eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > BKH > Kjøbenhavn del III

Kjøbenhavn del III

Kjøbenhavn
    - register

Kbhvn., Thiele, 1901

Carl Bruun (1846-99)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

HOVEDREGISTER.

UDARBEJDET AF HENRIETTE BRUUN.

_____


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Aabenraa I 13, 223. II 30, 620.

Aabye, Fuldmægtig, III 473.

Aager I 343. III 627.

Aagerkommission III 225.

Aagesen, Agent, III 557.

Aalborg, Kristen Jensen, I 415.

Aalekistehus II 283.

Aarsleb. Christen Nielsen, II 352.

Aarsmarked I 48.

Aaskov, Medikus, III 567.

Abbeden i Sorø I 211.

Abbestee, Gouverneur, III 456.

Abel I 13-14.

Abel Kathrines Boder II 540. III 564, 882.

Abel Kathrines Stiftelse II 286-7. III 164.

Abildgaard, N. A., III 187, 435, 750, 769.

Abildgaard, P. C., III 580, 641, 916, 932.

Abrahamson, Lieutenant, III 643.

Absalon, Biskop, I, 3 ff., 20, 34.

Absalons Borg I, 10.

Absalons Brønd I 33.

Accise I 100, 479.

Accisebod II 346.

Accisebodvænge III 426.

Adelaer, Curt, II 202, 230, 326, 517.

Adeldrik I 238 f.

Adelgade I 506, 527. II 30. III 752.

Adelsarchiver II 521.

Adelsgaarde II, 38 ff.

Admiralgaarden I 178, 458.

Admiralgade I 12. III 10.

Admiralitetet II 165.

Adolf, Grev, I 21.

Adresseavisen II 555. III 609, 934.

Adressekontoir II 554.

Agier, Grosserer, III 810.

Ahl, Instrumentmager, III 582.

Ahlefeldl, Claus Y., II 114, 116, 121.

Ahlefeldt, Frederik v., II 64, 78, 109, 116.

Ahlefeldt, Hans v., II 64, 103, 110 f., 116, 122. III 779, 788, 952.

Ahlefeldts Bastion I 289.

Ahrenfeldt, Kaptain, III 672.

Akademi, kgl. musikalske, III 642.

Akademi, kirurgiske, III 929.

Akademi, kgl. ridderlige, II 299.

Akademi, Maler- og Billedhugger, III 343.

Akademier, de militaire, III 345.

Albertsen, Albert, I 415.

Albertsen, Peder, I 76 f., 218, 227.

Albrecht af Mecklenborg I 25 f., 167 ff. 180 f., 190 ff., 211.

Alday I 415.

Alike, Fru, I 31.

Alleerne III 424.

"Alleelyst" III 775.

Almanakker II 381. III 582.

Almueskolevæsenet II 532 ff. III 346.

Als, Maler, III 187.

Alstrup, Mette Marie, III 637.

Alter, S. Konning Eriks, I 214.

Alter, S. Knud Konges, I 214.

Alter, S. Knud Hertugs, I 214.

Alter, de hellige fem Vunders, I 214,

Alter, de hellige 24 Oldefædres, I 215.

Alter, S. Peders, I 78.

Alter, Vor Frue Medlidenheds, I 215.

Alter, S. Niniani, I 302.

[963]

964

Alter, Skomager, I 215.

Amager I 7, 13, 17, 34, 101, 119, 184. II 89 ff.

Amager, ny, I 101. II 19.

Amagerbro I 420.

Amagergade II 24.

Amagerport I 13. II 179, 452. III 18 f.

Amagertorv I 10, 84, 96, 102, 204, 373. II 21, 182, 347, 503.

Amalienborg II 278. III 688.

Amalienborgs Bebyggelse III 88 f.

Amalienborg Have II 508.

Amberg, J. C., III 495, 545.

Anatomitheatret I 535 ff.

Anchersen, Matthias, II 609.

Ancker, Carsten, III 495, 537, 765, 812.

Andersen, A. S., III 223,

Andersen, Bjørn, I 81.

Andersen, Jens, I 27.

Andersen, Johan, III 609.

Andersen, Lambert, I 131.

Anders, Renteskriver, I 80, 82.

Ankersmedien I 459.

Anna af Brandenburg I 171.

Anna Kathrine I 438.

Anna, Prindsesse, I 434.

Anna Gade, S., III 4.

Annaplads, S., I 224. II 267. III 108.

Anthon, G. D., III 98, 133, 141, 439.

Antonius, Apotheker, I 320.

Antonii Kloster I 205, 211.

Antonistræde I 205.

Apotheker I 59, 320. II 221, 571. III 204 f.

Apothek, Elephant-, II 377. III 8.

Apothek, Hof-, II 377.

Apothek, Kong Salomons, II 377.

Apothek, Løve-, II 377. III 750.

Apothek-, Svane-, II 377.

Apothekere I 264. III 634.

Appleby, Peter II 731. III 46, 77, 495.

Applebys Plads III 15, 488.

Arbeiderforhold III 849.

Arbeider-Kommission II 677.

Arbeidsnedlæggelser III 54.

Arbeidsstandsningen 1794 III 851.

Arbien, Medailleur, III 187.

Arcemboldus I 103, 222.

Arf, N. J., II 328 f.

Arenstorff, Frederik, II 231.

Aresen, Jon, I 327.

"Aristokraternes Katekismus" III 944.

"Arke" I 56.

Archivbygning II 432 f.

Archiverne III 183.

Archiv, Stadens, I 329.

Armbørster I 19.

Arnfast, Provst, I 16.

Arrebo, Anders, I 472 f., 520.

Arresthus II 433. III 220 f., 623.

Arresthus paa Gammelholm III 438.

Arsenalø III 16.

Arveenevoldsakten II 166.

Arvehyldingen II 159 ff.

Arveregjeringens Overdragelse II 155 ff.

Assembleer II 397.

Assistentshuset II 288. III 8, 166 f., 567.

Assurandeurer, de private, II 482.

Asylgade I 12.

Auditorium II 633, 647.

Auktionsvæsenet II 206. III 286.

Aviser I 580. II 204, 370, 553 f. III 609, 933 ff.

Avlsgaard, Slottets, I 330, 356.

Axelhus I 3.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Baadsmandsstræde III 16, 753.

Baandfabriker III 75.

Baand- og Florfabriker III 522 ff.

Baand- og Florfabrikanterne III 837.

Baareret I 262.

Baccharach II 383.

Backhausen, Murmester III 735.

Bachmann, Assessor, III 715, 887.

Badekvast I 66.

Baden, Jakob, III 611, 942.

Baden, Johan Statius, II 375.

Baderne II 376 f.

Badskjær, D. J., I 587.

Badstuber, Poul, II 684.

Badstue I 32.

Badstustræde I 12, 32, 203. II 615, 620.

Bagerboder I 596.

Bagerens Gang III 421 f.

Bager, Erik, I 543.

Bager, Rasmus, I 164.


965

Bagerne II 736. III 64, 349, 554.

Baggesen, Jens, III 952.

Bag Hovedvagten III 4.

Bagsværdgaard I 4.

Bag Volden III 46.

Bahn, M. J., III 527.

"Bakkegaarden" III 777.

Bakkegaard, ny, III 777.

Bakkehus, gamle, III 776.

Bakkehus, ny, III 776.

Bakken III 4.

Balle, H. E., III 607, 715, 729, 944, 950.

Balle, Søren, II 615, 624.

Baller II 397.

Balling, Emanuel, III 611, 675, 916, 934.

Bang, J. O., III 209.

Bang, J., III 755, 869.

Bang, Peder, I 15 f.

Bang, Professor theol., II 187.

Bangert, Kaptain, III 786.

Banér, Gustav, II 118, 122.

Banner, Carl, II 125.

Banner, Erik, I 156.

Banner Matthiesen III 89.

Bank, den kjøbenhavnske, II 720.

Bankbygning, den nye, III 758 f.

Baptist, Johan, I 388.

Bargum, Kjøbmand, III 79, 449 f., 481.

Barkmøller I 590.

Barnedaab III 592.

Barnekow, Chr., II 34.

Barth, Christoffer, I 294.

Bartholin, Caspar, I 535. II 527.

Bartholin, Thomas, II 163, 196, 290, 386.

Bartholomæus, Læge, I 264.

Bartolon, Fabrikant, III 523.

Bartskjærere I 264. II 376 f.

Bartskær, Hans Chr, I 468.

Bastholm, Christian, III 712, 916.

Battier, Bogholder, III 454, 466, 472 ff.

Baudier, Mursvend, III 753.

Bayer, Maler, III 541.

Bech, Jørgen, III 51, 805.

Bech, Ole, III 51.

Bech, Viceborgmester, III 886.

Becker, J. G., II 221, 377.

Becker, Tønnis, II 675.

Becker, Spindemester, III 507.

Bededag, den almindelige, II 136 f., 461.

Befæstning I 6, 200, 469.

Befæstningsarbejder I 133. II 70, 132 f.

Begravelser I 316. II 522 ff. III 340, 592.

Behagen, Gysbert, III 449 f.

Beldenak, Jens A., I 252, 261, 267, 514.

Beleiringen 1536 I 175.

Beleiring, Kjøbenhavns, II 56 ff.

Bellehøi II 102.

Beltgade II 24.

Belysningsvæsenet II 271, 428. III 305, 886.

Bender, Baron v., III 631.

Bennikestræde II 203.

Bentley, Silkefarver, III 506, 521.

Benzon, Hans, II 434.

Bentzon, Niels, II 410.

Benzon, Kapellan, III 942.

Benzon, Jacob, III 27.

Berekentin, Grev, III 132, 162.

Berents, Baltser, I 587.

Berg, Christen, III 495.

Berger, Chr. Joh., III 162, 324, 330, 343, 642, 775 f.

Beringskjold, Magnus, III 627.

Berling, Carl Christian, III 613.

Berling, E. A. H., III 613.

Berling, E. H., III 612.

Berling, G. Chr., III 613.

Berling, Joh. Chr., III 613.

Berlingske Tidende III 609 ff., 934.

Bernhardinus I 144.

Berner, Henrik, I 587.

Bernstorff, A. P., III 587, 603, 631, 662, 675, 931.

Bernstorff, J. H. E., III 132, 228, 930.

Berntsen, Arent, II 43, 337.

Bertelsen, Mogens, II 21.

Bessel, Johan, II 65.

Beuningen, Konrad v., II 60.

Beværtninghaver II 25.

Bibeloversættelse I 309.

Bibliothek, store kgl., I 294, 357, 360. II 192. III 438, 578, 920.

Bibliothek, Universitetets, I 227, 293 f., 535 ff. II 189, 604, 632. III 578, 929.

Bibliotheker og Samlinger, private, III 587.


966

Bistrupgaard I 156. II 168.

Biehl, Ch. Dor., III 23, 295, 636.

Biehl, Chr. Em., III 186.

Bie, Jacob Chr., III 287.

Biering, Chr. G., III 611.

Biermann, Hans, II 363.

Bilde, Anders, I 161, 163, 285. II 1.

Bilde, Ove, I 195.

Bille, Eske, I 86 f., 286, 320, 353.

Bille, St. A., III 763.

Bindike I 256.

Bintzer, Joh. R., III 518.

Birch, Gartner, III 543.

Birchner, M. G., III 944.

Birger, Erkebiskop, I 93, 267.

Birger, Kong, I 20.

Bispebjerg Mølle II 102.

Bispegaarden I 46, 182, 176, 211, 405. II 87, 650.

Bispen af Viborg I 211.

Bispevælden I 29.

Bjelke, Henrik, II 40, 97, 157, 159, 202,

Bjelke, Sten, II 57, 75, 81, 139, 175.

Bjørn, Andreas, II 721. III 38 ff., 92, 106, 488.

Bjørn, Oluf J., II 378.

Bjørnebrogade I 11, 44, 205.

Bjørnsdal II 118.

Bjørnsen, Jørgen, II 74

Bjørnsholm III 16.

Blaagaard II 370, 518. III 424, 513 ff., 784.

Blaataarn I 82, 98, 105, 211, 353, 455, 486 f. II 138, 267, 360. III 19, 220.

Black, C. L., III 456, 489, 491, 527.

Blacks Enke & Co. III 805.

Blancogade III 90.

Blasen II 383, 593 f.

Bleckingberg, Justitsraad, III 666.

Blegdamsfælled III 731.

Blegdamsveien III 21, 311, 787.

Blidebro I 24.

Blok, S. Olavs, I 43.

Blom, Jan, II 363.

Blom, Enke, III 735.

Blücher, Johan, I 543, 546.

Bodenhoff, Agent, III 317, 491, 823.

Bodenhoffs Plads III 488.

Boder, Albert van Gocks, I 207.

Boder, Christoffer Valkendorfs, I 597.

Boder, Poul Fechtels, I 409. II 540, 651.

Boedens, Høiesteretsassessor, III 568.

Boeman, Gabriel, II 374.

Boertman, Peter, III 630.

Boetticher, Dr., II 446, 570.

Bogbinder, Ambrosius, I 84, 124, 129, 133, 146, 151, 158, 160 ff., 180, 185 f., 190, 193 f.

Bogbinder, Hans M., I 84, 146, 159, 204, 234, 236, 267, 352.

Boghandelen II 206, 555. III 615.

Bogtrykkere II 204, 381. III 552, 614.

Bogtrykkerkunsten I 229.

Bohave I 257 ff.

Boldhuset I 459. II 34 f., 514.

Boldhusgade I 10 f.

Boldhuskjælderen II 382.

Bolten, Baron, III 491, 494 f.

Bombardement II 414 f.

Bomuldsfabrik, den store, III 833.

Bonafont, Maskinist, III 528.

Bonfils, Antoine, II 628, 673.

Bonifacius den Ottende I 20.

Borck, Oluf, II 294.

Bording, A. Chr., II 163, 205, 220 f.

Borgby I 4.

Borgerdydskolen III 917.

Borgergade I 506, 527. II 30, 181. III 752.

Borgervæbning I 266, 334 f., 618. II 163, 185, 373 f. III 899.

Borgmestre I 51 f., 57, 230.

Bornemann, Biskop, II 251, 434 f.

Bornemann, Vilh., III 219, 289, 295, 407, 715, 887.

Borre, Peter, III 50, 80, 543 f., 775.

Borreby, Guldsmed, III 681.

Borro, Læge II 195.

Bosc de la Calmette III 672.

Boshover, Marsalis, I 577.

Bournonville, Antoine, III 953.

Boye-Junge, Joh., III 144, 433, 440, 697 ff., 753, 899, 902.

Brabrand, M., III 895 ff.

Bradt, F. L., III 505.

Braem, Chr., II 677.


967

Braem, G. A., I 584. III 408, 869.

Braem, Gødert, I 502, 584.

Braem, Johan, I 557, 577, 581 ff,

Brahe, Axel, I 339, 443.

Brahe, Jørgen, I 420.

Brahe, Niels, I 125.

Brahe, Sten, I 442.

Brahe, Tyge, I 383, 397, 410, 415, 426, 433, 456.

Brandforsikring II 278, 548, 638 f. III 195, 603, 678, 714, 736, 740 f.

Brandemann, Vicebrandmajor, III 700.

Brandis, Matthæus, I 229.

Brand- og Vandkommissionen III 599.

Brandorff, Pakhusforvalter, III 626.

Brandstyr II 613.

Brandt. Christian, III 777.

Brandt, Enevold, III 777.

Brandtvænget III 122, 417.

Brandvæsen II 76, 277 ff., 547 f. III 195 f., 884 ff.

Branner, Jakob, III 515 ff.

Braske, Lyder, I 587.

Breda, Joachim v., II 52, 64, 74, 116, 122.

Bredal, Erik, I 563.

Bredal, N. K., III 643.

Bredal, Peter, II 79.

Bremer, Major, II 80.

Bremerholm I 11, 32, 80, 89, 116, 204, 212, 290, 416, 423, 459. II 361, 716.

Bremmer, Steffen, I 358.

Brink, Iver, II 565.

Brixen, Matthias, III 628.

Bro, den røde, II 343, 552.

Bro, S. Anna, I 79, 117, 308, 337.

Brock, J. S., III 12.

Brock, Niels, III 50, 489, 805, 815.

Brokdorf, Eggert, I 22.

Brockdorff, Joachim, III 95.

Brock-Hansen, fabrikant, III 777.

Brochmand, Jesper, I 105, 188, 557. II 4.

Brogade I 13. II 367. III 15.

Brokkenhus, Laurids, I 388.

Brokkensbod III 12.

Brolægger, Henrik, I 118.

Brolægger, Per Jensen, I 203.

Brolæggerstræde I 13, 203, 236.

Brolægningen III 115, 306 f., 419 ff., 753 f.

Brolægningskommissionen III 419.

Brown, David, III 495.

Brown, John, III 450 f., 455, 491, 494 f.

Brown, William, III 495.

Brudesengen III 731.

Brudesmykke I 329.

Bruhn, C. H., III 505.

Brun, Constantin, III 764 f., 804, 814.

Brun, Jakob, I 468.

Bruun, Andreas, III 545.

Bruun, Hans, I 144.

Bruun, Malthe Conrad, III 853, 942.

Bruun, T. C., III 607.

Brünnich, M. Th., III 584, 588.

Bryggerne I 340 f., 596. II 735. III 61 f., 348, 554, 717, 846.

Bryggernes Laugshus I 40.

Bryggers, ny, I 496.

Bryggervænget III 730.

Bryghusgade III 349.

Bryghus, Kongens, III 489.

Bryllupper I 55, 406. II 390 f. III 591.

Brændemagasin III 172, 414.

Brændevin I 253.

Brændevinsbrændere II 382. III 846.

Brøndshøi I 4, 7. II 98.

Brøndshøi Bakkegaard II 102.

Brøndstræde I 405.

Brøndstræde, lille, II 30, 620.

Brøndstræde, store, II 30, 616, 620.

Brøtterup, Snedkermester, III 760.

Bubonpest II 49.

Buchwald, Johannes de, III 295.

Budde, Agnete Sophie, II 363.

Budolph, M. N., II 540.

Bugenhagen, Johan, I 269 ff., 280, 291, 293, 312.

Bugge, Professor, III 583.

Bunkeflod, H. C., III 508.

Buntzen, Johan, III 47.

Buris, Prinds, I 3.

Bursprog I 196 f., 324, 336.

Burmester, Nikolai, II 532.

Buschy, Grosserer, III 491.

Bügel, Grosserer, III 766.

Bülche, Peder, II 187, 348.

Bulow, Johan v., III 588.

Byens Ende I 207.


968

Byens Hægte I 344.

