eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.139

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 133-134
Nummer: 139


<-Forrige . Indhold . Næste->

139.

20 Feb. 1475.

Skøde til Mette Per Lassens Enke paa en Gaard vest og nord for Gammeltorv. Jfr. Nr. 138.

Alle som thette breff forekommer witherlight giøre wij Hans Jenssøn, byfoghet i Køpmanhaffn, Hans Tydkesøn, siddendes i

II s.133

borgemesters steth, Dethleff van dem Born, Magns Jenssøn oc Bertil Jeipsøn, radmen, Niels Andersøn oc Lauritz Pæthersøn, fierdingsmen i sammesteth, at aar effther gutz byrd mcd lxx pa thet fempte mandagen nest fore sancti Pæthers dagh i faste, pa wort bygting for oss oc flere dande mæn, som tha tynghet søkte, wor skicket ærligh mæn Niels Laurissøn radman, hetherlighe prelate her Odde cantors i Roskilde fuldmechtige procurator i thesse efftherscreffne ærende, som met lowlighe thyngs lydh pa forscrefne her cantors wegne skøtte oc oplodh hetherlige qwinne Mætte, Pæder Lassøns efftherlewerske husfrw, oc hænnes arffwinge wet hænnes fulmechtige wærie oc formynder Jep Clausøn all then deel oc rættighet, som forscrefne her cantoris søsterbørn Lauritz Pæthersøn oc Jep Pæthersøn, forscrefne Per Lassøns sønner, aff arffs wegne tilfallen ær effther theres fathers døøth, guth hans siæl nade, i then gard som han selffwer vdi bodhe, liggendes westen oc norden weth gamell thorg i sancti Pæthers sogn her sammesteth, til ewerdelige eye haffueschullendes, oc kænnes forscrefne Niels Andersøn, at samme her cantor pa forscrefne hans søsterbørns wegne haffde fult oc alt vpboret oc annammet good betaling aff forscrefne Mætte for forscrefne deel oc rættighet i forscrefne gard oc alt annet, som them til fallen wor effther forscrefne theres fathers døøth, oc rørendes gotz oc vrørendes til hans fulkomen nøghe, oc looth forscrefne Niels Anderssøn pa forscrefne her cantors wegne hænne oc hænnes arffwinge qwitte oc frij for all ythermere tiltale, kræff eller namaning om forscrefne arffschiffte j nogher made til ewigh tiidh, oc war pa then tiidh ænghen giensielse modh forscrefne skiøthe. Til witnes byrdh her om ære wore incigle hægnde(!) for thette breff. Giffwet som forscreffwet ær.

Cod. Esromensis, Bl. 183-84.

II s.134

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top