eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.101

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 103
Nummer: 101


<-Forrige . Indhold . Næste->

101.

3 Feb. 1456.

Ridder Fredrik Vordenberg i Egede slutter Mageskifte med Ridder Mikkel Rud i Vedby, hvorved den første bl. andet faar en Gaard i Kjøbenhavn.

Allæ men thettæ breff see aller høre læses helser jegh Fredrik Wordenbiergh j Eghedæ riddere kerlighe meth guth ok gør witherlicht alle men neruerendes oc kommesculendes, thet iek meth myn kiære husfrues Ælnæ Æffuerts doters rodh ok samthyckæ wedherleggher ok skødær tiil ewinnelighe æyæ en hedherligh man ok welbordigh her Michel Rwt i Wetby riddære en myn gordh i Kalsolstæ i Miærløsehæreth i Thersløse sogn ok nw Jens Swensson j boor ok giffuer orlighe aar thry pund korn meth andre retzslæ meth alle then gords tilligelsæ, swo som ær wot ok thiwrt, enchtet vndertaghet. Skal fornefnde her Michel Rwt behollæ til ewinneligh æyæ meth swodant skæl at her Michel Rwt aller hans arwinge skal jnløsæ then fornefnde gordh aff her Erik Billes arwinge fore xl mark landgongs penninge ok sex rinskæ gyllænæ, fore huilken gordh jek skal igen haffuæ aff fornefnde her Michel paa myn husfrues wegne fornefnde all then rætighet ok eyedom, som han haffuer i Dalby wet Køghæ j Ramsiøhæreth ok her Anders Hak j pant haffuer, ok thet skal jegh migh aller myn husfruæ fornefnde jnløsæ aller wore arwinge, ok all then rætighet ok eyedom, som han haffuer j then gardh j Køpnehaffn, ok eet pund skyld j en gordh j Oppæ Syndby ok nw Thorsten j bodhæ, huilken rætighet ok eyedom som hans doter Ælsøff ærffde effter Boo Knuttsson ok han sithen fremdeles ærffde effter sin doter, guth alle theres siælæ haffuæ. Forthy tilbinder jegh migh osv. Til witnebyrdh herom tha haffuer jek hængd myt jncigle nædhen wet thette breff meth flere godhe mentz som iegh bedher, som ær Anders Jensson j Thersløsæ, lantzdomære i Siælandh, Lassæ Hinricson j Skaffteløwæ, her Hans Biørsson j Gesløff, proæst j Løwehæreth, ok her Hans Ryckortsson prest j Redhersløff, ati hængæ edher jncigle meth weth thettæ breff. Datum Wetby ipso die beati Blasij episcopi martiris anno domini mcdlvj.

Det 4de Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark. Udenpaa: Thette breff lyder paa thenne sthore gard i Karsholth.

II s.103

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: 18.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top