Byens Planker I 17.

Byfogden I 46, 231, 330, 465.

Byggeperiode II 240.

Byggespekulanter III 447.

Bygning, S. Anna, I 568.

Bygningsdirektion III 430.

Bygningsfagene III 845.

Bygningernes Gjenopførelse III 724, 741 ff.

Bygningskommission II 624 f. III 725 f.

Bygningskommission, den nye, II 637.

Bynch, J. L., III 607.

Byskriveren I 232, 332.

Bysvendene I 19, 46, 333.

Bytinget I 46, 53, 55, 231, 331, 503.

Bænkedyner I 258.

Bärens, Assessor, III 715.

Bærestole, II 554.

Böcker van Delden, Joh., I 587, 589.

Bøddelen I 46, 232, 332.

Böfke, Ditmar, II 328.

Børnehusbroen II 552. III 49.

Børnehus, de Fattiges, I 547.

Børnehuset I 542. II 197, 285, 361, 538 f., 737 f III 163, 220, 336.

Børnehusets Fabrik III 71.

Børsen I 496 ff. II 338 f., 720, 726. III 169, 364, 439.

Børsmester I 499.

Børup, Morten, I 396.

Bøse, Hans, I 164, 174, 186, 190, 194.

Bøssestøber, Fadder, I 126.

Bøssestøber, L. M. I 321 f., 385, 398.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Cabot, Maler, III 647.

Capeteyn, Peter, I 321.

Capion, Etienne, I 361. II 572, 575 ff.

Cappel, Apotheker, III 539, 588.

Carl af Hessen III 941.

Carl Gustav, Sverigs Konge, II 50 ff.

Caroline, Arveprindsesse, III 763.

Caroline Mathildes Indtog III 243 ff.

Carl, Prinds, III 426.

Carlstad II 103.

Carstens, A. G., III 922.

Casorti, Pasqvale, III 774.

Casse, Peter, III 139, 141.

Cassuben, Chr., II 206, 381.

Cecilie, Fru, I 31.

Cementfabrik I 590.

Centius, pavelig Legat, I 8.

Cetti, Antonio, III 774.

Chambers, Peter, II 51.

Chamilly, Grev de, II 486.

Charlottenborg II 242, 710. III 184, 317, 579.

Chemnitz, Præst, III 588.

Chiariny, Luigi, III 773.

Chirurgerne III 633.

Choleraen I 11.

Choquet, Enke, II 488.

Christensen, Anders, I 535.

Christensen, Balthasar, III 776.

Christensen, Chr., I 383.

Christensen, Peder, II 19.

Christiani, Hofpræst, III 680, 918.

Christian den Første I 27, 49, 74 ff., 124.

Christian den Anden I 37, 81 ff., 93 f., 109 f., 159.

Christian den Tredie I 27, 181, 269.

Christian den Fjerde I 13, 40, 69.

Christian den Femte II 225.

Christian den Sjette I 3. II 636 ff.

Christian den Syvende III 241.

Christian af Anhalt I 507, 509, 588. II 18.

Christian, Hertug, I 158, 160 ff.

Christian, Greve af Oldenburg, I 72.

Christiansborg I 3. II 673 ff. III 123 ff., 316, 434.

Christiansborgs Brand III 665 ff.

Christianshavn I 558 ff. II 365 ff. III 15.

Christianshavns Fælled III 731.

Christiansholm II 367, 718. III 16.

Christians Pleiehus III 328 f., 565, 762.

Christine, Dronning, I 82, 145.

Christoffer den Første I 14 ff.

Christoffer af Bayern I 20, 33, 69 f.

Christoffer af Oldenburg I 129, 159.

Christoffer, Grev, I 153, 161 ff, 180 f., 191 f.

Churprindsen af Sachsen II 385.

Cigala, Joh. M., II 214.

Classen, P. H., III 355, 512, 545, 788.

Classen, J. F., III 588, 788.

Classens Have III 788.


969

Claudi Rossets Stiftelse III 564.

Clemens den Tredie I 8.

Clementin, Skuespiller, III 637.

Coelestin den Tredie I 8.

Colbjørnsen, Chr., III 406, 767, 769, 853, 857, 866, 874, 944.

Cold, Professor, III 715, 756, 887, 891.

Collet, Seminarist ved Kongsberg Sølvværk, III 681.

Collett, P., III 715, 944.

"Collegialtidende" III 948.

Collin, J. B., III 72, 77, 139, 158, 777.

Collin, Niels, III 518.

Colsmann, Røttger, III 588.

Condevin, Baltser, I 587.

Confectionarii I 59.

Coninck, Frederik de, III 51, 353, 445, 450 f., 455 f., 474, 491, 498 f., 688, 764, 804, 825.

Conradi, Bygningsinspekteur, III 440.

Corb, Simon, I 308.

Coyet, Peter, II 57, 81.

Cramer, L. J., 455 f., 467, 491, 805.

Crape, Roland, I 576.

Czar Peter II 467 ff.

Cæcilie I 68.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Daab, Chr. den Fjerdes, I 395.

Daarekiste I 226, 555.

"Dagen" III 947.

Dagtingning I 118.

Dahlberg, Erik, II 118.

Dahlén, Dandser, III 712.

Dajou, Bygningskommissair, III 683.

Dalton, John, III 506, 510.

Dalton, Joseph, III 506, 510, 512.

Damaskfabrik III 74.

Dambatteri III 798.

Damhuset III 430.

Damhussøen III 21.

Dammen I 325.

Dancæus, Carolus, I 410.

Danell, David, II 47.

Dankordsen, Hans, I 118.

Dannefer, Jakob, II 88.

Dannemænds Bøn I 47, 154.

Danneskjold, Frederik, II 711 ff.

Danneskjold-Laurvigen, Chr. C., III 215.

Danneskjold-Samsø III 602.

Dansborg II 202.

Dantzer, Joh., II 365.

Davidsdegne I 297, 522.

David, J. N., III 527, 805.

Davidsen, William, II 202.

Decker, Hans, I 180.

Deden, A. M., III 527.

Deden, S. E., III 527.

Defensionsskibe II 725.

Degnegaarden I 117, 163, 278.

Deichmann, P. W., II 219.

Delfinstræde I 520, 525.

Dellehave I 459.

"Den danske Tilskuer" III 939.

"Den forgyldte Fortun" III 639.

Denne, Klaus J., I 224.

"Det engelske Hotel" III 639.

"De tre Tobaksruller" III 639.

Descottes, Jean, III 535.

Destillérhus I 510.

Deurs, Justitsraad van, III 473.

Dey, Daniel, III 532, 681, 838.

Dickmann, Peter, I 504.

Didrik Badskjærs Gang II 38.

Didrik af Oldenburg I 73.

Didriksen, Hans, I 310.

Dietz, Ludvig, I 294, 309.

Diricksen, Jan, I 454.

Ditmarsken, Herman, I 180.

Dokken II 342 f., 713 f. III 15.

Doktorpromotioner II 296 ff.

Domskolen I 37, 227.

Domstolene III 217.

Dorothea af Brandenburg I 70, 72.

Dorothea, Dronning, I 329.

Dosseringerne III 429.

Drabantsalsfløien I 491.

Dragefruer I 271.

Dragør I 2, 48, 64.

Dramatiske Vennesamfund III 647.

"Dressel" I 64.

Dreyers Læreanstalt III 918.

Drikkeglas I 56.

Dromond, Ludvig, II 125.

Dronningens Enghave II 26. III 772.

Dronningemøllen I 5.

Dronningens Tværgade II 31, 181.


970

Dugmagerne III 517, 553.

Dumreicher, J. H., II 713. III 139, 141.

Duntzfeldt, Chr. V., III 719, 764, 805, 819, 825.

Du Puys III 953.

Durell, Mogens, I 479, 568, 578, 586. II 43, 46, 51.

Düllmen, Herman v., I 26.

Dürkop, Heinrich, II 522.

Dybensgade III 10.

Dyrekampe II 581.

Dyrkjøb I 37, 77, 102, 227, 298, 302. II 383.

Dyrtid III 300 ff., 412 ff.

Dysseldorf, Albert, II 219.

Dystrenden I 79.

Dyveke I 87, 90, 96 f.

Død, den sorte, I 24.

Døtreskolen i Klareboderne III 918.

Døtreskolen paa Christianshavn III 918.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ebbesen. Lorenz, III 530.

Eberlin, Kaptain, III 671.

Eckenberg, Joh. C. v., II 576.

Eckmann, Sekretair, III 594.

Edel, Fru, I 31.

Edinger, Nikolai, II 219.

Edinger, Vilhelm, II 328 f., 475.

Efterslægtsselskabets Skole III 917.

Eggers, Professor, III 829.

Eichel, Joh., II 440.

Eickstedt, General, III 540, 632.

Eiendomsoverdragelser I 58.

Eigtved, Nikolai, II 681 ff., 694. III 184, 236.

Eigtved, H. H., III 15, 26, 40, 89, 130 ff., 139.

Eilertsen, Jørgen, II 49.

Einersen, Martin, I 327.

Elisabeth I 25.

Elisabeth, Prindsesse, I 87.

Elisabeth, Frøken, I 271.

Elephantstræde I 526.

Elers, Joan, II 484.

Elert, Professor, III 929, 932.

Elphinstone, Kaptain, III 450, 455.

Emdrup I 4, 326.

Endebod I 11, 33, 47.

Endeløsstræde I 424. II 267, 615, 619.

Enevoldsen, Niels, II 116, 374, 410.

Enevoldsmagtens Indførelse II 159.

Enkekasse, den almindelige, III 572.

Enkekasseforordning III 884.

Enkekloster, det Harboeske, II 740. III 6, 170, 571.

Ense, Oberst, H 89.

Epidemier I 435. III 201.

Ercks, Carl, III 561.

Erik Glipping I 16.

Erik, Hertug, I 16.

Erik Menved I 16, 19 ff.

Erik Plovpenning I 13 f.

Erik af Pommern I 20, 26 ff., 61 ff., 209.

Erik Præstehader I 17.

Erichsen, Agent Erik, III 469, 712, 748, 805, 825.

Erichsen, Peder, III 764, 805.

Ercksen, Jon, III 929.

Erkebispen af Lund I 211.

Erlandsen, Jakob, I 14 ff.

Erlund, Chr., II 465, 552.

Ernst, Joh. B., II 440, 543.

Ernst, Joh. K., II 510, 615, 624, 631.

Eskil, Erkebiskop, I 4.

Eskil, Præst, I 34.

Eskildsen, Erik, III 792, 825.

Eskildsen, Lauritz, I 503.

Esmit, Joh., II 184.

Esmit, Adolph, II 326.

Esplanaden III 655.

Essingtons Fabrik III 71.

Estridsen, Svend, I 2, 4.

Ettersen, Joh., I 587, 590.

Ewald, Enevold, II 533.

Ewald, Johannes, III 577, 586.

Extraskatten III 575.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Faaborg, Hans, I 97 ff.

Fabrikdirektion III 501, 828.

Fabrikker II 204. III 66 ff., 497 ff., 832.

Fabriken paa Blaagaard III 835.

Fabrik, Pierre Grandils, III 72.

Fabritius, Conrad, III 450, 456, 467, 471 ff., 485, 491, 631, 805.

Fabritius, Just, III 40, 50, 229.

Fabritius, Michael, II 675.


971

Fadder, Bøssestøber, I 266.

Fajancefabriker III 83, 537, 840.

Falbe, Etatsraad, III 887.

Falkoneralleen III 21, 312.

Falkonergaarden II 372. III 21, 776.

Falkoneri II 430 ff.

Falsen, Enevold, II 637.

Falsterbod I 47, 64.

Fanatisme, religieus, I 142.

Farimagsveien III 426.

Farvergade I 12, 202.

Farverier I 415, 590. III 76.

Farveplantage II 485.

Fasangaarden III 781.

Fasting, Claus, III 643.

Fattigforstandere I 334. II 286. III 155.

Fattiglove II 536.

Fattiglæger III 326.

Fattigskat III 154 f.

Fattigvæsen I 298 ff., 556. II 197, 284 ff., 536, 736 f. III 151 ff., 234 ff., 562, 875 ff.

Fattigvæsenets Skoler III 915.

Favneskjærerne III 414.

Fechtel, Poul, I 314, 360, 409.

Fed I 48, 120, 326.

Feddersen, Peter, III 730.

Feide, den skaanske, II 235.

Feilberg, Peter, III 74.

Fenger, Peter, III 50, 82, 533.

Ferdinand, Hertug, III 594.

Fersen, Fabian, II 118.

Festligheder III 956.

Fetaillebrødre I 27.

Fieldsted, Michael, II 624, 637.

Finantser, Byens, III 284, 313, 412 ff., 904 ff.

Fiolstræde I 36, 117, 207, 425. II 620.

Fiolstræde, lille, I 425.

Fischer, Mouritz, II 671.

Fiskebro, den lange, I 423.

Fiskehandelen II 504.

Fiskehuset III 22, 788.

Fiskehus, Kongens, II 369.

Fiskeri i Søerne I 325.

Fisketorvet I 204.

Fjellebroen I 325.

Fjerdingsmænd I 55.

Flaade, dansk, I 25.

Flaadens Leie III 794.

Flaadens Udrustning I 289.

Flaade, vendisk, I 179.

Flag, dansk Skibs-, I 66.

Flaskekroen III 31. .

Fleischer, Esaias, I 511. II 221, 238.

Flensborg, Chr., III 611.

Flindt, J. Th., III 852, 858, 868, 878, 887 ff., 893 ff.

Flintholm III 776.

Florissen, Peter, II 96.

Flyttedag I 464.

Foersom, Peter, III 953.

Fogh, Etatsraad, III 387.

Fogh, Hørkræmmer, III 878.

"Folkevennen" III 941.

Fontainemester II 283.

Fontenay, Admiral, III 471, 602.

Forbrydelser III 335 f.

Forhaabningsholm III 508, 776.

Forligelseskommission III 683, 887.

Forlystelser II 223, 296. III 238, 373, 640.

Forordning om Begravelser II 387 f.

Forordningen af 1792 III 876.

Forsamlingshus, asiatisk Kompagnis, II 723.

Forstæderne I 426. II 22. III 20, 770 ff.

Fortling, Bygningsinspekteur, III 83.

Fortunen III 111.

Fortunstræde III 10.

Fosie, Jacob, III 24, 184.

Fosse, Etienne de la, II 285, 334.

Foss, Math. N., II 171.

Fosses, Saxsliber des, III 505.

Fougère, Fabrikant, III 523.

Fragtfarten paa Middelhavet III 363.

Framkjøberne I 342.

Franciskanermunkene I 39.

Franckenau, Rasmus, III 676.

Freden af 1308 I 20.

Freden i Roskilde II 55.

Fredericiagade I 527.

Frederik, Arveprinds, III 579, 606, 640.

Frederik Christian III 925, 927, 956.

Frederiksberg I 9. II 18. III 777 f.

Frederiksberg Allee III 21, 311, 774 f.


972

Frederiksberggade I 32, 38, 202. II 615, 619.

Frederiksberg Have III 754, 779 f.

Frederiksberg Slot II 428 ff. III 778.

Frederiksborggade II 30, 266.

Frederiksborgvei II 16.

Frederik den Første I 27, 99, 101, 109 ff.

Frederik den Anden I 17, 365, 390 ff.

Frederik den Tredie II 2 ff.

Frederik den Fjerde II 409.

Frederik den Femte III 1 ff.

Frederik af Hessen-Homburg II 111.

Frederik Ferdinand III 763.

Frederiksholms Kanal II 180, 340.

Frederiksholmskvarteret II 179.

"Frederiks Koloni" III 720.

Frederik, Kronprinds, III 660 ff.

Fred i Westminster II 14.

Fredsmøde i Hamborg I 180 f.

Fredsunderhandlinger II 138 ff.

Frich, Anders, II 187.

Frick, Hans, I 587.

Frihandelssystem I 268.

Frihavnsprojekt III 358 f.

Frihedsbrev I 120.

Frihedsstøtten III 769.

Friis, Chr., I 442, 470, 475, 478, 531, 557. II 21, 40.

Friis, Joh., I 143, 274, 293, 365, 378 ff., 385, 410.

Friis, Jørgen, I 271, 443, 460.

Frimandag I 350.

Frimestre II 492 f. III 863 f.

Frimurerne III 182.

Frisch, Justitsraad, III 776.

Friskoler III 327.

Frontin, Fabrikant, III 72.

Frontin, Pierre, III 753, 777.

Frost, Thomas, II 450.

Frueplads I 206, 211.

Frydendahl, P. J., III 953.

Frølich, Grosserer, III 805.

Frølund, Poul, II 671, 673, 707.

Fuchs, Genera], II 64, 109, 111, 116, 122.

Fuchs, Gottfried, II 277, 281, 421, 547.

Fuggerne I 94.

Fuglede, P. G., III 464.

Fuiren, Didrik, I 443.

Fuiren, Jakob, II 219.

Funke, Joh., I 553.

Furesø II 21.

Fyhren, Henrik, I 557.

Fyrværk I 612 f.

Fædder, Chr., III 404, 407, 410, 547, 594, 869.

Fægteskole I 376.

Fælleden I 9.

Fængselsvæsenet I 46. II 360 ff. III 897 f.

Færgebrostræde I 204, 458.

Færgestræde I 301.

Færgestræde, lille, I 204. III 8.

Færgestræde, store, II 266. III 8.

Færøerne I 327.

Fæste, Arve-, I 121.

Fæste, Livs-, I 121.

Fæstningsværker I 13, 17, 289, 382, 565 ff. II 178, 228, 422 ff. III 19, 422.

Fødselsstiftelsen III 331, 569, 884.

Førster, Poul, II 116.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Gaarde II 38.

Gaard, Barkmans, III 8.

Gaard, Benedikt Ahlefeldts, I 11.

Gaard, David Skolemesters, III 123.

Gaard, den Ankerske, III 112.

Gaard, den Gramske, III 766.

Gaard, den Gyldendalske, III 8.

Gaard, den Harsdorffske, III 766.

Gaard, den Holsteinske, III 6.

Gaard, den Lindenkroneske, III 764.

Gaard, den Rabeske, III 6.

Gaard, den Schoustrupske, III 766.

Gaard, den Selbyske, III 764.

Gaard, Efterslægtens, I 514.

Gaard, Ellen Marsvins, I 458. II 40.

Gaard, Friedericis, III 650.

Gaard, Fursmans, III 15.

Gaard, S. Gjertruds, II 40,

Gaard, Greven af Gyldenstens, III 7.

Gaard, Gustmeiers, III 750.

