eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > København i Kristian den Ottendes og Frederik den Syvendes tid 1840-1857.

København i Kristian den Ottendes og Frederik den Syvendes tid 1840-1857
    - Register

Kbh., G.E.C. Gad, 1912

Villads Christensen (1864-1922)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk, og udgivet oktober 2004. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.

Ændringer i forhold til originalen: Fattigvæscn er rettet til Fattigvæsen.

I produktion og mangler: Indeksering


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->


REGISTER.

_____

Aadsler 142.

Aandssvageanstalt 331, 391.

Aarhus 408.

Abel Cathrines Stiftelse 329.

Accisevænget 99.

Adelgade 519, 530.

Adler, D. B., Grosserer 598.

Admiralgade 518.

Adresseavisen 443-44.

Adolph, J., Grosserer, 75, 233.

Aggersborg, Vekselmægler 124.

Ahlefeldts Mølle 296.

Aird, John, Ingeniør 45, 55, 514, 567-68.

Akademigade 25.

Aktieselskaber 29, 30, 345-51.

Albeck, Bager 351.

Alberti, Overretsprokurator 203.

Algreen-Ussing, Professor, Borgmester 131, 143, 194, 196, 201-02, 207-09, 266, 465, 486-87, 490, 542, 562, 602, 615, 629.

Alhambra 389-90.

Alleenberg 106, 298.

Allersgade 508.

Almindelig Hospital 63, 314, 323-27, 329-30, 338, 530-32, 551-52.

Alstrup, Fotograf 352.

Amager 154, 554-55. - Fælled 80, 464.

Amagerbro 85, 86, 395.

Amagerport 80, 497, 500, 526.

Amagertorv 569.

Amaliegade 26, 530.

Amaliegadefeberen 163.

Amalienborg 27, 147, 421, 425-27, 429-30, 565.

Amerikamølle 296.

Amici, Biagio, Kunstfyrværker 390.

Andersen, Bogbinder 375. - A. W., Grosserer 370. - H. C. 124.

Andræ, Politiker 492.

Sct. Annæ Plads 29, 58-62, 173, 207, 239, 297, 397. - Grav 59, 61. - Hospital 551.

Sct. Ansgars Kirke 310.

Apitz, Konditor 397.

Apoteker i Forstæderne 102.

Arbejderboliger 129-31, 541-44.

Arbejderforening af 1853: 576, 580-81, 586, 588, 608-09. - af 1860: 581.

Arbejderforhold 445-49, 467-75, 572-81.

Arbejdsanvisningskontor 580.

Arbejdsløn 274-75, 408-09, 448, 572, 575, 578-80, 588-92.

Arealskat 618.

Arentzen, Kr., Digter 449.

[635]

636

Arkanamidler 400.

Artesiske Boringer 167-68, 170, 556, 570.

Asfalt 171.

Asiatisk Kompagni 77.

Assistenshuset 307, 317, 407, 589.

Assistens Kirkegaard 114-18, 338, 509, 513.

Asylselskabet 319.

Athenæum 373, 441.


Bache, J. P., Grosserer 347.

Bachmann, Garvermester 182, 184.

Badeanstalter 124, 184-87, 552.

Badeskibe 187.

Badevejen 186.

Bag Børsen 50.

Bagere 237, 270, 281-82, 288-91, 351, 360, 411-12, 470, 476.

Bakkehus, Gamle 331.

Bandholm 529.

Banemøllen 296, 344.

Bang, O., Læge 529. - P. G., Professor, Minister 457, 488, 501, 607-08, 623, 626-29.

Bangert, Kaptejn 112, 508, 598, 600. - Bangertsbro 508, 513. - Bangertsgade 508.

Baptister 222, 310-11.

Barberer 291-93, 295, 400, 405, 589.

Bardenfleth, Minister 455, 457, 466, 579.

Barrierehuset 109-10.

Bartholdy, A. W., Urtekræmmer 613.

Baumgarten, H. H., Mekaniker, 78, 349.

