eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > Rettelser

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 798-799
Rettelser

Note: I den trykte udgave er disse to sider upaginerede.


<-Forrige . Indhold . Næste >

Rettelser.

_____


Side 6 Linie 17 Innocens III læs: Innocens IV
- 7 - 34 Innocens III læs: Innocens IV
- 9 - 24 Innocens III læs: Innocens IV
- 10 - 20 Innocens III læs: Innocens IV
- 32 - 1 1295 læs: 1292
- 38 - 10 fra neden. Forklaringen af dette Sted er urigtig. Thi naar man nærmere tænker over Stadens ældste Forhold, kan Byens Havn ikke have været andensteds end omkring den nuværende Slotsholm, hvilket fandt Sted endnu længe efter Reformationen. Christian IV er først den, der, ved i sine senere Aar at bygge Toldboden paa dens nuværende Sted, efterhaanden førte Skibsfarten ud fra Byens Midte. Vel har der ved St. Annæ Bro, hvoraf St. Annæ Plads endnu bærer Navn, i Katholicismens senere Tid været Landingsplads, men den laa da langt udenfor Byen. Da nu vicus ifølge Overskriften her maa oversættes ved Taarn, og man ser, at Skibe have kunnet komme dertil fra to Sider, har det ligget ved den gamle Havn, og Meningen, er, at der skal holdes Fred i Havnen paa begge Sider deraf; formodenlig har det ligget nærmest ved en af Havnens Udkanter, da det i Overskriften hedder, at der skal holdes Fred mellem Taarnet og Endebod, hvilket Hus maa have ligget nær ved den modsatte Ende af Havnen, hvorpaa Navnet ogsaa tyder. Da der nu virkelig har staaet et Taarn paa Slotspladsen mellem Højbroplads og Holmens Bro, der siden blev omdannet til Kancelli (Orig. Hafn. 34), saa er det vist dette gamle Taarn, der omtales 1343 (dette Skrift S. 84.) Endebod har saa ligget i Egnen omkring Snaregade. Der er ingen Kilder, der omtale det 1256 omtalte Rævshaleborg som liggende ved Kjøbenhavn. og Hvitfeld er vist den første, der henlægger det dertil (I. 250), hvortil man kunde have nogen Anledning efter Navnet paa Grunden Rævshalen. Men dennes Opfyldning og senere Fæstningsværkers Anlæggelse der er senere Tiders Værk, hvorfor Paludan-Mullers Formodning (Vid. Selsk. Skr. 5 Række, hist. og filos. Afd. 4 B. V. S. 205), at den 1256 ødelagte Rævshaleborg var den paa Laaland, vistnok er rigtig.
I s.798

Side 64 Linie 21 skal vistnok læses curiæ suæ orientalis, altsaa Gaarden Østergaard, der nævnes S. 68 som Biskoppens Ejendom.
- 73 - 21 Besætningen til at gaae til læs: Raadets Udsendinge til at rejse efter
- 73 - 22 den læs: de
- 73 - 23 den læs: dem og de
- 106 - 16 dicitor læs: dicitur
- 137 - 24 consistabimus læs: confiscabimus
- 155 - 13 som læs: ved Siden af den Strandbod, som
- 155 - 30 at læs: ar
- 157 - 6 30 Marts læs: 31 Marts
- 161 - 8 Arild Kruse tilføj: paa Byens Vegne
- 166 - 12 bøthe læs: bothe
- 180 - 12 Symon Pethersson tilføj: et Komma
- 182 - 10 til at holde - jnkome: gaar ud
- 183 - 39 skaffe den Besætning ud læs: indfri den Indførsel (besætte = beslaglægge, arrestere)
- 190 - 20 Komma efter hemlæ: gaar ud.
- 198 - 35 25 Maj læs: 18 Maj
- 211 - 13 skal bestaa læs: det skal bestaa (i.e.: bero) med Sølvtolden
- 216 - 11 1479 tilføj: 6 Juni
- 223 - 33 1490 læs: 1491
- 224 - 17 nonagesimosomo læs: nonagesimo primo
- 286 - 5 Kong Hans læs: Kapitlet
- 431 - 15 tiil och lyss staar saaledes tydeligt i Hdskr., men er dog vistnok Skivfejl for det L. 12 ovenfor forekommende piel och lyus. Pjeld betyder Klæde af kostbart Stof, her Ligklæde.
- 636 - 20 sluffuende læs: siuffuende.

__________


I s.799

<-Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man mar 10 19:37:04 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top