Gaard, Hannibal Sehesteds, II 40.

Gaard, Hans Lindenows, II 40.

Gaard, Henrik Müllers, II 42.-

Gaard, Johan Rantzaus, I 11.

Gaard, S. Jørgens, I 325, 548 f. II 18.

Gaard, Korfitz Ulfeldts, II 40.


973

Gaard, Knud Skrivers, I 203.

Gaard, Langes, III 750.

Gaard, Løbels, III 750

Gaard, Mathias Hansens, II 42.

Gaard, Mogens Goyes, I 11.

Gaard, Ole Suhrs, III 750.

Gaard, Peder Oxes, II 40.

Gaard, Prinds Frederiks, II 382.

Gaard, Schultzes, III 750.

Gaard, Sundorphs, III 112,

Gaard, Tuteins, III 749.

Gaard, Tyge Brahes, I 456.

Gaard, Wedell Jarlsbergs, III 7.

Gaasegade I 341.

Gabel, Christoffer, II 20, 36, 45, 97, 150 f., 166, 201. III 424.

Gabel, Familien, I 514.

Gabel, Valdemar Chr., III 424.

Gabel, Frederik, II 201.

Gabestok I 47.

Gabler, Mathias, I 104.

Gadeanlæg, nye, II 427.

Gadebelysning II 271, 428. III 305, 886.

Gadebelysning, Vesterbros, III 771.

Gadefeiere, offentlige, III 117.

Gadefogder II 264.

Gadelygter II 271. III 599.

Gade, Mikkel Vibes, I 581.

Gade, Niels Hemmingsens, I 204.

Gader, de brændte, III 711.

Gaderne I 424 f. II 32 f., 262 ff.

Gadernes Regulering III 724 ff.

Gagelman, Peter, I 511.

Galanterihandlere II 486 f.

Galenbæk, Otto, I 22.

Galeotti, Balletmester, III 637.

Galskjødt, Th. Chr., II 385.

Galt, Peder, I 620.

Gamleboddyb I 179.

Gamlebodehavn I 10, 32.

Gammelholm I 212.

Gammelmønt I 12 f., 517.

Gammelnørreport III 4.

Gammelstrand I 5, 10.

Gammeltorv I 10, 43 ff., 93, 105, 185, 202, 206, 234, 374, 471, 502. II 21, 347, 504. III 728.

Gammeltorvs Brønd II 550.

Gamst, Brødrene, III 839.

Garboe, Doktor, III 634.

Garden til Fods III 383.

Garden til Hest III 381.

Gardergaarden III 234.

Garderkaserne III 575.

Gardie, J. C. de la, II 88.

Garding, Herman, II 278.

Garnisonens Skoler III 913.

Garverne III 81.

Garverier III 841.

Gavebrev, Kong Valdemars, I 4, 8.

Gedde, Oberst, III 106 f., 109.

Gedeløcke, Jens, II 569.

Geheimearchivet II 515. III 343.

Geheimeinqvisitionskommission II 542.

Geheimestatsraadet III 406.

Geisler, Vinhandler, III 621.

Geistligheden I 39.

Geldern, Joh. v., I 415.

Generalkommissariatsbygning II 432 f.

Generalmagasinet III 499 ff.

Generalmagasinsdirektion III 499.

Generalmagasinskontoir III 353.

Generalpostamt II 552, 633, 651. III 408, 433.

General-Veikommission III 687.

Gercken, Didrik, II 434, 512, 676.

Gerdtsen, Henrik, I 24.

Gerner, Henrik, III 458, 463, 489, 794.

Gernersgade I 527.

Gersdorf, Joakim, II 9, 40, 49, 54, 60, 70, 116, 124, 155, 162, 165.

Gerson, Mægler, III 775.

Gert, Grev, I 21, 23.

Gertrudstræde, S., II 30.

Gesandtskab, svensk, I 378.

Getreuer, Chr. P., II 720. III 572.

Geværfabrik I 590.

Giedde, Ove, I 577. II 1, 38.

Gielstrup, Skuespiller, III 637.

Gielstrup, Madame, III 637.

Gierløf, Gabriel, III 681.

Gige, Niedlich & Dahlberg III 532.

Gilder I 19.

Gilde, Helligtrefoldigheds, I 50 f.

Gilde, S. Eriks, I 301.

Gilde, Helligaands-, I 51.


974

Gilde, S.Mariæ-, I 51.

Gilde, S.Nikolai-, I 51.

Gilde, S. Peders-, I 51.

Gilde, Skrædernes og Overskjærernes, I 50.

Gildeskraa, Bagersvendenes, I 56.

Gildeskraa 1447 I 238.

Giseler, Tile, I 108, 115, 125.

Gjendøbere I 308.

Gjentoftegaard I 4.

Gjerløw, Chr., III 83, 536.

Gjertrud, S., I 13.

Gjertrudstræde, S., I 207.

Gjæld I 58.

Gjældsarrestanter III 222.

Gjældsfængsel I 343.

Gjæster I 48, 57.

Gjæstgivergaarde II 213, 215 f., 577. III 639.

Gjæthus I 281 f., 360 f. II 242.

Gjørup, Thomas, III 747.

Glandslærredsfabrik III 524.

Glasbrænder I 590.

Glud, Søren, II 291.

Goch, Albert van, I 95, 125, 236, 267.

Godfred af Ghemen I 229.

Godicke, M. J., II 204.

Godske, Anders, I 378.

Godske, Peder, I 352, 358.

Godthaab I 9. III 776.

Godtkjøb II 384.

Goldzier, A., II 465.

Gor. Pierre, III 257.

Gordon, Vævermester, III 508.

Gosman, Albert, I 462, 573.

Gosebryggeri I 341.

Gothersgade I 34, 201, 506. II 30.

Gottorp I 109, 133.

Gougeon, Skibsrheder, II 328.

Graabrødrene I 39.

Graabrødrekloster I 14, 98, 143 f., 205, 218.

Graabrødrestræde I 205.

Graabrødrestræde, ny, I 205.

Graabrødretorv I 39 f. II 175, 347, 504.

Graah, J. G., III 50, 455.

Graah, Kancelliraad, III 612.

Gram, Hans, II 442, 528, 534. III 180.

Grand, Johan, I 19 f., 37.

Grau, H. P., III 553.

Gravstenen fra Timgaard I 107.

Grevens Feide I 158.

Griffenfeld II 194, 227 ff., 256, 327, 362, 386, 391.

Gros, Anne Marie, III 527.

Gross, Fabrikant, III 523.

Grosserere II 721. III 44 ff., 50 ff.

Grotschilling, B., II 195.

Grubbe, Sigvard, I 468.

Grynmølle I 591.

Grynmølle, den kgl., III 15.

Grøndal III 776.

Grønland III 6.

Grønnegade I 13, 34, 205. II 30.

Grøpper, Sportelkasserer, III 626.

Gude, Jakob, III 645,

Gudmundsen, Jon, I 327.

Guldberg, Ove Høegh, III 274, 405 ff., 469, 479, 484, 497, 540, 576, 588, 603, 659 ff.

Guldbergsgade III 787.

Guldbrand. Livmedikus, III 712.

Guldhus II 196.

Guldhusets Fabrik III 71.

Guld- og Metalslagerfabrik III 85.

Guld- og Sølvmanufaktur II 335.

Guldsmedene III 65.

Guldsmed, H. Th., I 357.

Guldtrækkerfabrik III 527.

Gustmejer, C. H., III 50, 112, 804.

Gustav, Kong, III 594.

Gyder og Gange II 38.

Gyldenkrone, Holger, II 364.

Gyldendal, Søren, III 615.

Gyldenlund II 400,

Gyldenløve, Chr., II 208, 238, 380.

Gyldenløve, Ulrik Chr., II 64, 70, 78, 82, 89, 103, 106, 410 ff., 437.

Gyldenløve, Ulrik Fred., III 424.

Gyldenmund, Oluf, I 279.

Gyldenstjerne, Knud P., I 98 ff., 107, 135, 144. 219.

Gyldenstjerne, Mogens, I 156, 288, 291, 363, 368.

Gyldenstjerne, Predbjørn, I 443.

Gynge, Svend, II 162.


975

Gøde, Henrik C., II 204, 381.

Gøde, Jørgen, II 379.

Gøye, Henrik, I 88, 107, 110, 115, 119, 146, 266.

Gøye, Mogens, I 87, 96, 116, 119, 128, 138, 143, 156, 165, 186, 213, 272.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Haaber, Kancelliraad, III 455, 457, 465 ff., 472.

Haagen, Politimester, III 886 f.

Haakon Haakonson I 15 f., 20.

Haakon Magnussen I 25.

Haandfæstning I 87, 98.

Haandværkerne I 344 ff. II 733 ff., III 828 ff.

Haandværkeruroligheder II 676 f.

Haandværksdrenge III 551.

Haandværksgilder I 240 ff.

Haandværkssvende III 549.

Haardugs og Vatfabrik III 75.

Hack, Niels, I 111, 125.

Hacker, Silkefarver, III 506, 521.

Hage, J. F., III 806.

Hagen, Apotheker, III 547.

Hagenskov I 15.

Hahns Bastion I 17.

Hake, Arild, I 236, 267.

Hake, Peder, II 204.

Halager, Anders, I 185 f.

Halkier, Familien, II 114.

Halkier, Pælebukkermester, III 794.

Hall, Geheimeraad, III 777 f.

Hallander, Tømmermester, III 691, 735, 764, 852.

Hallandsaas I 570.

Halling, Direkteur, III 455.

Halmstræde I 205.

Halmtorvet II 266, 347. III 88, 151.

Halsjern I 47.

Halvmaanen III 783.

Haløre Marked I 5.

Hamborgerne I 132.

Hambro, Kjøbmand, III 805.

Hammelstrup I 9.

Hammer, Kristen, I 585.

Hammond, Frederik, III 223.

Hamsfort, Kornelius, I 408.

Handel I 234, 336 ff. II 718 ff. III 37, 356 ff., 441, 798 ff.

Handel, den danske Manufaktur, III 820.

Handel, den forenede kgl. grønlandske, islandske, finmarkske og færøiske, III 820 ff.

Handel, den frie vestindiske, III 362.

Handel, den færøiske, II 725. III 361.

Handel, den grønlandske, II 725.

Handel, Detail-, III, 826.

Handel paa Ostindien, den partikulaire, III 813.

Handelsflaaden I 572. III 825,

Handelsforordninger I 75.

Handelskompagni, det almindelige, III 38 f., 481.

Handelskompagni, det vestindiske, III 814 ff.

Handels- og Kanalkompagniet III 501.

Handelskrise III 493, 800 ff., 802 f.

Handelsmøder I 580.

"Handels- og Industritidende" III 940.

Handelsselskab I 236.

Handelsselskab, det store nordiske, I 95.

Handelsselskab, vestindisk, III 478 ff.

Handelsselskab, østersøisk-guineisk. III 481 f., 486.

Handelssocietet, det guineiske, III 361.

Handelsstanden II 323 ff. III 798 ff.

"Handelstidende" III 940.

Handelstraktater I 236.

Hanetaarnet I 17, 176, 201, 566.

Hans Adolph af Plöen II 236.

Hans, Kong, I 27, 68, 74, 78 f., 81 ff., 145.

Hans, Prinds, I 160.

Hansen, Chr., III 537.

Hansen, C. F., III 431, 685 ff., 757, 761.

Hansen, Christoffer, II 74, 151, 200.

Hansen, Ditlev, I 596, II 219.

Hansen, Hans, III 600.

Hansen,, Matthias, I 512, 585.

Hansen,' Ole ell. Oluf, I 344. II 410.

Hansen, Peder, III 720.

Hansen, Peter, II 328.

Hansen, Reinhold, I 467, 513, 585 f.

Hansestæderne I 24 ff., 40, 120, 338.

Hansteen, Justitsraad, III 786.

Harboe, Ludvig, III 588, 630.


976

Hardenberg, Eiler, I 368.

Harniskmølle I 416.

Harris, Fabrikant, III 841.

Harsdorff, C. F., III 187 248, 343, 431 f., 486, 533, 568, 578, 584, 635, 683 ff., 748 ff., 774 f.

Hassing, Peder, III 535.

Haste, Kaptain, III, 462, 464, 488.

Hattefabrik III 85.

Hattemagerne III 846.

Hatting, Kaptain, III 450.

Hauber, Redakteur, III 608.

Haubolt, Peder, II 381.

Hauch, Overhofmarskal, III 687, 780, 952.

Hauser, Conrad, III 479, 804, 814.

Hauserplads, I 223.

Häuser, E. D., II 671 ff., 710.

Have, botanisk, I 538. II 649 f. III 95, 136 ff., 317, 342, 583.

Have, Rosenborg, II 517. III 375.

Have, Verner Kloumanns, II 80.

Haven, Lambert v., II 250, 261.

"Havn" I 2, 5 ff.

Havnen I 26, 32, 213, 336 f., 405. II 26, 339 f., 551, 711 ff. III 792 ff.

Havnefoged I 334.

Havn, Grønnegaards, I 336 f., 461.

Havnen, Livet ved, I 573.

Havneordning af 1744 II 713.

Havremarken III 731.

Haxthausen, Friherre v., II 399.

Haxthausen, Baron, III 892.

Hayles, engelsk Gesandt, III 675.

Hazardspil I 61.

Hegelund, J. J, III 593.

Hegerfeldt, Herman, I 587.

Heiberg, P. A., III 674, 939 ff.

Heidemann, Joh., II 216.

Heinesen, Mogens, I 415, 433.

Heinrich af Holsten I 26.

Heinrich, Etatsraad, III 480.

Helgengilde I 51.

Helgenlevninger I 35, 40.

Helgentilbedelse I 260.

Helgesen, Poul, I 97, 103 f., 113, 128, 138, 141 f., 147 f., 151, 154, 212, 219 ff., 257.

Heliesen, Laurids, I 308.

Hellekande, R. J., I 587.

Helligaands-Bedere I 41.

Helligaandshospitalet I 20, 205, 220 f.

Helligaandshuset I 32, 41, 145, 282, 293, 301.

Helliggeiststræderne I 96, 204 f. II 615. 620. III 4.

Helliggeisthus I 306.

Helligkorsstræde I 202.

Helmers Bastion I 16.

Helmer, O. C., II 82, 138.

Helmer, Strange, II 272.

Helt, N., II 52, 79.

Hemert, Joost van, III 40, 50, 357, 450, 493 ff., 524, 588, 766, 776, 804.

Hemert, Peter v., II 463. III 456, 467, 473, 489, 491.

Hemmingsen, Niels, I 309, 410.

Hendriksen, Niels, II 532.

Hennings, A., III 499, 510.

Hennings, V., III 633.

Henrettelse, Struensees og Brandts, III 400 f.

Henrik Fyrens Gang, III 4.

Henrik, Grev, I 13.

Henrichsen, Michael, II 179

Henrichsen, Uhrmager, III 690.

Henriksen, Jesper, I 76 f.

Henriques, A. M., III 495, 533, 555, 562, 735, 776, 842.

Henriques, Bendix, III 526.

Herberger I 209.

Herberg, det lybske, I 412.

Herberstein, Sigismund, I 96.

Herkulesloge III 437.

Hermann, Carl, III 518.

Herold, Hans, I 256, 259.

Herold, Thomas, I 126.

Herredag I 15, 138, 147, 153, 167, 270 ff.

Hersleb, Konferentsraad, III 471.

Hess, Marcus, I 378, 400, 413, 581.

Hestelæge I 265.

Hestemølle I 234. II 26.

Hestemøllestræde I 234, 591.

Hestevæddeløb III 375.

Heye, Jep, I 220, 310.

Heyermann, A., I 589.

Hielmstjerne III 180, 585, 587.


977

Hilarius, Rektor, II 132.

Hilcker, Kjøbmand, III 784.

Hiller, Stadsbygmester, II 615.

Himmerich, Hans, II 544, 548, 569, 588 f. III 192

Hind, Jens, I 21.

Hindestræde I 526.

Hindse, Jørgen, I 85.

Hispanica, Fr. de M., I 126.

Hjort, Ingvar, I 21 f.

Hjortestræde I 526.

Hjortholm I 27.

Hjorthøi, Borgmester, III 868 f.

Hjøring, A. M., I 550.

Hoffmann, Fredrik, III 72.

Hofgaard, Andreas, III 534.

Hofmand, Godfred, II 101.

Hofnagel, Peter, III 83, 536.

Hof- og Borgretten II 356.

Hof- og Stadsretten III 285, 408, 411, 623, 683.

Hofprædikantboliger III 593.

Hofretten III 218.

Hofrevolutionen af 1784 III 660 ff.

Hoftheater II 698. III 185, 377, 637.

Holck, Ditlev, I 430.

Holck, Fr. V. C., III 428.

Holck, Hans, III 346, 590, 609.

Holford, Robert, III 458.

Holgers, Fru Anne, I 191.

Hollænder, Adrian, I 308.

Hollænderby, ny. II 19.

Hollændere I 101, 119.

Holm, Jakob, III 454, 466, 472, 477.

Holm, Theodor, III 540.

Holmblad, Jakob, III 506, 784.

Holmblad, Lauritz, III 784.

Holmens Bro I 10, 337. II 344, 552. III 49.

Holmens faste Stok I 526. II 530. III 226.

Holmensgade I 12.

Holmens Revier III 4.

Holmsted, Borgmester, II 729. III 38, 41, 74, 92.

Holmskjold, Geheimeraad, III 584, 588.

Holst, Claus, I 184.

Holst, Daniel, III 561.

Holst, Jørgen, II 206. m.

Holstes, Anne Hans, I 557.

Holstein, Joh. L., III 140, 177, 181.

Holstein, U. A., III 278 f., 408.

Holterman, Abraham, I 527.

Hooglandt, Admiral, III 456, 467, 471 ff.

Hoppe, Etatsraad, III 450, 453 ff.

Horn, Frederik, III 155, 192, 220, 285 294, 410.

Horn, Assessor, III 747.

Hornbech, Peder, III 527.

Hornemann, Toldinspekteur, III 504.

Hornemann, C. F., III 927 f.

Horrebow, Niels, III 183, 218.

Horrebow, O., III 950.

Hortulan, Skuespiller, III 637.

Hospitaler I 42.

Hospital, almindeligt, I 145. III 322, 565, 882.

Hospital, det nye almindelige, I 223.

Hospital, S. Anne, I 145, 207. 223.

Hospital, Brøndstrædes, III 164.

Hospital, Budolphi, II 651.

Hospital, Frederiks, III 97 ff., 136, 330, 569, 881, 884.

Hospital, S. Gertruds, I 458.