Beauvais, Viktualiehandler 27, 286.

Beboelseskældere 547, 549.

Bechgaard & Aggersborg, Vekselmæglere 595.

Bechs Badeanstalt 124, 187.

Bedemænd 58, 59, 333-41.

Been, Urtekræmmer, 344.

Befæstning 3-8, 18-22, 88-90, 249, 323, 386, 502-05, 138-39. - nedlægges 518-26.

Begravelsesvæsen 40, 114-15, 301, 332-42, 534, 545.

Belvedere 105. - Belvederekloaken 179, 513, 514-16.

Bentley, Borgmester 207, 209, 529, 546.

Benthien, Arbejdsmand 540.

Bentzen, Isak, Baadebygger 259.

Berg, Overlæge 531.

Berggreen, Professor 383-84.

Bergmann, Tømrer 507.

Bergsøe, A. F., Statistiker 603. - Vilhelm, Forfatter 161.

Berlin 136.

Berlings Bogtrykkeri 350, 444.

Berlingske Tidende 431, 442, 444, 531.

Berner, v., Kammerherre 173.

Bespisningsanstalter 37, 318-19, 391, 535, 592.

Bidstrup Gods 243, 349.

Bikuben 598.

Bille, C. G., Væversvend 540.

Bindesbøll, Arkitekt 51.

Bing, M. H., Papirhandler 350, 385, 426. - & Ferslew 350. - & Grøndahl 350.

Bjerre, Brygger 557-59.

»Bjærgsangere« 381.

Bjørnsdal 106, 377.

Blaagaard 87, 95, 110-11, 180, 377, 506-07, 510, 517.

Blaagaardsvejen, Blaagaards Langgade 508, 514, 517.

Blaa Pakhus 63.

Blaa Stud 106.

Blaataarn 48, 49, 220-21.

Blankogade 25.

Blechingberg, Etatsraad 490.


637

Blegdammene 21, 112-13, 180, 367, 509-10, 513.

Blegdamsgrøften 113, 179-81, 512.

Blegdamsmølle 296, 344.

Blegdamsvejen 48, 106, 113.

Blikkenslagere 281, 469.

Blindeinstituttet 93, 124, 331-32, 565.

Blodigler 400-01.

Blom, Tømmermester 297.

Bluhme, Minister 491.

Blytækkere 263, 277.

Blædel, Præst 320.

Bodenhoffs Plads 344, 590.

Bogbindere 277, 375.

Bogtrykkere 259.

Boligforhold 127-38.

Bomme 5-22, 107, 393, 497-501.

Bomforpagtere 13-16, 243, 499-501.

Bomhuse 10, 22, 124, 499.

Bompenge 10, 11, 15. - afskaffes 501.

Bondebasar 105.

Bondevennerne 445, 447, 581.

Borddans 405.

Borgen, Kæmner 93-97, 217, 422, 541. - Købmand 242-43. - Skoledirektør 256, 486.

Borgerdydskolen paa Krhavn 161.

Borgergade 519.

Borgerrepræsentationen 6, 19, 31, 217, 443, 466-68, 483, 485, 494, 502. - Politisk Optræden 422-32, 452, 454-57. - Offentlige Møder 465.

Borgervæbningen 81-84, 244, 283, 476, 479-81, 492-93.

Borgervæbningsskat 243, 618.

Borring, Professor 363-64.

Borup, Bomforpagter 14, 15.

Borups Selskab 374.

Botanisk Have 57, 58, 457.

Bournonville, Balletmester 378.

Boye, C. J., Præst 531.

Bramsen, Distriktslæge 531.

Brandassurance 234-36, 307.

Brandes, L. I., Dr. med. 319, 325, 332.

Brandt, C. I., Præst 123.

Brandvæsen 32, 52, 53, 211, 227-34, 282-83, 306-07, 318, 632. - Branddamme 105.

Brede 285.

Bredgade 163, 188.

Breslaus Mølle 296.

