eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > BKH > Kjøbenhavn del I

Kjøbenhavn del I

Kjøbenhavn
    - Bilag 2

Kbhvn., Thiele, 1887

Carl Bruun (1846-99)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Bilag

[Indsat overfor side 8]

__________


-

Pave Coelestin den Tredies Bulle af 12te februar 1193.

Pavens Segl (bulla) er afbildet paa Bagsiden. [se nedenfor]

[Transcribering af teksten nedenfor.]


Segl

Pavens segl på bagsiden af dokumentet (forstørret 2x)


Forklaring til Pave Coelestin den Tredies Bulle af 12te Februar 1193.

_____

TEXT.

Celestinus episcopus seruus seruorum dei, venerabilj fratri Petro Roskeldensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, quod justum est et honestum, tam uigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officij nostrj ad debitum perducatur effectum. Proinde juste petitioni venerabilis fratris nostrj A(bsalonis) Lundensis archiepiscopi apostolice sedis legatj grato concurrentes assensu presentj pagina sub interminatione anathematis prohibemus, ne cui episcorum, qui in ecclesia tua pro tempore fuerint, castrum de Hafn, quod post obitum eiusdem archiepiscopi ad tuam ecclesiam deuoluetur, ab ipsa ecclesia vestra liceat alienare. Decernimus autem, ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostre inhibitionis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Laterani ij idus Februarij (pontificatus) nostrj anno secundo.

OVERSÆTTELSE.

Goelestin, Pave, Guds Tjeneres Tjener sender sin Hilsen og apostoliske Velsignelse til den ærværdige Broder Peder, Biskop i Roskilde. Da vi ansøges om, hvad der er retfærdigt og rigtigt, fordrer saavel Billighed som Fornuft, at vi i vort Embedes Medfør føre det til den forønskede Ende. Idet vi gjerne bønhøre vor ærværdige Broder Absalon, Erkebiskop i Lund og den pavelige Stols Legat, og opfylde hans billige Forlangende, forbyde vi ved nærværende Brev under Straf af Ban, at det tillades nogen Biskop, som fremtidig maatte være i Din Kirke, at afhænde fra denne Eders Kirke Borgen i Havn, som ved nævnte Erkebiskops Død tilfalder Din Kirke. Vi forbyde ligeledes Alle og Enhver at bryde dette vort Forbud, eller fordriste sig til at modarbeide det. Men skulde Nogen formaste sig til et saadant Forsøg, da maa han vide, at han paadrager sig den almægtige Guds og hans hellige Apostles Peders og Pauls Vrede. Givet i Lateranpaladset den 12te Februar i vort Pontificats andet Aar.

__________


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: fre jun 3 18:54:34 CEST 2005
Publiceret: fre jun 3 18:54:32 CEST 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top