Hospital, S. Hans, III 564, 784, 882.

Hospital, Hittebørns-, III 160.

Hospital, S. Jørgens, I 126, 145, 302, 418.

Hospital, Landmilitairetatens, III 785.

Hotel d'Angleterre II 244, 500, 531. III 7.

Hotel, det Berckentinske, III 764.

Hotel, det Desmercierske, III 764.

Hotel, det grevelige Lercheske, III 6.

Hotel, det Holstein-Ledreborgske, III 767.

Hotel, det Knuthske, III 766.

Hotel, det Plessiske, III 7.

Hotel, det Reventlowske, III 7, 433.

Hotel du Nord II 244, 500. III 6 f.

Hotel Royal III 112.

Hovedmagasin II 714.

Hovedvagten 11 501. III 220.

Hovedvagten paa Gammelholm III 438.

Hovedvagten paa Kongens Nytorv III 428.

Hovedvagt paa Nyholm II 717.

Howden, Heglemester, III 508, 776.

Hoyer, Heyne, I 65.

Hübsch, Elias, II 385.

Hulerød I 5.


978

Humble, M. Chr., I 518.

Hummergade III 10.

Hummerstræde I 520, 525.

Hundestræde I 526.

Hurck, P.v., III 449 f.

Hurck, S. v., III 572.

Husarme I 299.

Hushave I 34.

Hus, S. Jørgens, I 41, 219.

Huth, General, III 655, 758.

Huusmann, Joh., II 271 f.

Hvalfangerselskaber I 576.

Hval- og Robbefangst III 485.

Hveen I 17.

Hviid, Skibsrheder, III 491.

Hviid, A., III 927, 950.

Hvidovre I 523.

Hvidt, Grosserer, II 482.

Hvidøre, I 92, 179.

Hvirving I 50.

Hvitfeldt, Arild, I 436, 537,

Hvitfeldt, Poul, I 328.

Hyltebro II 18, 141.

Hyrde I 333.

Hysekebro I 33, 203.

Hyskenstræde I 33, 48 f., 203. II 615, 620.

Høeg, Mogens, II 58.

Høegholmske Participantskab III 573.

Høg, Just, II 397.

Høibro I 12, 32, 81, 98, 212, 337, 424, 457, 601. II 344. III 794.

Høibroplads I 10 ff., III 727 f., 752.

Høibrostræde I 84, 204, 458. II 182, 266. III 8.

Høiesteret II 165, 355 ff., 545. III 217, 355, 408, 622, 683, 687.

Høiesteretssalen II 705.

Høiskole, militair, I 361.

Høpffner, J. J., III 537, 583, 614.

Hørhegleri III 85.

Hørsholm II 13.

Høsterkjøbgaard I 4.

Høyer, Kornelius, III 187.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ildebrande I 27, 56, 439. II 586 ff. III 421, 600, 696 ff.

Ildspande I 215.

Illing, Jørgen, I 595.

Indbyggerantal, Byens, II 64. III 634, 865.

Indfødsretten III 632.

Indføds-Skole III 918.

Indkvartering I 393, 398. III 233.

Indkvarteringsskatten III 575.

Indskrifter II 45.

Indtægter, Magistratens, I 326.

Industri II 333 ff., 718 ff. III 37, 351 ff., 828 ff.

Ingvar, Biskop, I 17.

Inkvisitions- eller Stokhuskommissionen. III 624.

Innocents den Fjerde I 8, 14.

Inokulationsanstalten III 333.

Inokulationsstiftelsen III 570.

Inkvisitionskommission II 356 ff. III 218, 289 ff.

Institut, Christianis, III 917.

Institut, det Schouboeske, III 917.

Instrumentmageriet III 839 f.

Instrumenter, musikalske, I 590.

Irgens, Joachim, I 588.

"Iris" III 939.

"Iris" og "Hebe" III 939.

Iselin, Reinhard, III 50, 74, 92, 217, 357, 368, 449 f., 491, 527, 790.

Isenkræmmerne III 76.

Island I 327.

Italiender, Benjamin, II 732. III 80.

Italiender & Gebroeders III 545.

Iversen, I. C., III 641.

Iversen, Peder, I 307.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Jacobi, Høiesteretsassessor, III 636.

Jacobsen, Folmer, I 27.

Jacobsen, Iver, I 499.

Jagter II 398.

Jagtret I 326.

Jagtveien I 9. III 21.

Jakob den Sjette, I 434.

Jakobsen, Holger, I 460. II 36.

Janson, H. F., III 922.

Jardin, L. H., III 133.

Jardin, N. H., III 126, 133.

Jenner, Lukas, III 74.

Jensen, Bartholemæus, II 324.

Jensen, Eskild, I 504.

Jensen, Jens, I 553.


979

Jensen, Ole, III 774.

Jepsen, Niels, I 26.

Jermer, Fyrst, I 15 f.

Jermers Gab I 16.

Jermers Skandse I 174, 176.

Jermers Taarn I 16, 178, 201, 566.

Jernporten III 311, 774.

Jernskjæg, Edele, I 82.

Jernskjæg, Michel H., I 101.

Jernstøberier III 838.

Jespersen, Peder, II 436.

Jessen, Hans, II 116.

Jetzen, Joachim v., I 169.

Johan af Hoya I 116, 169.

Johan, Hertug. I 89.

Johan, Grev, I 21 ff.

Jomfruers Æreskrands I 443.

Jomfrukloster, Petersens, III 171.

Jones, Inigo, I 508.

Jonson, Knud, I 31.

Jordebøger I 10, 31, 51, 59, 402.

Jordemoderhus, det frie, III 160 f.

Jordemødre II 377.

Jordskyld I 15, 20, 54, 283, 310.

Josephsen, Ole, III 545.

"Journal for Politik, Natur og Menneskekundskab" III 939.

Jude, Anders, I 344.

Judicher, Admiral, II 423, 430, 440.

Juel, Jens, II 410. III 687.

Juel, Madame, III 643.

Juel, Niels, II 40, 52, 64, 116, 231, 235 ff.

Juel, Ove, II 57.

Juel, Povel, II 546.

Juleaftens Feiden III 385.

Jul, Esger, I 21.

Juliane Marie III 688, 764,

Justerk ammeret III 714.

Justinenborg, III 790.

Jæger, Herman, II 204.

Jægerhuset II 372.

Jøder II 567 f. III 205, 299, 628, 951.

Jørgensen, Hildebrandt, I 466.

Jørgensen, Jørgen, II 384.

Jürgensen, Jørgen, III 536.

Jørgensgade, S., I 205.

Jørgens Mark, S., I 9. II 18.

Jørgen, Prinds, II 385.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Kaarde II 394.

Kaas, Niels, I 410, 531. II 40.

Kaas, Ulrich, II 628.

Kadetgade II 432. III 6.

Kagen I 47.

Kalckar, Simon, III 527.

Kalckberner, J. P., III 514, 516.

Kalenberg, Grev, III 642.

Kalender, den gregorianske, II 424.

Kalentelaget I 133.

Kalkbrænderier II 628, 731. III 533.

Kall, Abraham, III 588, 745, 916, 928.

Kalveboderne I 9, 33. II 180.

Kallebodstrand I 135.

Kallebodsund I 10, 179.

Kalvehaven I 9, 400, 460. II 24.

Kalmarkrigen I 471.

Kalmarunionen I 25.

Kalthof, Peder, II 20.

Kalthuset II 372.

Kalvinisme I 308.

Kammersvend, Jens, I 162, 178.

Kanaldirektion II 340.

Kanalkompagniet III 483 f., 487.,

Kancelliet I 63. II 514.

Kancellibygning II 36, 165.

Kancelligaarden III 14.

Kandestøbergaarden II 454.

Kannikebadstue I 216.

Kannikestræde I 36, 117, 205.

Kannikestræde, store, I 12.

Kapel, Vor Frue, I 35, 214.

Kapel, Helligløsens, I 214.

Kapel, Helligtrefoldigheds, I 214.

Kapel, Helligtrekongers, I 214.,

Kapel, det katholske, III 122.

Kapel, S. Katrine, I 35, 214.

Kapel, S. Laurentii, I 214.

Kapel, S. Rochi, I 214, 294.

Kapel, Slots II 258,

Kapitel I 216.

Kapitel, Frue, I 208.

Kapitelshus I 216.

Kappe, den spanske, II 264.

Kapunstopperi III 86.

Karmeliterkollegiet, I 218.

Karmeliternes Gaard I 144.

Karlstadt I 105.


980

Kartefabrik III 77.

Kaserne, Sølvgadens, III 234 f., 565.

Kaserne, Poul Nygaardske, III 575.

Kassemanglen i asiatisk Kompagni, III 466 ff.

Kasteaanden I 245.

Kastellet I 506. II 176, 361. III 797.

Katholiker III 630.

"Katte" I 111.

Kattesundet I 1, 12 f., 202, 234, 506. II 619.

Kattuntrykkerier II 483. III 74, 526 ff., 838.

Kautrup, J. Chr., III 64.

Kavalerløngangen III 682.

Keisergade I 40.

Kempe, Peder, I 118, 129, 145, 152, 162.

Kildevælde III 792.

Killendal III 22.

Kindgren, Billedhugger, III 585.

Kinghem, Alex., I 227, 264.

Kirchhoff, Joh., II 221.

Kirke, S. Anna Rotunda, I 506, 518. II 176.

Kirke, Trefoldigheds, I 4.

Kirke, Frederiks (Marmorkirken) III 130 ff., 136 ff., 138 ff., 439, 760 f.

Kirke, Frederiks tydske, III 341.

Kirke, Vor Frelsers, II 250 f., 519, 667. III 141, 593.

Kirke, Vor Frue, I 5 ff., 27, 34, 43, 77, 93, 102 f., 121, 138, 143, 146 ff., 162, 176 f., 201, 214, 217, 260, 270 ff., 311, 405, 456. II 254, 454, 520, 596, 633, 654 ff. III 144 f., 341.

Kirke, Garnisons, II 258, 434.

Kirke, S. Gertruds, I 207, 223, 282.

Kirke, Helligaands, I 13, 41, 135, 204, 281, 315, 404, 457. II 225, 256, 454, 633, 653 f. III 146, 341.

Kirke, Helligaands Hospitals, I 147.

Kirke, Holmens, I 450, 520 ff. II 255, 454, 520, 667. III 146.

Kirke, Kastels-, II 436.

Kirke, S. Klara, I 282, 517.

Kirke, S. Klemens, I 34, 38, 143, 176, 202, 217, 281.

Kirke, S. Nikolai, I 5 f., 11 f., 32, 34, 38, 54, 77, 104, 141, 143, 178, 216, 260, 314 ff., 404, 410, 458. II 190, 454, 521, 664 ff. III 8, 341, 593, 700, 728.

Kirke, ny, II 23.

Kirke, S. Peder (Petri), I 27, 34, 38, 143, 176, 217, 281, 411, 457. II 255, 632, 651 f. III 144.

Kirke, reformert, II 250 ff., 521, 632, 651.

Kirke, Slots-, II 692, 694, 698, 707.

Kirke, S. Sørens, I 165.

Kirke, Trinitatis, I 518 f. II 187, 255, 454, 632, 652 f. III 146, 593.

Kirken udenfor Nørreport I 523 f.

Kirkeberg, Kjøbmand, III 805.

Kirkebygningskommission III 132.

Kirkefløien I 491.

Kirkegaarde I 320 f. II 221. III 149.

Kirkegaard, Almindelig Hospitals, III 340.

Kirkegaard, Assistents, III 150 f., 653.

Kirkegaard, Børnehusets, II 523.

Kirkegaard, Frue, I 102.

Kirkegaard, Garnisons, II 523.

Kirkegaard, S. Gertruds, I 98, 223.

Kirkegaard, Graabrødre, I 98.

Kirkegaard, mosaisk, II 462, 523.

Kirkegaard, S. Nikolai, I 19, 38.

Kirkegaard, S. Petri Kirkes, II 523.

Kirkegaard, Skibs-, II 369, 453, 523.

Kirkegaard, Vartous og Vaisenhusets, II 523.

Kirkegaards Fælled III 731.

Kirkelige Forhold I 310.

Kirkelivet III 948 ff.

Kirke-Ordinants, I 269.

Kirkerup, Arkitekt, III 719, 794.

Kirkerup, Brandmajor, III 886, 902.

Kirkesogne I 282.

Kirkestræderne I 204.

Kirketerp, Etatsraad, III 489.

Kirkeværger I 334.

Kirsebærgangen III 653.

Kjerulf, Claus, II 84.

Kjerulf, O. A., III 696.

Kjerulf, Jørgen, III 934, 952.

Kjædeselskabet III 646.

Kjøbenhavn 1596 og 1611 I 450 ff.

"Kjøbenhavns Aftenpost" III 934.


981

""Kjøbenhavnsbladet", III 947.

Kjøbenhavns Bombardement II 87 ff.

"Kjøbenhavnske Danske Posttidender" III 611.

"Kjøbenhavns Postrytter" III 614, 934.

"Kjøbenhavns Skilderie" III 939.

Kjøbenhavns Slot I 3, 9, 21, 25, 33, 81, 121, 176, 212, 352, 436, 455, 485 ff. II 246 ff., 510.

"Kjøbenhavns Universitets Journal" III 942.

Kjøbmagergade I 10 ff., 31, 44, 80, 205. II 182, 552.

Kjøbmagergade, lille, I 207. II 266, 620.

Kjøbmagerkvarteret III 11.

Kjøbmandsstanden I 413.

Kjøgevei II 15. III 21.

Klappetræer I 43.

Klareboderne I 13, 126, 207. II 620.

Klasselotteriet III 158.

Klein, J. H., III 520.

Klemensstræderne, S., I 202.

Klement, Skipper, I 132, 165 ff.

Klemmensen, Arild, I 61.

Klevenfeldt, Konferentsraad, III 588.

Klingenbeck, Jørgen, I 285.

Klingenberg, Povel, II 47, 202, 207.

Kloakgrøft I 12.

Klokkerhøien I 422, 463.

Kloster, Karmeliter-, I 104.

Kloster, S. Klara, I 143, 145, 218, 411.

Klostre I 39.

Klosterstræde I 32, 39 f., 205, 216, 406, 615, 620.

Kloumann, Joris, II 489.

Kloumann, Peter, II 489.

Kloumann, Verner, I 499, 587.

Klubber III 643, 954.

Klub, Dreiers, III 643 f.

Klub, Fabritius', III 646.

Klub, Kongens, III 645.

Klyne, Frederik, II 378.

Klædebokvarter III 11.

Klædedragten I 362. II 392 f., 558 ff.

Klædefabrik, Courtonnes, II 729, III 72.

Klædefabrik, Daemens, III 72.

Klædefabrik, Dannebergs, III 72.

Klædefabriker II 482 f.

Klædekammer, det kongelige, I 457.

Klædemanufaktur II 334.

Klædemanufaktur paa Christianshavn II 728.

Klærkegade I 527.

Klöcker, Abraham, II 475, 532.

Kløvermarken III 731.

Knabrostræde I 10, 203. II 615, 619.

Knagerøgstræde I 203.

Knapstedsgaard III 639.

Knardrup Kloster I 211.

Knardrup I 320.

Knip, Hans, I 560.

Knieper, Hans, I 178, 366.

Kniphof, Klaus, I 131 f.

Kniplingsmanufaktur II 335.

Knippelsbro I 559. II 343, 552. III 794.

Knobloch, Povl, I 309.

Knoblauch, Inspekteur, III 786.

Knoll, Væver, III 74.

Knopf, Kristoffer, I 391.

Knoph, Etatsraad, III 588.

Knud den Sjette I 13.

Knudsen, Skuespiller, III 672, 699.

Knuth, Baron, III 704.

Kobberskat I 266.

Kock, Reimar, I 252.

Koechlin, Matthias, III 790.

Koes, G. D. F., III 367 ff., 618.

Kofoed, Etatsraad, III 517, 564.

Kofod, Slotspræst, III 712.

Kohl, Chr., III 628.

Kok, Jørgen, I 111, 118, 129 f., 158, 160 ff., 186, 191, 194.

Kok, Mikkel, I 500, 586.

Kok, Stads-, II 391.

Kokkegade II 620. III 4.

Kolding, Niels, I 372.

Kollegiatkapitel I 35, 121.

Kollegium, Borcks, II 295, 650. III 178.

Kollegium, det pavelige, II 573.

Kollegium, Ehlers, II 527, 650. III 178.

Kollegiet, Kancelli-, II 165.

Kollegium, Karmeliternes, I 103.

Kollegium, Kommerce-, II 165, 203, 474, 543, 720. III 355, 499.

Kollegiet, Krigs-, II 165.

Kollegium, nye, I 532.


982

Kollegium, Politi-, II 543.

Kollegiet, Skatkammer-, II 165.

Kollegiet-, Stats-, II 165.

Kollegium, Valkendorfs, I 212, 432. II 87, 650. III 178.

Kollektfonden III 718.

Kolonnaden paa Amalienborg III 689.

Kommercefonden III 502.

Kommissionen for Fondel til Gadernes Udvidelse III 731 ff.

Kommissionen for Opmuddringsvæsenet III 792 ff.

Kommunen I 9.

Kommunikationsbygningen III 438.

Kommunitetet I 292, 385. II 291, 633, 647 f. III 576.

Kompagni, Bryggernes eller Rosen- gaards-, II 21.

Kompagni, det afrikanske, II 47. III 39, 361.

Kompagni, det almindelige Handels-, III 361.

Kompagni, asiatisk, II 722 f. III 15, 39 f., 253, 359, 444 ff., 806 ff., 825.

Kompagnihus, asiatisk, III 462.

Kompagni, del danske, I 124 f., 236, 287, II 375.

Kompagnihus, det danske, II 45.

Kompagni, det danske Kjøbmands-, II 211 f.

Kompagni, det grønlandske, I 576. II 47, 476. III 820.

Kompagni, det guineiske, III 481, 818 ff.

Kompagni, det vestindisk-guineiske, II 325, 476, 723 f. III 15, 40.

Kompagni, det vestindiske, II 46. III 15, 814 ff.

Kompagni, det islandske, I 574. II 46, 201, 478. III 15, 820 f.

Kompagni, det islandsk-finmarkske, II 724. III 42, 820 f.

Kompagni, nyt islandsk, II 325.

Kompagni, det ostindiske, I 576. II 46, 203, 326 f., 476.

Kompagni, det tydske, I 49 f., 74, 124, 236, 339.

Kompagni, det østersøiske, I 579.

Kompagni, Kanal-, III 819 f.

Kompagni, Salt-, II 47, 202, 325.