Broberg, C. A., Grosserer 75, 598.

Brokkensbod 65, 66.

Brolægningsvæsen 32, 58, 170-73, 198-202, 212, 244.

Brolægnings- og Vejkommissionen 88, 202, 211, 511, 632.

Brolægningsskat 243, 245, 618.

Bropenge 8, 14.

Brudesengen 123.

Bryggere 237, 248, 262, 297-99, 350-51, 484.

Bryggerlængen 47.

Bryggervangen 125.

Bryllupper 301-02.

Brændeafgift 8, 51, 498-99.

Brændemærkning 223-24.

Brændevinsbrændere 237, 248-49, 263, 277, 281, 298-99.

Brændselsforening 320, 577.

Bræstrup, Politidirektør 6, 85, 121-22, 151, 177-78, 219-20, 242, 274, 375, 442, 475, 492, 525, 529, 546, 557.

Bröchner, Hans, Professor 533.

Brødtakst 289-90.

Brøndbyøster 168.

Brønde 164-65, 170, 244, 546.

Brøndum, Brændevinsbrænder 299.

Brønshøjholm 488.

Bull, Ole 381.

Bundtmagere 614.


638

Burmeister, C. G., Mekaniker 78, 349. - & Wain 78, 349.

Butikker 27, 30.

Bugelske Gaard 331.

Byggelov 127-28, 517, 546, 548-50.

Bygningsafgift 129, 550, 618.

Bygningskommission 549.

Bülow, Fuldmægtig 199. - Inspektør 508.

Bülowsvej 508.

Byskat 623-24.

Bødkere 281, 283, 287, 588,

Bøgh, Erik 389.

Børneasyl 319, 540.

Børnehospital 331.

Børneplejeforening 319.

Børnehuset 80, 84. Se Tugthuset.

Børnehusbroen 86, 368.

Børsen 50, 367, 372, 430, 494.

Børsbasar 392.

Børsgade 50, 75.

Børsgraven 49, 153.

Børstenbindere 588.

Bøttern, Gaardejer 298.


Caccavajo, Konditor 397.

Cadovius, Brændevinsbrænder 136-37.

»Caledonia«, Dampskib 68, 494.

Capozzi, Dominico 185, 388.

Cappeln, Restauratør 398.

Capri 2.

Capritz, Konditor 397.

Carlsberg Bryggeri 351.

Carlsen, Vandbygningsinspektør 74.

Caroline Amalie, Dronning 314, 319.

Carstensen, Georg 384-90, 392, 396, 406.

Caspersen, Ankersmed 78, 79, 194.

Casse, Borgmester 208-09, 566, 628-29.

Censur 435-37, 452-53.

Centralkassen 595-96.

Centralkomité 536, 544.

Charlottenborg 356.

Christensen, Bøssemager 448-49, 486. - Sadelmager 203. - Bal- thasar 194, 433-34, 438, 484. - Lars, Værtshusholder 184.

Cigarmagere 591.

Classen, Kammerherre 92, 93, 124, 187.

Classens Have 48, 87, 124, 349, 366, 375, 385. - Vænge 124.

Classenske Fideikommis 63.

Clausen, H. N., Professor 28, 29, 39, 72, 146, 299, 452, 466.

Cochrane & Go. 566, 569.

Colding, A., Stadsingeniør 117, 143-44, 217, 509, 512-16, 554-56, 566, 568-70. - Aéronaut 376.

Commissionstidende 443.

Constantia, Klub 373.

»Corsaren« 435, 438-40.

Cortsen, Snedkermester 615.

Cæciliaforeningen 381.


»Dagbladet« 543.

»Dagen«, Dagblad 442-43.

Daguerreotypien 352.

Dahl, Malermester 355. - Raadmand 208.

Dalhoff, Gørtler, 344. - Guldsmed 588.

Dameforeningen, Damekomiteen 133, 319.

Damhussøen 163, 168-70, 477, 556, 570.

Dampbrænderi 299.

