eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.138

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 132-133
Nummer: 138


<-Forrige . Indhold . Næste->

138.

10 Feb. 1475.

Per Lassens Enke faar paa Skiftet efter ham en Gaard vest og nord for Gammeltorv.

For alle, som thette breff fore kommer, witherlight giøre wij borgemester oc radh i Køpmanhaffn, meth wor kiærlighe helse meth guth, at aar effther gutz biirdh mcdlxx pa thet fæmbthe, then første fredagh i faste, pa wort radhus for oss i flere gothe mæntz nær-

II s.132

wærelse wore skicket hetherligh prelat her Odde Hanssøn, cantor i Roskilde, pa hans søsterbørns weghne, Lauris Pæthersøn oc Jep Pethersøn, Pæther Lassøns søners, pa then ene sydæ, oc hetherligh qwinne Mætte, forscrefne Per Lassøns effhterlewerske, sedermere husfru, met hænnes oc hænnes børns fulmechtige, werie oc formynder Jepp Clawessøn pa then annen sydhæ om then arff, schiffte, som forscrefne Lauris Pethersøn oc Jep Pæthersøn tilfallen ær effther theres fathers døøth forscrefne Per Lassøn, guth hans siæl nade, om hwilken arff schiffte the pa bothe sydher worthe foreente til een fulkomen ende effther eet wenlig tilladelse oc mynnæ, oc so som næst kunne wære rætten, j swo made at forscrefne Mætthe oc hænnes arffwinge schulle beholde then gard qwit oc frij til ewindelighe eye, som forscrefne Per Lassøn vdi bode, ligændes westen oc norden weth thet gamble torff i sancti Pæthers sogn her sammesteth, vndhen taghen then deel som Jes Thomesøn tilfallen ær effther hans børn. Oc kænnes forscrefne her cantor, at han pa forscrefne hans søstherbørns wegne haffde fult oc alt vpboret a forscrefne Mætte for all forscrefne theres arff deel, fedherne oc rettigheet, som them effther forscrefne theres faders døøth tilfallen ær i forscrefne gard, oc alt annet rørendes oc vrørendes, som hænnes(!) aff rætte hører til, at sware til hans fulkommen nøghe. Oc lodh forscrefne her cantor pa forscrefne hans søsterbørns wegne oc therres arwinges forscrefne Mætte oc hænne arwinge quitte oc frij for all ythermere tiltale eller namaning om forscreffne arffskiffte i nogher mader effther then tiidh. Oc haffwer forscrefne her cantor beplictet segh, at om han icke innæn aar oc dagh fore kommer meth skellig bewisning, at forscrefne then eene hans søstersøn Lauris Pæthersøn eller nogher aff hans børn, som ther til meth rætte arffwinge kunne være, leffwendes ære, tha schal her cantor hans arffwinge igeen fraa sik antworde so meghet, som han pa forscrefne Laurisses wegne annammet haffwer, forscrefne Mættes børn oc Jeppe Pæthersøn eller theres arwinge til schifftes effther loghen. Til een støerre wetherkænnelse oc fastheet her om ær wor byes secret meth forscrefne her cantor[s] eghet incigle hængende fore thette breff. Giffwet som forescrewet ær.

Cod. Esromensis, Bl. 182-183.

II s.133

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top