Kompagni, Stadens Fontaines Springvands-, II 283.

Kompagni, Søassurance-, II 720.

Kompagni, Universitetets, II 21.

Kompagni, Øster, II 21.

Kompagnistræde I 13, 53, 202 f., 236.

Koncilium I 15.

Kongedybet (Revsgattet) I 106.

Kongefløien I 490.

Kongens Bryghus II 736. III 348 f.

Kongens Foged III 286.

Kongensgade, lille, I 204. III 4.

Kongensgade, ny, II 180. III 4.

Kongensgade, store, I 12, 506, 526. II 30, 181.

Kongens Gade III 6.

Kongens Grynmølle III 488.

Kongens Have III 653.

Kongens Livjægerkorps III 903,

Kongens Livregiment II 64.

Kongelov II 166.

Kongens Kaalhave I 459.

Kongens Nytorv I 13. II 182, 241, 347, 500. III 752.

Kongens Urtehave I 459.

Kongevei, gamle, I 5, 325. II 15, 24. III 21.

Kongsbroder Orm I 2.

Kongsgaarden i Serridslev I 33.

Kongsted, Ole, I 428.

Konsistoriumsbygning I 211, 533.

Konsumption I 100. II 331. III 575.

Konsumptionshuse III 22.

Kontrol med Laugene II 315.

Kontrol med Levnetsmidler II 315.

Konventhuset I 556 f. II 537 f.

Korduanfabrik II 335.

Kortfabrik III 85.

"Kortvending", I 342, 346.

Krabbe, Iver, I 286.

Krabbe, Tyge, I 215.

Krabbe, Kommandeur, III 463.

Krafse, Hans, I 110.

Krag, Erik, II 74.

Krag, Johannes, I 18 f., 41, 50, 53, 221.

Krag, Mogens, II 62, 65, 80, 116.

Krag, Niels, I 532, 537.


983

Krag, Otto, II 100, 116, 120, 152, 156.

Kragen, Vidt, I 496.

Kragh-Juel-Wind, Jens, III 456.

Kranhus III 226.

Kratzenstein, Professor, III 539, 577, 588, 829.

Kreditkasse for Huseiere III 745 f.

Kridtpibefabrik III 77, 545.

Krieger* Joh, C., II 615, 623 f., 628, 646 f., 658, 673.

Krig med Sverig II 51.

Krigshospital II 449.

Krigsstyr II 230.

Kringelen I 201.

"Kritik og Antikritik" III 939.

Kro, Mikkel Vibes, I 581. II 24.

Kroch, Heinrich, II 512.

Krogh, Kommandeurkaptain, III 455 f.

Kroning 1537 I 271.

Kroning, Christian den Fjerdes, I 436 ff.

Kroning, Dronning Sophias, I 391.

Kroning, Frederik den Andens, I 365 ff.

Kroning, Kong Hans', I 78.

Kronprindsensgade III 433, 753.

Kronprindsessegades Anlæg, III 734 ff.

Krudttaarnet I 456. III 16.

Krudttaarnets Explosion III 600.

Krumpen, Otto, I 88, 285, 368.

Krumpen, Styge, I 271.

Kruse, Edvard, II 337, 370.

Kruse, Vibeke, II 1.

Krystalgade I 12, 206.

Krystalmanufaktur II 337.

Kræmmerboderne I 44.

Kræmmerne I 340.

Kræmmerkompagni III 111, 639.

Kræmmerlaugets Uldenfabrik III 71.

Kroll, Bendix, III 507 f., 567.

Kuhla, Arnt v. d., II 3.

Kultorvet I 13, 98, 223. II 619.

Kunstakademiet III 184 ff, 579, 684.

Kunstkamret II 194 f.

Kunstskole II 531.

Kunstudstilling III 580.

Kurant-Banken III 442.

Kvarantainehus III 201, 634.

Kvaksalvere III 203.

Kvintus III 797.

Kvist, Murmester, I 454.

Kvægtorv II 346.

Kvæsthuset I 528. II 70, 196, 287 f.

Kvæsthus, Bremerholms, II 198.

Kvæsthusgade II 267. III 48.

Kydt, Jørgen, I 415.

Kyel, Robert, III 546.

Kyse, Daniel, III 289.

Kæmner I 53, 354, 401.

Kæmnerkontoiret III 714.

Købmannegade (Vimmelskaftet) I 126, 204.

Kødmangerne I 44.

Kødmangergade I 482.

Kødmangerstræde I 205.

Køge Barfred I 201.

Køhlers Enke III 518.

Kølle, Justitsraad, III 588.

Køpmannehafn I 2.

Kørbitz, Joh. Chr. v., II 36.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Laan, det første kjøbenhavnske, III 227 f.

Laan, Theophilus, III 82.

Laboratorium, chemisk, II 196. III 584.

Laboratorium, gamle, II 367. III 15.

Lachmann, Dandsemester, II 364.

Lacoppidan, Kasserer, III 759.

Ladbro I 32, 202, 213.

Ladbrostræde (Kompagnistræde) I 32, 203.

Ladefoged, Erik, II 362.

Ladegaard I 9, 356, 477. II 18, 370. III 165.

Ladegaard, nye kgl., I 569.

Ladegaardsaaen I 9, 325. II 16, 18.

Ladiges, Henrik, III 79, 481, 712, 804, 815, 883.

Lampe, Mads, I 344.

Landemærket I 12, 207. II 615, 620.

Landeveiene III 312 f.

Landfarere I 59.

Landhusholdningsselskab, det kgl. danske, III 342.

Landkadetakademi II 529. III 345.

Langebeck, Jacob, III 588.

Langebro I 325. II 344. III 49, 794.

Langebrogade III 6.

Lange, Kjeld. II 62, 65, 80.


984

Lange, Justitsraad, III 712, 776.

Lange, Matthias, III 550, 735.

Lange, Murmester, III 720, 776.

Lange, Philip, III 83.

Lange, Raadstueskriver, III 869.

Lange, Villum, II 158.

Langvaddam II 18, 283.

Lars Bjørnstræderne I 206. II 619.

Larsen, Brygger, III 735.

Larsen, Lars, III 491, 735, 805, 825.

Larsleistræde I 17, 201, 206.

Laski, Jan, I 309.

Lassen, Jens, II 46 f., 60, 74 f., 81, 11O f., 115.

Lassen, Chr. L., III 533.

Lasse Winders Stræde I 48, 203.

La Sueur. Maler, III 748.

Laug, Bager-, III 717.

Laug, Brygger-, II 488 f. III 77, 827.

Laug, Brolægger-, III 552.

Laug, Bundtmager-, III 560.

Laug, Garver-, III 842.

Laug, Glarmester-, III 554.

Laug, Guldsmede-, III 555.

Laug, Hørkræmmer-, III 826.

Laug, Isen- og Urtekræmmer-, III 826.

Laug, Klædebo-, I 340.

Laug, Møller-, III 827.

Laug, Pram- og Stenfører-, III 792 f., 826.

Laug, Possementmager-, III 561.

Laug, Silke- og Uldenkræmmer-, III 826.

Laug, Skipper-, II 481. III 826.

Laug, Slagter-, III 827.

Laug, Smørstinger-, I 417.

Laug, Strømpevæver-, III 552.

Laug, Tømrer-, III 845.

Laug, Urtekræmmer-, III 554.

Laug, Vandtmager-, II 482.

Laug, Vinhandler-, II 218 f.

Laug, Vintapper-, III 826.

Laug, Vognmands-, I 597. III 120, 553.

Laug, Væver-, I 346.

Laugene, Haandværks-, III 848.

Laugsartikler, nye, II 312 f., 489, 734. III 56.

Laugsceremonier II 304.

Laugsforordningen af 1800 III 859 ff.

Laugsgjenstande II 306 ff.

Laugshuse I 249.

Laugshus, Skippernes, I 516.

Laugsskraaer, nye, I 417, 431.

Laugsskraa, Guldsmedenes, I 244, 347.

Laugsskraa, Pungmagernes, I 350.

Laugsskraa, Remmesnidernes, I 350.

Laugsskraa, Sadelmagernes, I 350.

Laugsskraa, Skipperlaugets, I 572.

Laugsskraa, Skomagernes, I 343, 350.

Langsskraa, Skrædernes, I 244, 349.

Laugsskraa, Smedenes, I 244.

Laugsskraa, Smedesvendenes. I 351.

Laugsskraa, Taskemagernes, I 350.

Laugsskraa, Vognmændenes, I 201.

Laugsskraa, Vævernes, I 350.

Laugstabel, den nye, III 58 f.

Laugstrætter I 246.

Laugsvæsenet I 345, 591 ff. II 208 ff., 303 ff. III 52 ff., 346 f., 545 ff.

Lauremberg, Joh., I 604.

Laurensen, Anders, I 27.

Laurent, Antoine, III 555.

Lauridsen, Peder, I 147.

Lavendelstræde I 12, 202, 506, 526.

Lavigne, Handskemager, III 555.

Lauridsen, Joh., I 562.

Laxegade I 520, 525. III 10.

Laxmand, Poul, I 78 ff., 514.

Lazareth I 473.

Le Brun, Maskinist, III 528.

Le Clerc II 681. 689, 694. III 125, 184, 187.

Legater, de getreuerske, III 881.

Legat, Prindsesse Charlotte Amalies, III 572.

Lehn, Abraham, II 219, 328 f.

Lehn, Johan, II 219.

Lehn, Roskilde, II 168.

Leiebibliotheker II 556.

Leiel, Villum, I 577.

Lemoinne, Jean, III 523.

Lemvig, Anders, I 536.

Lenthe, Theodor, II 40, 150 f., 157, 166.

Leonora Christine I 465, 488 ff. II 12, 150, 174, 361.

Leopardlængen III 226.

Lerche, Vincents, II 631, 659.


985

Lersøen I 326.

Leth, Hans, II 226.

Levetzau, Grev, III 95.

Levevis, den daglige, I 254 ff.

L'hombre II 397.

Lidkjøb I 58.

Lier, Jan van, I 589.

Ligbegjængelse, Chr. den Femtes, II 407.

Ligbærerlaug II 450.

Ligbærere II 390.

Ligbæringen III 926.

Ligvogne II 452, 542.

Lilliecrona, svensk Gesandt, II 193.

Lillie, L. H., III 613.

Limkogeri I 589.

Lindenkrone, J. F., III 764.

Lindeman, Kommerceraad, III 15.

Lindenow, Godske, I 575.

Lindenow, Hans, II 1.

Linned- og Lærredsfabrikation II 483. III 524, 838.

Linnedspinderi-Direktion II 729.

Liungberg, Professor matheseos, III 505.

Livrente- og Enkekasser II 740.

Livrente-, Pensions- og Enkekasser III 173 ff.

Livrenteselskab, det private, III 573.

Lippe, Frands v. d., I 587.

Lochen, Frederik v, I 24.

Lodehat, Peder J., I 27.

Londemann, Skuespiller, III 637.

Londemann, C. E., III 527.

Longomontanus I 499, 519, 607.

Lorck, Josias, III 139, 141, 172, 588.

Lorck, Thomas, I 587.

Lorentz, Jørgen, I 522. II 190.

Lorenzen, Kjøbmand, III 588.

Lorenzensgade I 527.

Lorme, A. M. de, II 377.

Lossepladser III 415 ff.

Lotterier II 399, 574.

Lou, Peter, III 743.

Louise Augusta, Prindsesse, III 956.

Lous, Lorents, II 481.

Lundehuset III 21.

Lunding, Mathias, III 410, 469, 603.

Lund, Jens P., III 187.

Lund, Jens, III 766.

Lund, Raadmand, III 886.

Lunds Erkebispestol I 7 f.

Lunge, Iver, I 79.

Luplau, Modelmester, III 541.

Lustre, Jean, III 774, 787.

Luther, Morten, I 103 f., 121.

Luxdorph, Geheimeraad, III 585, 588, 606, 922, 931.

Luxusforordning II 392, 395. III 558.

Lühe, A. V. v. d., III 28, 433.

Lycke, Søren. III 495, 766, 805.

Lybækkerne I 14, 24 f., 29 f., 34, 37, 43, 112.

Lygten II 18. III 21 f., 784.

Lygteveien I 9.

Lykke, Henrick, I 443.

Lykke, Kai, I 303. II 171.

Lykkesholm III 776.

Lykkepotte I 557.

Lyne, Knud J., III 428.

Lynetten III 309, 602, 797.

Lyng, Møntdirekteur, III 681.

Lynge, Jakob, III 466, 475 f.

Lynge, Boghandler, III 676.

Lynges Restauration III 776.

Lyskander I 537.

Lysthaven I 506.

Lytthans, Murmester, III 764.

Læderstræde I 10, 84, 203.

Lægebog, Henrik Harpestrengs, I 58.

Læger II 221, 570. III 202 f.

Lægevidenskaben I 58.

Lækkerbidsken I 404, 624. II 213 f., 384.

Løngang I 456.

Løngangen II 179, 515, 565, 655.

Løngangsstræde I 13. II 26, 180, 266, 504.

Løvekarret I 215.

Løvenskjold, Severin, III 95.

Løvenørn, Poul de, III 585.

Løvstræde I 205, 425.

Løvestræde II 620.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Magasin, det almindelige, II 726 ff. III 67.

Mac Evoy, Chr., III 433, 631.

Mac Evoy & Duncan III 491.

Mads, Præst, I 146.

Madsen, Jakob, I 500, 564. II 109.

Madsen, Jens, II 25.


986

Madsen, Povel, I 392.

Madtorvet I 424.

Madtzen, Bertel, III 495.

Magdalene Sibylle I 600.

Magens, Professor, III 431, 685, 761.

Magistraten I 18, 51, 465 ff. II 186 f., 347 f., 541. III 27, 277 ff., 288, 408 ff., 714, 866 ff.

Magistratens Lønninger III 869.

Magito, Pierre, III 787.

Magleby I 101.

Magnus den Gode I 2.

Magnus Smek, I 23, 25.

Magnusson, Arne, II 378.

Magstræde I 12, 48, 203.

Maifest I 239.

Maler, Hans, I 313, 356.

Malerens Gang III 4, 421 f.

Malling, Ove, III 769, 878, 927.

Manchesterfabrik III 509 ff.

Mandelberg, Joh. E., III 187.

Mandern, Carl van, I 605. II 216 f.

Mangor, Kancelliraad, III 634.

Mangor, Stadsphysikus III 741 f., 755.

Manini, Hoftandlæge, III 765.

Manthey, Professor, III 750, 840.

Marechalsgaarden III 7, 433.

Margrethe I 25 f.

Maribo, A. M., III 628, 805.

Mariendal III 776.

Marie Sophie Frederikke III 956.

Markdaner, Hans, I 543, 546.

Markfogden I 334.

Marmillod, Jean, III 307, 419.

Marmorbroen II 687. III 125.

Marschall, Jean, III 633.

Marselius, Kjøbmand, II 74.

Marskandiserne III 69.

Martfeldt, Chr., III 489, 502, 538, 558 f., 799.

Martzan, Melchior, I 580. II 204.

Materialgaarden II 516.

Matthisen, Albert, II 192.

Mathiesen, N. B., II 615, 624, 656, 660.

Matthiesen, Søren, II 428, 520, 597.

Matthiesen, Borgmester, III 731.

Maskerader, offentlige, II 580.

Masius, Dr., II 394, 406.

Maskinfabrikationen III 839.

Massmanske Søndagsskoler III 919.

Mecklenborg, Erhard, III 219.

Meinstrup, Fru Anne, I 97, 164, 170.

Meier, Samuel, I 547. II 221.

Meier, A. J., III 51, 629.

Melanchton I 104.

Melchior, Moses, III 51.

Meller, Joh., II 412, 418, 440, 541. III 7.

Mengs, Ismael, II 462.

Mengs, Bogholder, III 834.

Menighed, Holmens, I 520

Mercier, østerrigsk Chargé d'Affaires. III 630.

Mercker, Herman, II 116.

Mercker, Kort, I 587.

Merhoff, Johan, II 218.

Mester, Jakob, I 352, 356.

Mester, Vilhelm, III 561.

Metropolitanskolen (Vor Frue Skole) I 37, 296, 318. II 301, 533, 535, 633, 650. III 188, 589, 920.

Meubel-Magasinet III 556.

Meublementet paa Christiansborg II 702 ff.

Meubler II 401.

Meyer, D. A., III 805, 818 f.

Meyer, Joh. M., II 660, 662.

Meyer, Joseph, III 523.

Meyer, Markus, I 158, 169, 252.

Meyer, O. G., III 643.

Meyer, Reinholt, III 426.

Meyer & Trier III 51.

Meyn, Professor, III 431, 685, 687, 722, 735, 742, 758, 761, 767, 778.

Miani, Maler, III 184.

Midsommersgjæld I 15.

Michelbecker, Vigant, II 180, 219, 328 f.

Michelsen, Chr., I 308.

Mikkelbryggersgade I 202.

Mikkelsen, B., II 108, 112.

Mikkelsen, Hans, I 95, 118, 127.

Mikkelsen, Jakob, I 577, 581, 585. II 24

Mikkelsen, Niels, I 522.

Milan, Gabriel, II 326.

Milepæle II 16.

"Minerva", III 938.

Moderne II 559 f. III 379 ff., 954 ff.


987

Moens, Johannes, III 527.

Moin, Johan le, III 837.

Moldenhawer, D. G., III 927, 929.

Moltke, A. G., III 89, 95, 100 f., 132, 185, 764.

Moltke, Joachim, I 580. II 206.

Moltke, J. G., III 542, 578, 587, 603.

Monck, Bernhardin, I 89.

Monigattis Pavillon III 776.

Monrad, Joh., II 25, 49, 71

Monrad, P. J., III 902.

Montague, Admiral, II 132, 137.

Montaigu, René, II 575 ff.

Monumenter, offentlige, III 767.

Moore, Blegemester, III 508.

Morsing, Chr. J., I 229, 278, 280, 320.

Morsing, Peder, II 87, 204.

Mortensen, Oluf, I 76.

Morthorst, H. J., III 547.

Moth, Geheimeraad, II 380.

Moth, Sophie Amalie, II 380.

Motzmands Plads, II 367, 718.

Motzfeldt, Peter, I 499. II 219. III 7.

Mourier, Superkargo. III 521.

Mullie, Laurids, I 327.

Munk, Jens, I 576.

Munk, Kirstine, I 487. II 1.

Munk, Peder, I 434, 442, 448.

Murmestrene III 845.

Museum, Ole Worms, I 540.

Musikant, Stads-, I 55. II 392.

Musiklivet III 641.

Muskulus, Joh., II 252.

Musmann, Administrator, III 515.