Dampe, Dr., 453.

Dampkøkken 593.

Dampmaskiner 56, 343-45.

Dampmøller 343-44.


639

Dampskibe 58, 61, 68-74, 77, 343, 366, 371, 476.

Dampvaskeri 315, 347-48.

»Dampvogne« 360.

Danner, Grevinde 485. Se Rasmussen, Louise.

Danseboder 85, 382.

David, C. N., Professor 194, 208-09, 223, 433, 486-87, 490, 602, 604.

»De fattiges Dyrehave« 124.

Deichmann, Fabrikant 99.

Demarkationsterrænet 89. 134, 502-06, 545, 599.

Demarkationslinien 124-25, 502-06, 524. - Den sanitære 545-46.

Demoleringskommission 503.

»Den Frisindede« 435, 440-41.

»De smaa Huse« 64, 65, 328.

Destillatører 281.

Det forenede Velgørenhedsselskab 407. - Dets Skole 254.

»Det gode Sindelag«, Klub 375.

Dethmer, Kukkenbager 173, 614.

Dirckink-Holmfeldt, Baron 487.

Dispensationsanstalt 327.

Dombrowski, polsk General 519.

Domhuskapellet 222, 309.

Dosseringen 113, 507.

Dragør 347, 527.

Dreier, Frederik, Forfatter 347, 449, 576-78, 580, 597.

Drejer, Læge 331.

Drejere 271-72, 283, 614.

Drewsen, Fabrikant 7. - Kammerraad 349.

Driefer, Raadmand 208-09, 266.

Drikkevarer 398.

Dronningens Enghave 103, 361, 364.

Dronningensgade 78, 519.

Dronningens Mølle 296, 343.

Druknedes Redning 186, 212.

Druknehuset 48.

Dugmagere 263.

Dumin, Værtshusholder 398.

Duntzfeldt. Raadmand 209.

Dyrehaven 13, 389, 392-94, 396, 483. - Eremitagesletten 492.

Dyrtid 1847: 246, 291, 322, 406-16, 582. - 1855: 581-93, 599.

Døring, Skarpretter 224.

Døvstummeinstituttet 93, 124, 306, 332.


Eckersberg, C. W., Maler 531.

Eckmann, Snedkersvend 475.

Edsaflæggelse 302-03. - Jødernes 312.

Eksercerhuset paa Krhavn. 81, 82, 134, 328, 411.

Eksercerplads paa Krhavn. 83, 84, 157, 502, 535. - Gothersgades 492.

Elektrisk Lys 352. - Ur 353.

Emdrup Sø 159-60.

Engelbrecht, Hovmester 187.

Engelsted, Dr. med. 519.

Engelstoft, Konferensraad 399.

English & Hansen, Ingeniører 554-56, 564.

Enhorns Mølle 296-97.

»Enigheden«, Sangforening 383-84.

Enighedsværn 104, 377, 480, 492, 555.

Eskesen, Morten, Lærer 123.

Eskildsen, Havnekaptejn 71-73.

Esplanaden 29, 146.

Estakaderne 76, 187.


Farimagsvejen 87, 88, 99-101, 537.

Farvere 263.

Fassbindere 287.

Fattigvæsen 211, 223, 244, 306-


640

08, 314-30, 407, 440, 574, 582, 586, 592-593, 632. - Jødernes 313-14.

Fattigdirektionen 205, 321-24.

Fattigforstandere 323.

Fattiggaard 328.

Fattighuse 64.

Fattigkirkegaarde 84, 100-01.

Fattigskat 243, 322, 550, 586, 618.

Fattigskoler 253, 260, 324, 551.

Fattigstiftelser 324.

Feilberg, Arkivar 181. - Fabrikant 112.

Feldbereder 263.

Feldberg, Hattefabrikant 185, 597.

Fenger, Professor 179, 188.

Ferdinand, Prins 123.

»Feriebørn« 260-61.

Fibiger, Fabrikejer 359, 410. - Ilia 532. - Johannes, Præst 451.

