eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.104

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 105
Nummer: 104


<-Forrige . Indhold . Næste->

104

2 Okt. 1456.

Skøde til Vikarerne ved Frue Kirke paa en Gaard i det lille Stræde, som løber til Stranden i St. Nikolaj Sogn.

Alle mend thette breff see eller høre læses helser jeg Peer Hanson boendes i Brandeløff ewindelighe meth gud oc kwngør alle nerwærindes oc komme scullendes, att ieg wetherkenner mig mett thette obne breff att haffue soldtt oc vpladett hetherlighe men perpetuis vicariis i wor Fruæ kirckæ i Kiøpnehaffn een myn gardt, hws oc iordtt liggendes i Kiøpnehaffn i sanctj Nicolaj sogen i thet lidle strædhe, som løber till strandhen, østhen weed stredhet, mett all sin lenghe oc bredhæ, inthet vndertagett, till ewerdelighæ eyæ haffuæ scullendeb .... bood, hwss oc iordtt, som meg tillfaldtt i rætt arff effter myn fader brodherss død her Henrick Krøyer, gud hanss siell haffuæ, oc wetherkienner ieg meg fwltt oc altt vp att haffue boredtt aff forscrefne perpetuis vicariis for forscrefne hwss oc iordtt, saa att meg altinges well mett nøges. Thij tilbynner ieg meg osv. Till en større forwaring ladher ieg henghe mitt indsegle for thette breff oc beder ieg godhe mendz inziglæ til wiidningsbyrdtt, som er Josep Persson scomager, Morthen ......, Sywortt van dher Rynne, Jess Nielsson, Marquartt Skredere oc Hanss ...... kallendes Smidtt, bymend i Køpenhaffn. Datum Haffnis anno domini med quinquagesimo sexto, sabbato proximo post festum sancti Michaelis.

Gammel Afskrift paa Papir i Geh. Ark.

II s.105

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top