eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.121

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 119-120
Nummer: 121


<-Forrige . Indhold . Næste->

121.

7 Sept. 1464.

Skøde til Jep Klavsen paa en Gaard i Klædeboderne.

Alle mæn thette breff see eller høre læses helser iæch Clemens Vllebrantzdotter, mester Johan Brantzs effterleffuere, ewindelighe meth guth oc kungiør alle nærwærendes oc kommeschullendes, at jæch wetherkænner mech meth frij wiliæ, samthycke, radh oc foldbordh mynæ weners at haffwe sold, skøøth oc vpladhet hetherligh man Jep Clawssen a wapn een myn gardh, hws oc jordh liggendes i Køpenhaffn, som iæch nw sælff vdi boer, østhen næst then gardh, som Bernd Wagn nw boer, oc westen næst then gardh, som Hans Kullman i bodhe, meth alt forscreffne gards længe oc bredhe, som thet howit breff ythermere vtwiser, som iæch fornæffnde Jep Clawssen vpladhet oc antwordet haffwer, ludendes pa forscrefne gardh meth

II s.119

all forscrefne gards tilligelse, enchte vndhertaghet, til ewerdelighe eye haffueschullendes, oc wether kænner jæch mech folt oc alt vppæ athaffueboret aff forscrefne Jep Clawessen for forscrefne gardh, hws oc iordh meth all syn tilligelsæ, swo at mech altinges wæl nøghes. Thy tilbindher iæch mech oc mynæ arffwingæ forscrefne Jep Clawesen oc hans arffwingæ forscrefne gardh, hws oc jordh i længhe oc bredhe til at sta, frij oc hemble for hwærs mantz tiltalæ. Waræ thet saghe, forscreffne gardh, hws eller iordh [i] længe eller bredhe forscreffne Jep Clawessen eller hans arffwinge affgingæ meth kirkæ ræth, lantzslogh eller meth noghen ræth for myn eller mynæ arffwinges hemle wanskelse skuld, thet guth forbiwthe, tha tilbyndher jæch mech oc mynæ arffwingæ forscrefne Jep Clawessen oc hans arffwingæ all thea schade vpatrættæ, som ther aff komme kan, vden alle helpærædhæ, thøffring, gensielse eller nogher ythermere rætgang. Til een større forwaring oc ythermere statfestelse ladher iæch hænge myt indsegle for thette breff oc bether jæch hetherlige oc welbyrdighe mæntz indcegle til witnesbyrdh, som ære her Oleff Lwnge ridder, Anders Jenssen lantzdommer i Syæland, Keld Nielsen righens canceller, Tymme Trawenmynne, Johan Fikkessen, Jep Jensen forstander i Clare closter i Roskilde. Datum Haffnis anno domini mcdlx quarto vigilia natiuitatis sancte Marie virginis gloriose.

Codex Esromensis, Bl. 187-88.

II s.120

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top