Filosofgangen 22, 177-79, 188, 259.

Filtmagere 267-68.

Finlapperskibe 50.

Fiolstræde, Lille 26.

Firmenich, Konditor 397.

Fiskeblødere 619.

Fiskehal 55.

Fisketorvet 52.

Fladerne 86, 98, 151, 158.

Flinch, Xylograf 29, 30, 346.

Flydedok 77.

Flyveposten 523.

Fodgardens Kaserne 152, 329, 535.

Folketeatret 380.

Folkevennernes Selskab 581, 584-85, 609. - Sygekasse 317.

Fonseca, Jæger 115.

Forbrugsforening 577-78.

Forchhammer, Professor 116-17, 168, 345, 556, 559, 562, 568, 570.

Forenede Understøttelsesselskab 320.

Forening af Borgerofficerer 375. - af Oldgeseller og Ladesvende 575-76, 585-86, 609. - Den bestandig borgerlige 112, 373. - Den militære 374-75. - Den nye 373-74. - Den patriotiske 490. - Den slesvigske 375. - Dramatisk musikalsk 373-74. - imod Arbejdsløshed 580. - for billige Livsfornødenheder 577-78. - Polyteknisk 374. - til Arbejdsklassens Vel 576, 580. - til Opførelse af Boliger for Arbejdsklassen 580. - til Søfartens Fremme 371-72.

Forskønnelsesforeningen 28, 29, 34, 39, 61, 87, 172, 207. - kvindelige 29.

Forstæderne 140, 153, 179, 396, 506-18, 548-49 (Se de enkelte Forstæder).

Fredens Mølle 171, 346, 348.

Frederik VI 565. - Hans Begravelse 15, 418-19.

Frederik VII 213-14, 261, 356, 452, 455-57, 482-85, 492-93, 526. 535, 616.

Frederiksberg 301-02, 310, 328, 396, 514-16, 518. - Allé 106-08. - Have 106. - Slot 102, 213.

Frederiksborggade 26.

Frederiksdal 224.

Frederiksen, Justitsraad 104. - H. P., Finérskærer 347, 448.

Frederiks Hospital 155, 163, 185, 329, 338, 532.

Frederiksværk 35, 285, 472.

Fredsborgere 466-67.

Fribert, Redaktør 442-43.

Fridericia, Silke- og Klædekræmmer 313.

Frihedsstøtten 22, 418, 478.

Frijs, Greve 598.


641

Frilager 370.

Frimestre 282.

Frimurerlogen 47, 374.

Frisch, Justitsraad 184.

Frue Kirke 8, 39, 40, 229, 309, 337, 341, 375, 382. - Kirkeplads 38-40. - Arbejdshus 324, 327, 527, 532.

Frugt- og Vildthandlere 261.

Fry, Elisabeth 222, 311.

Fuglebakken 551.

Fyrens Gang 25.

»Fædrelandet«, Dagblad 431-41, 465, 488, 491-92, 523, 575, 578, 621-22.

Fællederne 118-23, 180, 366. - Vester Fælled 104-05, 551. - Øster Fælled 394, 542, 544.

Fælledvejen 87, 113, 509-10.

Fængselsselskab 222.

Fængselsvæsen 220-23.

Færgestræde, Lille 25.

Færgevæsen 71-73, 261.

Fæsteafgifter 94-97.

Fæstningsgraven 20, 21, 153, 522-23. (Se Befæstning.)

Fødselsstiftelsen 155-56, 245, 306, 330-31, 411, 443.

Føniksklubben 454.


Gaasegade 26.

Gaaseparken 118.

Gade, Komponist 380.

Gadefejning 139-41.

Gadeoptøjer 421, 427-28.

Gadevanding 173-74.

Gamél, Urtekræmmer 355.

Gamle Dok 56, 57, 153.

Gamle Pesthus 105.

Gammelholm 54-58, 283-84, 502. - Vagten 229, 339.

Gammelstrand 52, 239.

