eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.131

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 126-127
Nummer: 131


<-Forrige . Indhold . Næste->

131.

19 Maj 1471.

Christiern I. giver Fru Hebelle, Hr. Peder Eriksens Enke og Dronningens Hovmesterinde, en Gaard i Klosterstræde, der var tilfalden Kronen som konfiskeret Gods, da den tilhørte en af Hr. Iver Axelsens Tjenere.

Wii Cristiern meth gudz nathe Danmarcks, Sweriges, Norges, Wendes oc Gotes koning, hertugh i Slesuigh, greffue i Holsten,

II s.126

Stormarn, Oldenborgh oc Delmenhorst, gøre alle witherlicht at .... ther her Jwer Axelssens oc hans thieneres gotz, som fødde ære her wti Danmarck oc ført haffue awendskiold modh oss oc kronen, ære oss paa kronene wegne tildømpte, tha haffue wi aff wor synderlige gwnst oc nathe swo oc fore godwilge oc kerlighedh, som wij befwnneth haffue aff frw Hebelle her Pether Ericksons efftherleffue .... førsthynnes drotning Dorothee wor kere husfrwes hoffmesterynne vnt oc giffuet oc meth thette wort obne breff vnne oc giffue henne oc hennes arffwinge til ewerdeligh eyge al then deel oc rettughedh, som oss paa kronene wegne tilfallen er eller meth retthe tilfalle kan i the hws oc bygning, som stande paa hennes iordh oc grwnd i Clostherstrædhet i Købendehaffn, som Mattis Skredere wti bode oc Anders Mattisson tilhørde, som nw thien her Iwer Axelssøn. Thi forbiwde wij alle ee huo the helst ære eller wære kwnne, henne eller hennes arffwinge her omodh ath hindre eller hindre lade, møde, platze, wmage eller i nogher made vforrette vndher wor koningslige heffnd oc wrede. Datum in castro nostro Haffnensi dominica Rogate, nostro sub secreto anno domini mcdlxx primo.

Seglet fattes. Makuieret Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.127

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top