eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.103

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 104-105
Nummer: 103


<-Forrige . Indhold . Næste->

103.

21 Juni 1456.

Borgemester Jep Klavsen gjør Indførsel i Markvard Tidikesens Gaard. Jfr. Nr. 102.

Allæ mæn thettæ bref see eller høræ læsæs helse wii Jep Skrædher byfoghet i Køpenhafn, Eric Jensen a wapn borgemester, Andreas Schulte, Ditløf van dem Borne a wapn, radhmæn, Niels Andersen fiærdingsman, Jes Knutsen och Holger, bymæn i samæstet, ewineligh met gudh och kungøræ alle næruærendis och kome sculendis, at vnner wor herris aar mcdl sexto then mandagh næst fore sancti Johanis dagh Baptiste war schichit for os pa Køpenhafns bything och flere gode mæn som thaa nærwærendis war hetherlig man Jep Clausen a wapn borgemester i Køpenhafn och bodh sich tiil lodh och laghæ schifftæ pa Per Lunds wegne, byman i Landzkronæ, met Marqwart Tidikkesen som nu ær ingifuen i Helgegestis i Køpenhaffn effter hans husfrues dødh Citze, och hafde sich och swo tiilbodhet thry samfældæ thing tilforen, och war forschrefne Marqwart næruærendis første thing och anæt, forschrefne Jep Clausen kiærdæ at forschrefne Marquart foor swo af landhet och willæ ey sta tiil rættæ, och forgchrefne Jep Clausen badh om rættæn, och war forschrefne Marquart alle lagh daghæ owergang[n]æ effter bys ræt; tha vpstodh jæch forschrefne

II s.104

Jep Skrædher och til mæltæ 8 beschedne gode mæn, som forschrefne Jep Clawsen sculle inføræ i thet gotz, som han hafde forschrefne Marqvart tiltalet om, hwilckit the och swo giort hauæ, effterthy at forschrefne Marquart af landet foor och wille ey sta til rættæ. Tiil witnisbyrdh at swo ær som forschrefuet standher ladhe wii henge wor jncigle for thette bref, gifuit och schrefuit aar, dagh och stædh som forschreiuit standher.

Afskrift i Kallske Manuskriptsamling i Fol., Nr. 40. Tidligere trykt i Ny D. Mag., I. 126.

II s.105

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top