Gammeltorv 238-39.

Gandil, Kommandør 54.

Garbrecht, Borgerofficer 376.

Garde, C. F., Lieutenant 396.

Garnisonshospitalet 532.

Garnisons Kirke 58-60, 334. - Kirkegaard 349. - Arbejdshus 327.

Garvere 280, 316.

Gasbelysning, Gasværk 37, 108, 186, 227, 554-55, 565-69.

Gasværksvejen 108.

Gedalia & Co. 597.

Sct. Gertrudstræde 518.

Gianelli, Konditor 397.

Giessing, H. P., Forfatter 603. - Plattenslager 279.

Ginderup, Restauratør 614.

Giødvad, Redaktør 433-34, 438-39.

Glaciet 2, 20, 98, 99, 349, 535.

Glaciholm 99, 105, 504.

Glaci-Vænget 124.

Glarmestre 281, 588.

Glashandlere 261.

Gleerup, Skolelærer 442.

Glostrup 298.

Goldschmidt, Redaktør 435, 439-40, 445, 449, 453-54, 460, 471.

Gothersmølle 296.

Graae, Cand. 356.

Graabrødretorv 31-33, 239.

Gram, Kaptajn 113.

Grandjean, Konditor 397.

Greifswalde 468.

Griffenfeldtsgade 508.

Grosserersocietetet 69, 262, 369, 372, 494, 597, 604.

Grundlovsfester 491-93.

Grundpriser 94-96, 363-64, 366, 518, 524.

Grundskat 243, 618.

Grundtakst, udenbys 517.

Grundtvig, Biskop 123, 299, 311, 404-05, 449, 487, 616. - Svend 405. 1840-1857. 41


642

Grüne, Redaktør 434, 440, 445, 447, 449, 454.

Grøndalsaa 163.

Grønland ved Østervold 25.

Grønlandsmøllen 296.

Gudenrath, Assessor 578.

Guidekasernen 64.

Guillotine 224.

Guldsmede 263.

Gurney, Joseph John 222.

Gyllings Sygekasse 404.

Gymnastikhus 251, 259, 533.

Gældsfængsel 223.

Gæstgivergaarde 24.

Gørtlere 276-77, 588.


Haandværkerdannelsesforeningen 448-49, 453, 486, 575-76, 580-81.

Haandværkerforeningen 317, 360, 374, 391, 429, 468, 584, 605-06, 609. - den danske 609. - den dramatiske 374.

Haandværkermøde 609.

Haandværkersangforening 383-84.

Haandværkerstiftelser 316.

Haarskærere 619.

Hage, A, Grosserer 75.

Hagemann, Arkitekt 35, 129, 258, 531.

Hall, Politiker, 492.

Halmstræde 25, 26.

Halmtorvet 22, 24.

Hals, Snedkersvend 474.

Hamann, Bager 298.

Hamborg 369-72, 553, 600-02.

Hambro, C., Baron 552, 561, 567.

»Hamlet«, Dampskib 68.

Hammeken, Legationsraad 348.

Handel 367-72.

Handels- og Kontoristforeningen 375.

Handskemagere 263, 280, 588, 614.

Hansen, General 488, 537-40. - kgl. Skuespiller 105. - Traadhandler 403. - Værtshusholder 52-55. - A. N., Grosserer 344. - C. W., Sukkerraffinadør 398. - H. P., Bankdirektør 75, 194, 208-09, 422, 455, 479, 487, 490, 559, 562, 600, 629. - I. A., Politiker 439, 445, 581, 584, 608-09, 615-16, 632. - Peter, Gartner 111. - P. C., Brændevinsbrænder 531.

Sct. Hans Gade 112-13, 179-80, 509, 514.

Sct. Hans Hospital 314, 330, 595.

»Harmonien«, Klub 373-74. - Sangforening 383.

Harrestrup, Harrestrup Aa 168, 170, 556, 570.

Hartmann, J. P. E., Komponist 79.