Mutzius, Juveler, III 681.

Müller, F. H., III 538 ff., 840.

Müller, Konferentsraad, III 588.

Müller, Lysestøber, III 753.

Müller, Henrik, I 514, 591. II 31, 34, 36, 46 f, 66, 74, 166, 201.

Müller, Nikolai, II 628.

Müller, U. F., II 740.

Münter, Fr., III 927, 931.

Myhlenstedt, Joh. Chr., III 634, 641.

Myling, Hans, I 127.

Mylius, Stadshauptmand, III 757, 902.

Mæglere II 212.

Møinichen, Chr., II 526, III 7.

Mølle, Amerika-, II 364.

Møllebæksgade II 180. III 6.

Møllegade II 16.

Møllegrav II 180.

Mølleindustrien II 337.

Mølle, Rosbæk, I 123.

Mølle, Vester-, II 179.

Møller, Bogtrykker, III 712.

Møller, Catharine. III 637.

Møller, C. S., III 535.

Møller, Ernst, III 765.

Møller, F., III 869.

Møller, H. J., III 533.

Møller, Malthe, III 950.

Møller, R. B., III 627.

Møndrikker I 204.

Mønsterplads II 508 f.

Mønten I 360 f., 405.

Mønten paa Slottet I 487.

Møntergade I 34, 207. II 30.

Mønt- og Medaillesamling, kgl., III 181, 437, 585.

Mørkhøigaard I 4.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Naboløs I 203. II 615, 620.

Nagel, Torvemester, II 506.

Nansen, Hans, I 466, 575. II 9, 45, 66, 74, 148, 151 ff., 163, 166, 187, 200 f., 212, 256, 410. III 7.

Nansen, Hans, den Yngre, II 328 f., 348.

"Norske Løve", III 639.

Natførere III 119.

Natmanden II 264.

Naturhistorieselskabet III 932.

Navigationsskole I 529.

Nedbrydning af Kjøbenhavns Slot II 668 ff.

Neergaard, J. W., III 582.

Neergaard, W. M., III 643.

Negerhandelen III 818 f.

Nehrmann, Tøimagermester, III 505.

Nellikegade II 428.

Nellikegangen III 4, 10.

Nelthrop, Fabrikant, III 841.

Neuhaus, D. V., III 14.

Neve, Johan, II 419.

Nickelsen, Hans, II 9.

Niels, Bisp, I 27.


988

Niederzieher, Vinhandler, III 553.

Nielsen, Finn, II 163.

Nielsen, Gregers, III 82.

Nielsen, Konferentsraad, III 672.

Nielsen, M. J. L., III 777.

Nielsen, Niels, II 119.

Nikolaigade I 12.

Nikolai, Laurentius, II 377.

Nikolai Taarn III 304.

Nisbeth, Fabrikant, III 508.

Nissegangen III 4, 304, 753.

Nissendal III 784.

Nissen, Kancelliraad, III 784, 786.

Nold, Christen, II 171

Norby, Søren, I 80, 88, 123, 129, 131, 133, 251 f.

Norcross, John, II 546 f.

Nordberg, Fabrikant, III 505, 509, 511.

Nordberg, Overmester, III 829, 833 f., 839.

Nordmand, J. J., II 119.

Norgesgade II 31, 181.

Notarius Publicus I 580.

Numsen, Geheimeraad, III 497, 779, 951 f.

Numsen, General, III 29, 105, 200.

Nyboder I 506, 518, 526 ff. II 530. III 763.

Nyborg, Jens, I 23.

Nybro I 424, 457, 601. II 216, 344.

Nybrogade II 266.

Nyby I 9, 34, 38. II 18.

Nybygaard I 127.

Nybørs I 514.

Nyeborg, I. S., III 715.

Nyerup, Rasmus, III 406, 473, 874, 929, 931 ff.

"Nyeste Skilderi af Kjøbenhavn" III 948.

Nygade II 267.

Nyhavn II 241.

Ny-Hollænderby II 371.

Nyholm II 342, 717. III 16.

Ny Kanal III 4.

Ny-Kjøbenhavn II 27 ff., 180.

Nytorv I 234, 470, 502, 506, 592. II 347, 504. III 728.

Næringsfrihed I 592.

Nærumgaard I 4.

Nøglen II 385.

Nøisomhed III 792.

Nørre Allee III 21, 787.

Nørre Alleenlyst III 776.

Nørrebro II 23. III 22, 782 ff.

Nørrebrogade I 9. II 23. III 21.

Nørrefælled III 731.

Nørregade I 9 ff., 31, 44, 46, 202, 206, 211, 233. II 182.

Nørreport I 8 f., 17, 201 f., 206, 289, 383, 570. II 228, 452. III 20, 770.

Nørreports Bastion I 567.

Nørretorv II 347.

Nørretorv, ny III 4.

Nørrevold I 201.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Obdam, Jakob v. W., II 94 ff., 116, 124, 127.

Oberkampf, Regimentskvartermester, III 533.

Observatorium I 433. III 582.

Occo, Popius, I 94.

Oeder, Dr., III 95.

Ogier, Charles, I 492, 499, 507, 600, 605.

Olav, Biskop, I 21.

Olmerdugsfabrik III 75.

Olufsen, Niels, II 346.

Olufsen, O. Chr., III 953.

Operahuset II 432.

Opfostringshuset III 156 ff., 564 f., 915 f.

Opfostringsstiftelsen III 331, 570.

Opfyldning II 426 f.

Oprør I 19

Optog, grønlandsk. II 477.

Optøier og Slagsmaal II 269, 402. III 891 ff.

Ordinantser I 100, 209, 290.

Oredriften I 9.

Orning, Søren, II 86.

Ortmann, Snedker, III 65.

Oslo, I 135.

Osten, Jan van, III 50, 92, 94, 105.

Osten, Grev v. d., III 630.

Osten, v., Overpræsident, III 869, 883.

Ortwed, Kongens Foged, III 466.

Ottesen, Morten, III 521.

Overformynderiet I 505. III 714.

Overgaden oven Vandet III 753.

Overpræsident III 27.

Overtro I 262. II 378 f., 583.


989

Ovregaard I 4.

Oxe, Peder, I 301, 303, 317, 344, 385 f., 392, 397, 410.

Oxekopen I 412.

Oxe, Torben, I 97 ff., 232.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Paaske, Joh., I 39.

Pakhus, det grønlandske, III 486.

Pakhus, det vestindiske, III 486.

Pakhus, Hoved-Oplags, III 486.

Palais, Danneskjold-Laurvigske, III 688.

Palais, det Bernstorffske, III 94, 763.

Palais, det Brockdorffske, III 136, 345.

Palais, det Dehnske, III 688, 764.

Palais, det Holsteinske, III 136, 765.

Palais, Erichsens, III 748.

Palais, det Lercheske, III 766.

Palais, det Moltkeske, II 508. III 7, 764.

Palais, Prindsens, II 252, 710. III 316, 437 f., 687.

Palais, Prindsesse Julianes, III 764.

Palais, det Schackske, III 136.

Palais, det Schimmelmannske, III 94.

Palais, det Thottske, II 244, 500, 552. III 7, 765.

Palladius, Peder, I 207, 216, 223, 228, 249, 252, 261 f., 270, 277, 304, 307, 309 ff., 321, 338, 351, 362 f.

Palladius, Niels, I 310, 370.

Paltemarked I 424.

Panik I 314. II 54, 441.

Pantevogn II 185.

Papegøieskydning I 239.

Papirfabriker III 842.

Papirmølle I 416, 590.

Paracelsus, Theo., I 99.

Parnemann, I. C., III 526.

Parsberg, Oluf, II 40.

Paryk II 393 f.

Parykmagere II 394. III 846.

Parvus, Henrik, I 186.

"Patrioten" III 943.

Paulli, Daniel, II 207, 379, 381.

Paulli, I. R., II 615, 624 f.

Paulli, Simon, I 535 ff. II 220, 660.

Paynck, P. D., I 510.

Paz, Simon de, I 605.

Pebersvende I 49.

Peblingebro I 325. II 550.

Peblingedam (S. Jørgens Sø) II 16.

Peder, Bisp, I 15 f.

Peder Hvidtfeldtsstræde I 425. II 620.

Peder Madsens Gang II 38. III 4.

Peder Rohdes Gang III 4, 753.

Pedersen, Børge, I 415.

Pedersen, Christiern, 137, 73, 227, 235 f., 309.

Pedersen, Jens, I 31.

Pedersen, Joachim, III 554.

Pedersen, Matthis, I 307.

Pedersen, Peder, II 201.

Pederstræde, S., I 103, 206.

Pein, Johan, I 179, 195 f.

Pelikanselskab III 639.

Pelt, Abraham, III 449.

Pelt, Hans, II 484.

Peltzen, Jakob, II 328.

Perlegaarden III 4.

Peschier, Pierre, III 699, 712, 748, 804, 809, 824.

Pest I 263, 383, 426, 473 ff., 480. II 49, 438 f.

Pesthospital II 440.

Pesthus I 554 ff. II 198, 285, 540. III 164, 328.

Pestkirkegaard II 453.

Pesttider I 319.

Petermann, Brandkaptain, III 703, 735.

Petersen, A., I 454.

Petersen, Jakob, II 114.

Petersen, Jon, I 260.

Petersen, Madame, II 488.

Petersen, Niels, III 695.

Petershaab III 790.

Petersens Jomfrukloster III 571.

Petz, Jakob, I 590.

Petzold, J. C., III 187.

Peymann, General, III 687, 886.

Peymanns Rende II 23.

Pflueg, Chr. C., III 524.

Pfützner, Andreas, III 549.

Philibert, Claude, III 615.

Philippa, Dronning I 67.

Philosophgangen III 19, 653.

Pibere I 55.

Piccardi, Arnold, III 509.


990

Pichot, P. Th., III 523.

Pigeskole, Madame Thonboes, III 918.

Pilestræde I 13, 34, 80, 205. II 63, 102.

Pilegrimsvandringer I 260 f.

Pilo, C. G., III 184, 187, 343.

Pingel, Kjøbmand, III 805, 818.

Pistoltorvet III 4.

Pitzler, H. A., III 294, 712.

Plads, Applebys, III 15, 488.

Plads, Agent Bjørns, III 15.

Plads, Madame Fabritius', III 15.

Plads, Jan v. Ostens, III 488.

Plads, tydske, III 15.

Platen, Overbygningsinspekteur, II 432.

Platz, Brandmajor, III 487.

Pleieanstalt, den almindelige, III 324 f., 408.

Pleiehus, Abraham Pelts, III 571.

Pleiehus, gamle, III 571.

Plessen, C. A. v., II 519. III 132, 426.

Plessen, Konrad v., I 23.

Pligtsfogden I 333.

Ploetz, J. G., III 614.

Plog, Peder, I 304.

Plum, Claus, I 608, 624.

Plum, Kaptain, III 673.

Pløtz, Henrik, III 839.

Podebusk, Henning, I 26, 31.

Poetsch, Joh. G., III 535.

Pogwisch, Jørgen, I 88. II 111.

Pokker I 263.

Politi II 543. III 191, 297 ff., 406 f., 594, 887 ff.

Politifiskal II 200, 274.

Politikamret III 714.

Politikommission II 275.

Politimester II 271, 273 ff.

Politiretten III 683.

"Politisk og physisk Magasin" III 939.

"Politivennen" III 946.

Pontoppidan, Erik, II 687, 693, 710. III 177 f.

Pontoppidan, Raadmand, III 680, 878.

Porcelainsfabrik, den kgl., III 540 ff., 840.

Porcelainsfabrikationen III 84, 538.

Portbygningen I 490.

Port- og Passagepenge III 309, 770.

Post, Johan, I 579.

Posthuset III 14, 615.

Postgaarden III 122 f.

Post- og Gjæstgivergaard III 540.

Posthusfeiden III 893.

Postmester I 499.

Postrytterhus III 22.

Postvæsen I 579. II 207, 380, 552. III 615, 912.

Potenga, Syngemester, III 637.

Potter, Thomas, III 532, 838.

Povisk, Lauritz, II 65.

Povlsen, Nilaus, I 475 ff.

Poulsen, Forvalter, III 475.

Poulsen, Jakob, III 626.

Prahl, Niels, III 608, 610.

Pram, C., III 938.

Pramlaugets Hus III 48.

Prammandens Gang III 4.

Preisler, Daniel, II 547, 588 ff.

Preisler, Kobberstikker, III 187.

Preisler, Madame, III 637, 953.

Preisler, Skuespiller, III 637.

Preisler, Snedker, III 775.

Price, James, III 774.

"Prindsen", III 639.

Prindsens Bro II 344, 552. III 49, 794.

Prindsensgade II 30. III 4, 6.

Prindsessefløien I 492.

Prindsessegade II 432. III 6.

Prioritetskommission II 622

Prisonet I 40, 344, 505.

Privatskoler III 913, 916 ff.

Privilegier I 64. II 66 ff., 146 ff., 167. III 35.

Privilegier, Christianshavns, I 562 f.

Processer II 463.

Procuratores I 39. II 362. III 287.

Prosch, C. J., III 193.

Proviantgaarden I 454. III 14.

Provianthuset I 477, 495.

Provinsialmøder I 40.

Præsident II 168.

Prætorius, Grosserer, III 804, 818.

Prøvesten II 422 f., 634, 797 f.

Psalterlæsning I 68

Pullich, Fabrikant, III 522.

Punderen I 53.


991

Pustervig I 13, 425. III 11.

Püchler, Oberst, II 100, 122.

Pøbeloptøier III 394 f.

Pølsegaarden III 4.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Qvist, Murmester, III 735.

Quist, Maurits, III 524.

Quitzow, Henning, I 572. II 15, 52, 64, 122.

Qvoten, Salomon v., I 361. II 575.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Raad I 51 f.

Raadhus I 45, 105, 233 f., 328 ff., 456, 501. II 353, 597, 633, 641 ff. III 683, 756.

Raadhusets Brand III 707.

Raadhuset paa Christianshavn I 562.

Raadhusgaarden I 234.

Raadhuskjælderen III 220.

Raadhusstræde I 11 f., 77, 202, 206, 234. III 8, 109.

Raadhusstrædets-Selskab III 642.

Raadmandsmark I 325. III 28, 350.

Raadmandsvængen III 730.

Raadmænd I 51, 124, 230.

Raad- og Domhusets Gjenopførelse III 756.

Raadstubygning I 487.

Raadstufængsel I 505.

Raadstuskriver I 466.

Raadstuskriver- og Paskontoiret III 714.

Raben-Levetzau, S. V., III 688.

Rafn, C. J., III 715, 940.

Rahbek, K. L., III 647, 776, 781, 917, 928, 938.

Ramée, Arkitekt, III 748, 764.

Ramus, J. F., II 625, 637, 660. III 200, 218, 583.

Rangforordning III 27.

Rangstrid I 608.

Rantzau, Breide, I 465, 541.

Rantzau, Daniel, I 381.

Rantzau, Frands, I 465, 512, 557.

Rantzau, Gert, I 448, II 40.

Rantzau, Henrik, I 272.

Rantzau, Johan, I 113, 116, 128, 131, 138, 170 ff., 195, 213, 255.

Rantzau, Melchior, I 195.

Rappe, F. O. v., III 28.

Rasbæk I 9.

Rasch, Claus, II 273 ff., 319, 321, 364, 370, 375, 410, 543.

Rasmussen, Peder, II 114.

Rasmussen, Thor, I 523.

Ratecken, J. Ph., II 543.

Ratzenborg III 775.

Rau, Gottfried, III 766.

Ravnsborg II 18, 370. III 22.

Ravnsborghus III 424.

Ravnsborg, lille, III 786.

Ravnsborg, store, III 783, 787.

Rawert, Stadskondukteur, III 691, 722, 735, 764.

Reberbaner I 201, 416, 423, 460. III 772.

Rebolledo, Grev, II 3, 6, 28, 42.

Rebslagerne III 553.

Rebvinderboderne I 44.

Recesser I 271, 283, 345, 347, 351.

Reemcke, Kommerceraad, III 479.

Reenberg, Morten, II 522, 609.

Reetz, Peder, II 40, 100, 159, 162, 165, 214.

Reformationen I 103.

Reformationsbevægelsen I 137.

Reformationsfest II 582.

Reformerte III 631.

Regentsen I 13, 292, 519, 538 f. II 292, 633, 650. III 178, 576.

Regentsianernes Ligbærerret II 451.

Regnard, Lystspilforfatter, II 284.

Regnegade II 30, 620. III 4.

Reiersen, N. L., III 451, 474, 491, 499, 520, 764, 829, 836, 884.

Reinhardt, Martin, I 104, 137, 539.

Reiser, C. F., II 593. III 109.

Religionsdisputatser I 307.

Relikviefest, den kjøbenhavnske I 36.

Rendemestre I 334.

Rendestensbrædder II 266.

Renovationen II 183 f., 424 ff. III 115, 305, 414 f., 754 ff.

Renovationsskatten III 414.

Rens, Nikolai, II 116, 144.

Rentekammerbygningen I 457.

Rentekammeret I 63.

Reravius, Rasmus, I 366 ff., 390 ff.

Resen, Hans P., I 249, 521, 557.


992

Resen, Peder, II 38, 348 ff.

Rettersteder III 222 f., 624.

Retssager III 626.

Reventlow, C. D., II 625 f., 637. III 497, 687, 757 f.

Reventlow, L., III 878.

Reventlow, Leider, I 91, 119, 261.

Reverentsgade III 4.

Rhode, Ambrosius, I 546.

Rhode, Mette, II 175.

Riber, N. S., I 415.

Riber, R., III 934.

Ridehuset II 700.

Riddersalen I 487. III 126, 435.

Ridderslag I 609.

Ridderspil I 373.

Riegels, C. D., III 939.

Rigsdag I 120, 196. II 151 ff.

"Rigsdalersedlens Hændelser" III 939.

Rigensgade I 527. II 31.

Rigsraad I 87.

Ringvending I 446 f., 614.

Risbrigh, Kaptain, III 814.

Riisbrigh, Børge, III 928, 931.

Rodemaal I 55.

Rodemestre I 55, 334.

Rodiis, Hans I 37.

Rode, Steffen, I 587.

Rodsten, Jakob, II 126.

Rohluff, Caspar, II 207.

Rolleflink, Herman, I 496.

Rolighed III 776.

Rolighedsdal III 790.

Romeis, Generalkonsul, III 764, 776, 805.

Ronge, Lieutenant, III 600.

Ronge, Vilhelm, I 151.

Rose, Skuespiller, III 637, 953.

Rose, Mette Marie, III 215.

