eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.116

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 115
Nummer: 116


<-Forrige . Indhold . Næste->

116.

10 Nov. 1462.

Morten van Borken pantsætter Væbner Jep Klavsen en Gaard i Raadhusstræde.

Alle men thette breff see eller høre læses helser jech Morten van Borken byman j Køpenhagen ewinneligh meth guth och kungør alle neruerendes oc kommendes, at jech wetherkenner mich meth thette myt opne breff aff rett witherligh gield skyldigh at wære hetherligh man Jepp Clawsson a wapn fyresintywæ rinske guldhene geue oc gænge, som køpman kan annen fwlt meth gøre j goth betalingh j Siæland, for huilke lxxx rinske gulden jech forscrefne Jepp Clausson j pant sætter een myn gardh, hws oc jordh meth all syn tilliggelse liggendes j Køpenhagen j Rathws strædhet, som Jes Pedhersson nw j boor, nordhen weth gadhen, østen næst then gardh som Esbern Jensson nw j boer, meth swodanne welkor at forscrefne Jepp Clausson oc hans arwinghe sculle upbære frucht oc landhgilde aff forscrefne gardh, hwat han rentte kan, swo lenge han wordher loghligh løst with mich eller myne arffuinge aff forscrefne Jepp Clausson eller hans arwinge, landgilleth enchte reghneskulendes j howithswmmen, oc skal løsnings daghen wære sancti Michels dagh oc tha at løse fore swodhanne een swm guldh, som forscreffuit standher, landgillet skal følghe howitswmmen enchtet reghneschulendes j hoffuitswmmen, oc tilbinner jech mich och myne arffuinghe forscrefne Jepp Clausson oc hans arffuinghs forscrefne gardh, hws oc jordh meth alle syn tilliggelse fore eet friit brughelicht pant til at sta, frij oc hemble fore hwærs mantzs tiltalæ, swo lenghe han, wordher loghlighe løøst, som forscreffuit staar. Ware thet saghe, at forscrefne gardh, hws æller jordh forscrefne Jepp Clausson elier hans arffuinghe affginge meth kirke rett, landzlogh eller meth noger rætt fore myn eller myne arffuinges hemle wanskelske skuldh, tørre han wordher them loghlighe affløøst, thet guth forbywthe, tha tilbinner jech mich oc myne arffuinghe forscrefne Jepp Clausson oc hans arffuinge all then skadhe up at rette jnnen sex vgher ther næst, kommendes, som ther aff komme kan, vdhen hielperedhe, geensielse eller noger ythermere rætgangh. Tiill een større forwaringh och witherlighet ladher jech henghe myt jncighle fore thette breff och bether jech hedherligh oc wælbyrdhigh mentz jncigle til withnigsbyrdh, som ære mester Jæsper dæghen i Køpenhagen, Detløff van deme Borne, Niels Andersson, Pedher Vngher, rathmen, oc Laurens Skredder, byman j sammestedh. Datum Haffnis anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo jn profesto sancti Martini episcopi.

Af Seglene fattes Nr. 5. De 4 første ere adelige. I det tredie staar en Ibskal aldeles tydelig (jfr. Nr. 109). Niels Andersens har en Stjerne over et Bomærke i et Skjold. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

II s.115

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top