigh tiidh for forscrefne altare, han skal oc arligh giffuæ perpetuis vicariis i sammæ steth tho skyllinge for en aartiidh, the skulle holle i høvæ koor i forscrefne vor Fru kirkæ, oc skal han then sammæ dagh then artiidh holdes skifftæ blandh fatigæ pæwlinghæ arlighe sex gyllene for inyn oc mynæ forældres oc alle cristne syælæs bestandelsæ, roo oc lysæ. Vore thet oc svo, at forscrefne tyænæstæ ickæ vordher holdhen,

II s.136

som forskrewit staar, thet guth forbyudhæ, tha skullæ forscrefne perpetui vicarij i forscrefne vor Fru kirkæ haffuæ ful macth forscrefne bodher at anammæ i theres wæræ, oc the skulle sythen ladhæ holdhæ forscrefne gutz tyænæstæ oc tynghæ i allæ modhæ, som foreskrewet stander, oc thet sythen soo fore at staa, som the villæ antvorde for gutz dom. Till ydermære bewisningh oc forvaringh hængher jek nædhen for thette myt breff myt intzighlæ meth fleræ gothæ oc dannæ mæns intziglæ, som ær Anders Gaggæ aff vabn, Anders Nielson, rodman i forscrefne Køpmanhaffn, Per Hanson, borgæmæsther i Hælsingør, oc Niels Skriffuer, burgære i Køpmanhaffn. Datum anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo, ipso die Erici regis et martiris decimo septimo mensis maij.

Samtidig Afskrift paa Papir i Geh. Ark.

II s.137

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top