"Rosen" III 639.

Rosenaaen I 9, 569. II 24. III 20, 311.

Rosenberg, G. E., III 431, 556.

Rosenborg I 460, 506 ff. II 516. III 316, 437, 761 ff.

Rosenborggade II 30.

Rosendal III 790.

Rosengaarden I 13, 34, 38, 207. II 21, 620.

Rosenkilde, Chr. N., III 788.

Rosenkrone, Grev, III 930.

Rosenmeier, Henrik, I 587. II 87.

Rosenkrands, C. J., II 363.

Rosenkrands, Gunde, II 116, 121.

Rosenkrands, Holger, I 368, 392. II 126.

Rosenkrands, Jørgen, II 12, 157.

Rosenkrands, Niels, II 78, 178 f., 260.

Rosenstand-Goiske, Peder, III 643.

Rosing, Michael, III 637, 954.

Rosing, Madame, III 637.

Roskilde Bispestol I 4, 7 f., 14 f., 20, 34.

Roskilde Dominikanerkloster I 211.

Roskilde Domkapitel I 36.

Roskildegade II 24.

Roskildevei II 15 f.

Rosset, Claudi, II 488, 540. III 142, 164.

Rosset, Louise, II 488.

Rostgaard, Frederik, II 492, 515, 528, 578.

Rostgaard, Hans, II 81, 110, 114.

Rothe, Tyge, III 280, 397, 775, 916.

Rottenburgh, Theodorus, I 589.

Ruben, H. J., III 527.

Rud, Otto, I 80, 317.

Rundetaarn I 518. II 520. III 582.

Ruse, Henrik, I 518. II 31, 176, 178, 180 ff.

Rus, Jakob, I 195.

Rustkammer I 425.

Rygter II 142.

Ryberg, Niels, III 42, 50, 159, 324, 355, 357, 360 ff., 445, 450, 455 f., 466 f., 471 ff., 489, 491, 588, 622, 764, 805, 814.

Ryssel, Assessor, II 546.

Rytterstatuen paa Kongens Nytorv II 242.

Rytterstatue, Frederik den Femtes, III 251 ff.

Ryvangen III 28, 730.

Ræber, I. R., III 521.

Ræff, Povel, I 229.

Rævebogen I 342.

Rævshaledybet I 15, 17.

Rævshalegrunden I 32.

Rødeport I 205.

Rønne, Prinds Christians Informator, III 672.

Rønnow, Joachim, I 27 f., 129, 135, 141,


993

146 f., 153 f., 161 ff., 195, 197,.211, 271, 308.

Rønnow, Klaus, I 74.

Røntgen, George, III 557.

Røbche, Mikkel, II 116.

Rømeling, Oberst, III 785.

Rømer og Franckenstein III 545.

Rømer, Ole, II 266, 283, 344, 370, 398, 424 f., 433, 494, 520, 523, 536, 543, 548, 550, 583.

Røper, Hans, I 589.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Saabye, Grosserer, III 472, 805.

Sadolin, Jørgen, I 147, 269, 308.

Salpeterværk III 16, 82, 791.

Saltboderne I 10, 44, 206.

Saltholmen I 31, 101.

Saltværk II 337, 730 f. III 15, 83.

Saly, J. F. J., III 133, 185, 251 ff.

Sames, Kammerjunker, III 952.

"Samleren" III 939.

Samson, Moses og David III 532.

Sandkister II 267. III 49.

Sangværk, Frue Kirkes, II 663.

"Sanssouci" III 775.

Sart, Felix du, II 628, 673.

Sarti, Joseph, III 376 ff., 626, 635.

Sauerach, F. C., III 637.

Saugmølle II 718.

Saxtorph, Matthias, III 570.

Scalabrini, Kapelmester, III 637.

Scavenius, Peder, II 192, 194.

Scavenius, Justitsraad, III 672.

Scepperus, Cornelius, I 94 f.

Schack, Hans, II 36, 63 ff., 78, 82, 103, 110, 116, 120, 141, 144, 150, 159, 234, 410, 418.

Schack-Rathlou III 479, 494, 632, 921.

Scheibe, Kapelmester, III 641.

Scheidtmann, Joh., III 517.

Scheffel, Jørgen, I 519.

Scheffer, J. A., II 141.

Schimmelmann, H. C., III 15, 41, 78, 368, 441, 478 f.

Schimmelmann, E. H., III 479, 497, 603, 764, 931.

Schindel, Wiglas v., II 299.

Schiøtt, Balthasar, III 548, 868, 878.

Schleisner, Fabrikant, III 790.

Schlippenbach, Grev, II 58.

Schmidt, C. A. F., III 600.

Schmidt, Chr., III 646.

Schmidt, J. Chr., III 75.

Schmidt, Slotsforvalter, III 779.

Schmidts Gang III 753.

Schmidt-Phiseldeck III 940.

Schneider, Abraham, III 449 f, 491, 495.

Scholten, Kaptajn, III 785.

Schouboe. Sekretair, III 917.

Schrader, Johan, II 541, 624.

Schrader, Vinhandler, III 878.

Schrødersee, Konferentsraad, III 410.

Schulin, Joh. S., I 514. III 67.

Schultz, Joh. F., III 473, 614, 673, 712.

Schultze, Mekanikus, III 505.

Schumacher, Joh., II 219.

Schumacher, Peder, II 166, 192.

Schwarz, Skuespiller, III 637, 647, 954.

Schwartzkopff, Bundtmager, III 555.

Schwermann, J. L., III 790.

Schyrmand, Johan og Bernt, I 587.

Schäffer, Didrik, II 674.

Seber, Peder, I 307.

Seerup, Jørgen, II 377.

Segllakfabrik III 85.

Sehested, Chr. Th., I 531, 580, 609. II 1.

Sehested, Hannibal, II 1, 13, 45, 81, 93. 150, 163, 165.

Sehested, J. S., II 219.

Sehestedt, General, III 573.

Seidelin, Claus, II 473.

Seidelin, K. H., III 932, 946.

Seildugsfabrik III 75, 524.

Seilhus I 422 f., 459. II 70.

Selby, Duncan & Thompson, III 495.

Selby, Baron, III 764, 805.

Selskab, det frugtbringende, II 47.

Selskab, det kgl. danske, III 180.

Selskabet til de skjønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse III 182.

Selskab, det danske, III 586.

Selskab, det juridisk-praktiske, III 182.

Selskab, det juridiske, III 586.

Selskab, det theologiske, III 586.

Selskab, det chirurgiske, III 586.

Selskab, det medicinske, III 586.


994

Selskab, det gl. Landhusholdnings-, III 586.

Selskab, det danske Literatur-, III 586.

Selskab, det islandske Literatur-, III 586.

Selskab, det kgl. danske heraldiske og genealogiske, III 586, 932.

Selskab, de skjønne Videnskabers, III 586.

Selskab, det norske, III 643.

Selskab, det harmoniske, III 645.

Selskab, det venskabelige, III 646.

Selskab, det Sneedorffske, III 646.

Selskaber, dramatiske, III 647.

Selskab, Borups, III 647.

Selskabet for Borgerdyd III 916.

Selskabet for Fædrelandets Historie og Sprog III 932.

Selskab, det østersøisk-guineiske, III 818.

Selskabelighed, den private, III 954.

Selvstyre, kommunal, I 230.

Serin, G. L., III 522.

Serridslev I 4, 9, 24, 34, 38. 122 f.

Serridslev Mark I 110, 174, 191, 324.

Severin, Jakob, II 725.

Sibe, Johan, I 358.

Sildefiskeri I 2, 47.

Sildepenge I 15.

Sigbrit I 90, 96 ff., 106, 118, 261.

Silkegade I 588.

Silkekompagni I 589.

Silkemanufaktur I 588-89. II 385, 729. III 73, 518 ff., 836.

Simmelhag, Mette Marie, III 634.

Simensen, Oluf, II 207.

Sindshvile III 776.

Sinklar, Anders, I 448, 468.

Sixtus III 797.

Sjæleboderne II 540, 651.

Skaanlund, Mathias, II 394, 397 f.

Skadeserstatning til de Brandlidte III 737 ff.

Skakke, Erling, I 2 ff.

Skandse, S. Gertruds, I 567.

Skandse, S. Klare, I 567.

Skandse, Ravnsborgs, I 569.

Skandsen ved S. Anna I 568.

Skandsen ved Lønporten I 567.

Skanør I 47, 64.

Skarnfogder I 464.

Skarnholmen I 10, 33, 212, 337, 423.

Skarnkister I 202.

Skarnpenge I 464.

Skattebyrden II 330 f.

Skatter I 53 ff. III 36, 574, 909 ff.

Skat, Karosse-, II 395.

Skat, Lygte- og Sprøjte-, II 272.

Skat, Plov-, I 53.

Skedevandsfabrik III 85.

Skeel, Chr., II 6, 54 f., 58, 232.

"Skibet" III 639.

Skipperboder I 520. III 10, 110,

Skipperne I 342.

Skipperstræde I 520, 525.

Skibsbyggeri II 721. III 489 f., 825.

Skibsfarten I 336 f. II 328. III 37, 46 ff., 356 ff., 363 f., 491 f.

Skidenstræde I 206. II 615, 620. III 4.

Skidentorvet III 4.

Skindergade I 11 f., 40, 205, 406.

Skindernes Boder I 44.

Skjelderup, Niels, I 372.

Skoboderne I 44, 202.

Skole, Basedows, III 917.

Skole, Blegdams, III 589.

Skole, den danske paa Christianshavn, II 535.

Skole, Garnisons, II 535. III 590.

Skole, Gratist-, III 590.

Skole, Helliggeistes danske, II 534.

Skole, Holmens, II 302.

Skole, Holmens Kirkes, II 535.

Skoler, Indføds-, III 590.

Skole, de 32 Mænds, III 589.

Skole, Navigations-, II 302.

Skole, Nikolai Kirkes danske, II 535.

Skole, S. Petri Menigheds-, II 302.

Skoler, Privat-, III 590.

Skoler, Puge-, III 590.

Skoler, Søetatens, I 528. III 590, 913.

Skole, Trinitatis, II 535.

Skole, det søsterlige Velgjørenhedsselskabs, III 918.

Skole, v. Westens, III 917.

Skolevæsenet II 301. III 188 f., 588, 880 ff., 913.

Skolekommission, den store, III 914.


995

Skolelærerseminarium paa Blaagaard III 919 f.

Skomagerne III 846.

Skomagersvende III 549.

Skorstensfeiermestre III 552.

Skovbogade I 12, 43 f. III 11.

Skov, Mikkel, II 91, 419.

Skraldevogne I 100.

Skram, Peder, I 111, 172 f., 179 f., 275, 381, 376.

Skrep, Mikkel, I 191.

Skriver, Anders, I 378.

Skriver, Kristen, I 328.

Skriver, Mikkel, I 327, 344.

Skriver, Oluf, I 180, 344.

Skræderboderne I 44.

Skræderne III 69, 846.

Skrødèr, Lorents, I 590.

Skueplads, den kgl. danske, I 13. II 574 f. III 235 ff., 375 f., 635, 951 ff.

Skuespil I 395 f. .

Skule Jarl I 13.

Skvaldergaarden III 4.

Skvaldergade I 12. III 422.

Skydebane, den kgl., II 375 f. III 638 f.

Skydeselskab, det kgl. danske, I 125, 236, 340.

Skydeselskab, det kgl. kjøbenhavnske, III 637.

Skydeselskab, det forenede borgerlige, III 639.

Slagbænke I 56.

Slagheck, Didrik, I 105.

Slagsmaal II 404.

Slagterboder II 346.

Slagter- eller Studevænget III 730, 775.

Slagterne I 597. III 64, 349.

Slagtergaardene III 553.

Slagterhus I 406, 455.

Slagter, Johan, I 467.

Slavehandels-Societet III 42, 361.

Slippen I 201, 207. II 615, 620. III 4.

Slotsbygningskommission II 682 f., 696, III 687.

Slotsbygningslaan II 678 f.

Slotsfogden I 465.

Slotsgade II 180.

Slotsherren I 286, 465.

Slotsholmen I 5 f., 9 ff., 32, 359, 565. II 34 ff., III 14.

Slotsholmskanal I 10. III 48 f.

Slotskroen III 778.

Slotstaarnet II 361.

Slotsvagten II 516.

Slutteriet I 506. II 360.

Slæbesteder III 49.

Slædefarter II 398.

Sm allegade I 98.

Smedene III 846.

Smedenes Boder I 44.

Smedens Gang III 4.

Smith, Henrik, I 263 f., 319.

Smith, Jeppe, III 840.

Smith, Johan, III 839.

Smit, Notarius publicus, III 454.

Smædeskrifter II 405.

Smækkenborg III 4.

Smørhætten I 201.

Snare, Erland, I 203.

Snaregade I 12, 53, 203. II 619.

Snare, Henrik, I 132.

Snedkerne III 846.

Snedkersvendene III 549.

Sneedorff, Fr., III 928.

Snorrebroen II 552. III 795.

Snubbe, E. H., I 55.

Snubbekors I 55.

Societet, det musikalske, III 236, 641.

Soetman, Gouverneur, III 475.

Sokkelunds Herred I 4.

Solberg, H. J., II 475.

Solbjerg I 4, 9, 34, 38, 98, 106. II 18.

Solitude III 333, 570, 786.

Soltwedel, Alexander v., I 14.

Sommerlyst III 775.

Sonnin, Auditeur, III 756.

Sophia, Dronning, I 121, 357, 389.

Sophie Amalie II 157.

Sophie Frederikke III 632, 640.

Sophiegade III 6.

Sortedam II 21.

Sorte Hest I 5.

Spadseregange, offentlige, III 652.

Sparepenge, I 507.

Spedalske I 32, 42, 219.

Spendrup, Brændevinsbrænder, III 704.


996

Spengler, Kunstkammerforvalter, III 588.

Sperling, Otto, I 543, 546.

Spillekortfabrikation III 845.

Spindeskoler III 507.

Spir, Frue Kirkes, I 88.

Spir, S. Nikolai Kirkes, I 477.

Spir, S. Petri Kirkes, I 477.

Spitaliestræde, det nye, I 207.

Sprengporten, svensk Gesandt, III 594.

Springgade I 207, 234, 302. II 620.

Springvandet paa Gammeltorv III 767.

Sprøitehuse II 280.

Stabelret II 168.

Stadfæstelse, Pave Urbans, I 7.

Stadsbog I 53.

Stadsgrav I 13.

Stadskokke II 220.

Stadsmusikanter I 55. II 392.

Stadsoberst II 185.

Stadsphysikus II 376.

Stadsret I 6, 14, 18, 20, 31, 42, 49, 50 f., 61 f., 69, 72, 241, 257, 401.

Stadsreglement III 302 ff.

Stagefyhr, Doktor, I 147.

Stalde, de kongelige, I 454.

Staldmestergaarden II 515. III 14.

Stampe, Henrik, III 35, 52, 57 ff., 76, 148 f., 399, 497, 605.

Stampemøllen I 416.

Stanley, C. F., III 628.

Stanley, S. C., III 187, 217.

Statholdere I 286, 464.

Steens Huse III 430.

Stegentin, Jørgen, I 118.

Steileborg I 3.

Steineck, Redakteur, III 941.

Steinkuhl, Johan, II 116.

Stemann, Høiesteretsassessor, III 479, 484, 497, 942.

Stemp, Niels, I 127 f.

Stenbock, Erik, II 118, 121, 125.

Stenbock, Otto, II 113.

Stenboderne I 204.

Stenbuch, Johan, II 319.

Stenbukkens Gaard III 639.

Stenhugger, Cornelius, I 358.

Stenkulgaden III 6.

Stensen, Niels, II 291.

Sten, Tideman, I 65.

Stentzler og Didrichsen III 537.

Stentøisfabrik, hollandsk, II 484, 703.

Stenvinkel, Hans, I 496. II 228.

Stenvinkel, Lorentz, I 496.

Steenvinkel, Oluf, I 519.

Stephansen, Brygger, III 573,

Stephensen, Willum, III 676.

Stevenson, Edvard, III 458.

Stewart, William, III 813.

Stibolt, A. H., III 520.

Stichmann, Johan, II 116.

Stiefken, Lyder, II 328.

Stig, Bisp, I 31.

Stigsen, Niels, I 13.

Stikketøi I 26.

Stisen, Sti, I 174.

Stivelse- og Pudderfabrik III 85.

Stockheim, Nikolaus v., II 215,

Stokholm II 25.

Stokhus I 233. II 358. III 220, 623.

Stokhusgade I 233.

Stokhuslængen III 6.

Stokken I 233.

Storm, Edvard, III 917, 952.

Stormbroen II 344, 552. III 49, 125.

Stormgade II 180.

Stove, Markvard, I 22, 24.

Strade, Philip de, III 526.

Straffe I 232 f. II 362 f., 545.

Strandbadstuen I 32.

Strandbadstustræde I 203.

Strandgaarden III 790.

Strandgade I 10, 13. II 367. III 15.

Strandveien I 9. III 21, 791 f.

Strangesen, Ebbe, I 81.

Stridskræfter, Byens, II 64.

Struensee, Joh. Fr., III 275 ff., 365 ff.

Strømpefabrikker III 75, 525, 838.

Stub, Krigsraad, III 219, 289.

Studenterboderne I 293.

Studenterne II 419, 450, 528 f.

Studenterkirke I 539.

Studevang III 730, 775.

Studiegaarden I 77, 280.

Studiestræde I 10, 16 f, 31, 43, 46, 77, 206, 233. II 619.


997

Størestræde III 4, 10.

Suderboderne I 10, 44, 202, 204.

Sudervraa I 44.

Suhm, Frederik, III 38 397, 540, 587, 622, 769, 882, 922, 930.

Suhr, Joh. Chr., III 549.

Suhr, Joh. P., III 51, 280, 410, 491, 805.

Sukkerraffinaderi I 589. II 47, 484, III 77 ff., 531, 843.

Sulzbach, Philip af, II 118.

Sum, Valentin, I 572.

Sundhedskommission, overordentlig, II 440.

Sunesøn, Peder, I 8, 34 f., 42.

Surbæk, Simon, I 414, 466, 499, 585.

Svane, Hans, II 45, 151 ff., 166, 187, 200.

Svane, Materialforvalter, III 475.

Svanemøllen III 600.

Svaning, Hans, I 537.

Svave, Peder, I 292.

Sved, den engelske, I 263.

Sveistrup & Willads III 535.

Svendegade I 506.

Svendsen, Niels, III 547.

Svencke, Christoffer, I 604.

Svenike, Fru, I 31.

