eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.122

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 120-121
Nummer: 122


<-Forrige . Indhold . Næste->

122.

10 Sept. 1464.

Kgl. Stadfæstelse paa Nr. 121.

Wii Christiern meth guds nade Danmarcks, Sweriges, Norges, Wendes oc Godes koning, hertugh i Sleswigh, greffwe i Holsthen, Stormern, Oldenburgh och Delmenhorst, giøre thet witherlikt alle, ath aar effther gutz byrdh mcdlx quarto feria 2a infra octauas natiuitatis beate Marie virginis gloriose for oss i Køpenhaffn vdi Herning Jenssens stwæ nærwærendes wore elskelighe mæn och radh her Oleff Lungæ aff Kørsør, Anders Jensen wor lantzdomere i Siælandh, Jwrghen Byllæ, Per Snwbbe, wor kære husfrwes hofsynner, Claus Knoyemose, Hans Mattissen, Jens Jwdæ oc mange flere gothe mæn, som ther tha nærwærendes wore, vor skicket hetherlighe quinnæ Clemens Wlbrandsdotter for oss, at effther thy hvn war een ellendæ quinnæ oc haffde her æy frændhe eller næste neruerendes, som hænnæ kwnne sware fore eller til hielp kommæ, tha kestæ hwn welbyrdigh man Eric Byllæ i Sande, wor elskælighe man oc thiænere, til syn lage werye oc kallendes hanum syn høyghre arm oc bath hannum skiøthe oc aldeles

II s.120

vpladhe velbyrdigh man Jep Clausen i Køpnehaffn een hænnes gardh och grwndh meth all eyedom oc rættikheet meth hws oc iordh oc all forscrefne gards rætte tilligelsæ, som hwn nw selff vti boer, lighendes østen nest then gardh, som Bærndt Wagen i boer, oc westen næst then gardh, som Hans Kuleman i bodhe, hwilken forscrefne gardh hwn kænnes segh vpladhet, affhændh, soldh oc skøøth till ewindelighe eye fornæffnde Jep Clausøn i Køpnehaffn oc hans arffwinge eller hwem han then fornæffnde gardh vnne wil, for huilken gardh hwn kænnes segh athaffwe vppeboreth aff forscrefne Jep Claussen gold, sølff oc rethe pæninge till goeth betalingh, swo ath hænnæ ful wel meth nøgedes, och tackede hanum for goet betaliagh, forplictendes sigh oc synæ arffwinghe forscrefne Jep Claussen oc hans arffwinge then forscrefne gardh oc grwndh meth all syn eyedom oc rettæ tilligelse atfrij, hemble oc fulkommelighe til at staa foræ hwers mantz tiltalæ, som ther pa talæ kan meth rettæ, efftherthi som thet købe breff, som hwn hanum ther vppa giffwet haffwer, ther om ydhermere vdhwiisser oc ynnæ holler. Hwilket skøthe, som swo til gik och i swo madhe for oss giorth vor, wij stadugh oc fasth døme atbliffwe i alle madhe, som thet innæholler, och forscrefne Jep Claussen oc hans arffwinghe then forscrefne gardh oc grwndh meth all syn retthæ tillygelsæ, som forscreffwet standher, at haffwe, nydhe, brughe oc beholle til ewyndelighe eye, oc forbywdhe wij alle, ehwo the hælst ære eller wæræ kwnnæ, forscrefne Jep Claussen eller hans arffwinghæ her vdi hyndhræ eller hyndræ lade, mødhæ eller vforrætte i nogher madhe, swo længhe nogher kommer for oss meth bædhræ bewisning ther vppa. Datum anno, die et loco quibus supra prenominatis. In cuius rei testimonium sigillum nostrum ad causas presentibus est appensum, teste iustitiario nostro Ketillo Nicolai de Harisborgh.

Codex Esromenses, Bl. 188-89.

II s.121

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top