Sverdrup, Bernt, III 567.

Svovlhus I 416.

Swinton, Thomas, III 546.

Sygehus, Baadsmændenes, I 528.

Sygekasse I 246.

Synsmænd I 334.

Syvaarskrig, den nordiske, I 381 ff.

Sæbesyderi I 589. II 204, 335, 731. III 82, 533.

Sæbeværk II 336.

"Sædernes Skilderie" III 948.

Sø, Bagsværd, II 21.

Sø, Damhus-, II 283.

Sø, Emdrup, II 18, 21, 283.

Sø, Gjentofte, II 21.

Sø, Ibstrup, II 21.

Sø, S.Jørgen (Peblingedam), I 9 f., 122, 302, 325. II 16, 21, 368. III 21.

Sø, Lundehus-, II 20.

Sø, Lyngby, II 21.

Sø, Ordrup, I 326.

Sø, Peblinge-, I 8 f., 229, 325. II 16 f., 21, 283, 369, 549 f.

Sø, Rør-, I 9.

Sø, Sortedams-, I 8 f, 325, 508, II 17, 21, 549 f. III 21.

Sø, Søborg, II 283.

Sø-Arsenal II 718.

Søassurancekompagni, det kgl. oktroierede, II 481.

Søetatens Slavebygning III 438

Søfarten I 572.

Søgaard, Tobaksspinder, III 543.

Sølvgade II 31.

Sølvitsborg I 131.

Søkadetakademi II 529. III 345.

Søkortarchiv III 585.

Søkvaesthus III 165, 565, 884.

Sø- og Handelsret I 324, 580.

Sømfabrik, II 731.

Søndergade I 202.

Søndermarken III 654, 779 f.

Søndervoldstræde III 4.

Søret I 377.

Sørensen, Mikkel, I 553.

Sørensen, Statius, III 794.

Søtønder I 377.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Taarn, Hans Klausens, I 201.

Tagenshus III 784.

Tallotteriet III 367 ff., 618.

Tausen, Hans, I 126, 139 ff., 269, 276, 281.

Tavlemænd I 334.

Teglgaarden I 30, 209.

Teglgaardsskriver I 334.

Teglgaardsstræde I 30, 206. II 615, 619.

Teglværk I 416, 590. II 337, 372, 628.

Teglgaardsvang III 424.

Tengnagel, Jørgen, I 79.

Terkelsen, Søren, I 625.

Terlon, fransk Gesandt, II 254.

Ter Borck, Grosserer, III 805.

Termin I 580.

Terveaux, Grosserer, III 712.

Tessin, Nicodemus, I 485. II 246.

Testrup, Chr. S., II 352.

Tetens, Etatsraad, III 745.


998

Thaarup, Thomas, III 647, 712, 873, 952.

Thalbitzer, Agent, III 451, 489.

Theaterforestillinger II 396, 514.

Thiele, Joh. R., III 608.

Thielo, Organist, III 235.

Thingmænd I 334.

Thisen, Karl, I 589.

Thomsen, Alexander, III 82.

Thorvaldsens Museum II 698.

Thott, Claus, II 57, 118, 121 f.

Thott, Otto, III 181, 187, 587, 604, 921, 930.

Thulstrup, Justitsraad, III 496.

Thune, Frøken, III 634.

Thura, Christian, III 607.

Thura, Laurids, II 661 ff., 677, 681 ff., 694, 710, 714. III 55, 97, 108, 133, 141 f., 237.

Thuresen, Frederik, II 38, 65, 110, 116, 122, 134, 151, 158 ff., 166, 186, 226, 374.

Thygesen, Handelshus, III 50.

Thyme, Winand, III 571.

Tigergade III 226.

Tiggeri I 298, II 456. III 334, 573, 881.

Tiggermunke I 39.

Tim, Joakim, I 415.

Timmermand, P. J., II 385.

Tingstokke eller -bænke I 46.

Tobak I 625.

Tobaksfabrikation II 336 f., 732. III 79, 543, 843.

Tobakshandelen III 80 f., 543.

Tobakspibefabrik III 77.

Tobaksplantager III 775.

Tobaksspinderlaugets Fælled III 731.

Tode, J. C., III 916, 939.

Toftegaaad, Brændevinsbrænder, III 756.

Told I 479.

Told, Bartholomæus-, I 54.

Told, Øresunds-, I 65, 95, 159.

Toldboden I 11, 337.

Toldbod, den nye, I 568.

Toldbodbommen I 11.

Toldbodgade III 108.

Toldbodgade, ny, II 427, 509. III 422.

Toldbodvei III 12.

Toldbod Vinhus III 12.

Toldkammerbygning II 718.

Toldloven af 1797 III 831, 910 f.

Tommerup, Knud, II 435 f., 609.

Tongelo, Abraham v., I 579.

Tontine III 174

To og tredive Mænd II 134 f. III 29 ff., 871 ff.

Tordenskjold II 466 ff.

Torm, Erik, II 368, 420, 440, 462, 467, 512, 677, 679, 690. III 115, 147, 155, 192, 211, 219.

Tornebuskegade II 30.

Torvedagene II 182.

Torvegade, lille, I 13. III 15.

Torvegade, store, III 18.

Torvehandel II 346 f.

Torve udenfor Nørreport II 455.

Torve udenfor. Vesterport II 458.

Topp, Etatsraad, III 524.

Topp-Wandal, Professor, III 672.

Toti, Magister, I 37.

Traadfabrik III 85.

Trampe, General, II 54, 116.

Trankebar I 577. II 202.

Trant, Generalmagasinsdirekteur, III 499.

Tre Hjorter III 639, 782.

Trekroner II 422. III 797 f.

Trellund, Jonas, II 201 ff.

Treschow, Høiesteretsassessor, III 932.

Trier, Grosserer, III 805.

Trojel, Hans, II 546.

Trolddom I 622.

Troldkvinder I 434 f.

Trolle, Corfitz, II 114.

Trolle, Niels, I 302, 562.

Trolle, Herluf, I 297.

Trolovelser III 591.

Tromp, Cornelius, II 235.

Trompetergangen I 40. II 216, 615, 620, 672.

Troschel, Klokkestøber, III 532.

Trottoirkommission III 115.

Trundsen, Christoffer., I 288, 291.

Trykkefriheden III 365, 603, 933.

Trægaard, Hans, I 587.

Træhesten I 620.

Trækleppre I 220.


999

Trøstens Bolig III 750.

Tscherning, Lieutenant, III 699.

Tschudi, Fabrikant, III 522.

Tuborg III 22.

Tulipanstræde I 526.

Tugthus I 541.

Tugthusporten II 620. III 4.

Tuite, Robert, III 631.

Turnering I 448 ff.

Tuscher, Markus, III 184, 251.

Tutein, Peter, III 51, 74, 429, 491, 495, 514, 719, 743, 804, 815.

Tutein, Frederik, III 790.

Tuxen, Lorenz, II 114.

Tvergaden III 6.

Tverstræderne III 4.

Tybring, Mads, III 617.

Tychonius, Chr. L., II 525.

Tydskemannegade I 10, 48, 202 f.

Tyvesten I 46.

Tyvestød I 15, 46, 54.

Tøihus I 330, 359 f., 454, 493. III 14, 438.

Tøihusgade I 359.

Tøihus, gamle, I 459.

Tømmerhandlerne III 557.

Tømmerpladser II 509. III 105.

Tømmersvendene III 549.

Tøndebinder, Klaus M., I 138.

Tøndebinder, Niels, I 164, 167, 174, 190, 194.

Tøystrup, Christen, III 74.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ugerup, Arild, I 379.

Uhrkassefabrik III 85.

Uldall, Justitsraad, III 588.

Uldmanufaktur II 334, 483, 728. III 517.

Ulfeldt, Christoffer, 606.

Ulfeldt, Corfitz, I 354, 465, 562, 586, 606, 617, 626. II 1 ff., 81, 93, 108, 150, 173 f., 501, 507.

Ulfeldt, Mogens, I 472.

Ulfeldts Gaard I 40.

Ulfeldts Plads II 175, 182. III 4.

Ulfstand, Hak H, II 40.

Ulfstand, Jens H., I 80.

Ulkegade III 4.

Underfogden I 465.

Understøttelsesselskab, det forenede, III 884.

Undervisning I 267.

Universitetet I 76 f., 217, 226, 233, 270, 278 ff., 342 f., 434, 531. II 290, 526, 646. III 177, 341, 577, 921 f.

Universitetets Fundats I 291.

Universitetskjælderen II 361.

Unno, Willum, I 320.

Urban den Tredie I 7 f.

Urenlighed I 463.

Urne, Christian, III 730, 869.

Urne, Johan, I 161, 163.

Urne, Lage, I 91 f., 103, 126, 138 f., 227.

Ursin, Kancelliraad, III 567.

Urtekræmmerne III 51 ff., 76.

Urup, Axel, I 571. II 3, 15, 28, 49, 64, 74, 82, 89, 116, 120, 180.

Usædeligheden III 209 ff.

Utenhof, Wolfgang v., I 192, 194, 284, 286.

Utterslev II 69. III 21.

Utterslevgaard 14.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Vaabenbrug I 57, 265.

Vaaben, Kjøbenhavns, II 168.

Vægten paa Gammelholm III 220.

Vagtmester I 333.

Vagtskriver I 333.

Vaisenhuset I 282. II 532, 633, 644 ff. III 169, 326 f., 567, 715, 766, 881, 915 f.

Valby I 4, 9, 34, 38, 110. III 21, 430.

Valby Mark I 5, 9.

Valdemar Atterdag I 23, 25 ff., 33, 38, 40.

Valdemar Christian II 1.

Valdemar den Store I 2 ff., 13.

Valdemar, Hertug, I 21.

Valdemar Seir I 13, 53.

Valentin, Magnus, III 547.

Valentin, Marcus Moses, III 524, 526.

Valkemølle I 415.

Valkendorf, Christoffer, I 219, 287, 315, 383, 397 f., 410, 412, 430 ff.

Valkendorf, Erik, I 87.

Valkendorfs Bog I 402.

Valleau, Kjøbmand, II 328.


1000

Vallensbæk, Henrik M, II 70

Vandal, Johan, II 200, 226, 324.

Vanddirektion II 283.

Vandforsyning II 20 f. III 103, 199.

Vartdhusbrqen I 337.

Vandinspekteurer II 283.

Vandkiggere I 334.

Vandkompagni, Vesterbros, III 770.

Vandkunsten I 124, 213. II 180, 267, 346, 504.

Vandledning I 426, 560. II 75.

Vandløb I 566. III 20.

Vandmestre I 334. II 283.

Vandmølle I 124, 213, 327.

Vandmøllestræde I 124, 202, 234. III 6.

Vandmølletaarnet I 201, 456.

Vangemænd I 334.

Vandvæsen II 282 ff., 549. III 886.

Vandtsniderne I 44, 237, 339,

Vartegn I 454. II 26. III 796.

Vartov I 41, 201, 221, 548. II 18, 63, 85, 101, 199, 286, 539 f., 740. III 162, 564, 882.

Vartov, gamle, I 9, 326.

Vartov, ny, I 549 ff.

Vasa, Gustav, I 105, 164.

Vedel, Anders S., I 396, 537.

Vedhave I 455. II 707.

Veiarbeider III 310, 430.

Veierbod I 51.

Veierhuset 153, 337, 401, 403, 423. III 48.

Veirmøller I 454, 591. III 84.

Vennersly III 775.

Ventegodt III 784.

Venusinus I 537 f.

Vespenø I 327 f.

Vesterbro II 24. III 22, 770 ff.

Vesterbrogade I 5. II 15 f. III 22, 311.

Vesterfælled I 9, III 731.

Vestergade I 10, 12, 32, 44, 202.

Vestergade, ny, II 180.

Vestermølle I 590. II 31.

Vesterport I 24, 202, 239, 290, 405 f., 456, 566. II 179, 452. III 20.

Vestervold I 201.

Veterinairskolen III 580.

Vett, Jørgen Didrik, III 482.

Vibe, Mikkel, I 560, 581, 624. II 24.

Vibe, Peder, I 581, 618.

Vibenshus, lille, III 792.

Vibenshus, store, III 21 f., 430, 791.

Viborg, Erik, III 582.

Videnskabernes Selskab III 180, 342, 585, 931.

Vigantsgade II 180. III 6.

Vigerslev I 4, 34, 38.

Vilhelm af Lyneborg I 190.

Villum, Povl de, I 589.

Vimmelskaftet I 13, 31, 48, 203 f.

Vinding, Rasmus, II 232.

Vineddikebryggeri III 85.

Vingaarden I 11, 79, 178, 204, 213.

Vingaard, Hans, I 230, 294

Vingaardsstræde I 11 f., 34, 79, 201, 204, 508. II 267. III 10.

Vinhandlerne III 560.

Vinhofvers, Dina, II 10.

Vinhuse II 382 f., 571.

Vinkanden III 639.

Vinkjældere I 329. II 218 f.

Vinsise I 52.

Vintappere I 52.

Vinterberg, Frederik, II 382.

Vinter, Christiern, I 168.

Vinterfeldt, Admiral, III 750.

Virumgaard I 4.

Vismar I 218. II 454.

Vobner, Henrik, I 624.

Vodroff, Regimentskvartermester, II 483.

Vodroffgaard I 325. II 442 f., III 776.

Vodroffvei I 302.

Vogelsang, hollandsk Afsending, II 130.

Vognmagergade I 12 f.

Vognmagergade, lille, I 406.

Vognmandsgade II 620. III 4.

Vognmandsmarken I 597. III 122, 350, 730.

Vognmændene III 350 f., 846.

Voigt, M. F., III 690, 779 f.

Voldene III 652.

Voldgaderne, Nørre- og Vester, II 267, 427.

Vombadstue I 32, 202.

Vommebadstustræde I 202.

Vormordsen, Frands, I 139, 249.

Vornedskab I 57.


1001

Vurderingsmænd I 334.

Voyer, Handskemager, III 555.

Voxdugsfabrik III 75.

Voxlysfabrik III 85.

Vraaen I 424.

Vragerbroen III 48.

Vragere I 341.

Vrigny, de, fransk Adelsmand, II 395

Vædderidt II 399.

Vægtere I 56. II 186, 271 f. III 194, 598, 890.

Vægtergangen II 342.

Vægterens Gang III 4.

Vægterkorps I 478.

Vægtervers II 273.

Vægt og Maal, ny, II 344 f.

"Vækkeren" III 853, 942.

Værnedamsvei I 5. III 311.

Værtshusholdere III 827.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Waage, Christen, III 601, 603.

Waldpurger, Jokum, I 465.

Wahl, Ernst, III 526.

Walsøe, Lars N., III 545.

Walter, Oberst, II 12.

Walter, Caroline, III 637.

Waltersdorff, Kammerherre, III 952.

Wandall, Underbibliothekar, III 588.

Warberg, Professor, III 886.

Warburg, Strømpefabrikant, III 509, 525.

Warnstadt, Kammerherre, III 951 f.

Wawassor, Wilhelm, II 118, 124 f.

Weber, Joh. C., III 505.

Wedege, Søren, III 777.

Wedell-Wedellsborg II 188

Weidenhaupt, Billedhugger, III 187, 593, 636.

Wend, Henrik, I 22.

Wendt, Etatsraad, III 516.

Wentun, Sander, I 95.

Werner, Christian, II 334, 482. III 523.

Werfel III 948.

Wesling, Nikolai II 288.

Wessel, Joh. H., III 643.

Wessely, Fabrikant, II 482. III 509, 525.

Westergaard, Justitsraad, III 475.

Westerholdt, Fabrikant, III 537.

Wewer, Frederik, III 15, 39 ff., 50, 92, 139.

Wexelsen, Hans, III 810.

Weyll, Isak, III 681.

Weze, Johan, I 106.

Wibe, Johan, III 643.

Wiborg, Nikolai Chr., III 506, 516.

Wick, Johannes van, I 453, 461.

Widing, Zacharias v., I 392.

Wiedewelt, Johannes, III 129, 137, 187, 242, 244, 343, 579, 585, 636.

Wieland, P., II 328.

Wielandt, Jochum, II 484, 553, 555 f. III 611, 614.

Wilckens, Justitsraad, III 496.

Wilder, Lars, III 805.

Wildersplads III 488, 813.

Wilhelm, Peder, III 535.

Wilhjelm, Kleinsmed, III 505.

Willemsen, Morten, II 424 f.

Willum, Johan de, I 587, 589.

Willumsen, Frands, I 536.

Windekilde, Inger, III 612.

Winding, Boghandler, III 942.

With, Ekvipagemester, III 475.

Witt, Viceadmiral, de, II 96.

Wittenborg, Johan, I 24.

Wittrog, Ludvig, III 73.

Wiwet, Nikolai, III 12.

Wiwet, F. V., III 96, 351.

Wolf, J. L., II 206, 235.

Wolff, Agent, III 495, 500, 511, 515, 814.

Wolff, Anders, I 95, 236, 267.

Wollin, Georg, III 532.

Woltemann, Kaptainlieutenant, III 710.

Worm, Christen, II 440, 534 f., 631, 637.

Worm, Jakob, II 293, 405.

Worm, Ole, I 535, 607.

Worm, Willum, II 194, 386.

Wormskjold, Konferentsraad, III 775.

Wulff, Andreas, II 223.

Wullenwewer, Jørgen, I 155, 158 f., 168 f., 171 f., 179 f.

Wust, Johan, I 499.

Würger, Jochum, II 328.

Wüst, Abraham, II 372.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Zegelken, Væver, III 61.

Zernikow, Oberst, I 496.


1002

Zinn, Agent, III 469, 776, 805.

Zoega, Hans, II 38.

Zuber, Joseph, III 431, 630.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Æbelholt I 211.

Ægteskaber III 214 f.

Ægteskabslove III 338.

Æreboe, Rasmus, II 293, 484, 529.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ølgjæld I 15.

Ølkjøb I 58.

Ølkoner I 54.

Ørker I 56.

Ørtel, Palaisforvalter, III 691.

Øsede, Gert van, I 587.

Øster Allee III 21.

Østerbro III 22. 788 f.

Østerbrogade I 325.

Østerfælled III 731.

Østergaard I 6, 11, 20, 30, 33 f., 204.

Østergade I 13, 31, 38, 80, 126, 205. III 752.

Østergade, ny, I 13.

Østerport I 201, 205, 224, 290, 383, 458, 469, 570. II 422, 452. III 20, 788.

Østervold I 506.

Østrup, Jørgen, III 587.

Øvrighed, kommunal, I 323 f.

__________


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret:
Publiceret:
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML | Valid CSS
Sidens top