Hattemagere 267-68, 469, 588, 619.

Haugsted, Dr. med. 183.

Hauschildt, Sadelmager 281.

Hauserplads 239.

Havnen 66-76, 367-68.

Havnepoliti 70.

Heegaard, Jernstøber 7, 111.

Heiberg, J. L., Skuespillerinde 377.

»Heimdalen«, Klub 375.

Helligdagslov 300.

Helliggejstes Kirke 40-42, 114, 239, 303-05, 309, 418. - Arbejdshus 327.

Helliggejststræde, Store 25. - Lille 25, 27.

Hellmann, Direktør 598.

Helmcke, Snedkersvend 474-75.

Helmers Mølle 296.

Helsingørs Hospital 306-07.

Hempel, Dr. med. 520.

Henriques, R., Grosserer 595.

Herdahl, Bogtrykker 444.


643

Herforth, Fattigdirektør 324, 531.

Herholdt, Arkitekt 19, 511, 593.

»Hertha«, Klub 373-74.

Hestekød 399-400, 408.

Hetsch, Professor 28, 39, 43, 44, 46, 58, 65, 339, 356, 424.

Heymann, Vekselmægler 366.

Hille, Slagtermester 183.

Hillerød 431.

Hintze, Gartner 103.

Hippodromen 346, 379-80, 391, 565.

Hippodrommøder 449, 453-54, 486.

Hjaltelin, Dr. med. 95, 366-67, 394, 528.

Hjorteapoteket 565.

Hjorth, Overlæge 531. - Søren, Fuldmægtig 360-61.

Hjulfælge 174-76.

Hjul- og Karetmagere 265, 277.

Hjælpeforening, den broderlige 580.

Hjælpekasser 317.

Hjælpeskat 624.

Hofteater 379, 381.

Holbergs Minde, Klub 373, 375-77.

Holger Danskes Briller 118, 366.

Hollandske Kedelførere 285.

Holm, Arkitekt 355. - Raadmand 209, 557-58, 629. - Jakob & Sønner 59-64, 77, 286, 349, 598. - L., Grosserer 75.

Holmblad, Fabrikant 93, 157-58, 529, 546. - Farver 344.

Holmen, se Gammelholm.

Holmens Arbejdshus 318, 323-24, 327.

Holmensgade 37, 518.

Holmens Kanal 56, 152-53.

Holmens Kirke 41, 308-09, 334, 339, 495.

Holms Huse 77.

Holstebro 498.

Holstenske Soldater 574-75.

Holten, Professor 405.

Holstein-Ledreborg, Greve 531.

Homøopathi 401.

Hoppe, Stadsfysikus 130, 529, 546.

Hornemann, E., Dr. med. 134-35, 138-39, 142, 184, 529, 534, 546, 557-58.

Hosekræmmere 281, 611-12, 614.

Hotel d'Angleterre 30, 357, 381, 396, 419.

Hotel du Nord 185, 337, 396.

Hotel Phoenix 344, 397.

Hotel Royal 222.

Hotel Stadt Hamborg 346, 397.

Howitz, Cand. polyt. 566, 569.

»Hukket« 72, 73.

Hummel, Professor 142, 168, 546-47, 556, 559-62.

Hunde 137-38.

Husleje 316, 407, 502, 521, 541.

Hvidt, L. N., Bankdirektør 77, 143, 194, 201, 424, 427, 429-31, 452. 455-58, 465-66, 487, 490, 493-495, 542, 554, 559.

Hvælvingen 25.

Hübertz, Dr. med. 331.

Hygiejnisk Kommission 131, 142, 145, 150-51, 153, 164, 545-46, 550, 562.

»Hygæa« 319.

Hyrekuske 216, 261, 295, 614.

Høegh-Guldberg, Overkrigskommissær 390.

Højbroplads 239.

Høkere 237, 239-41, 248, 261, 363, 284-85, 316, 468, 593, 613-14.

Hørheglere 261, 263, 287-88.

Hørkræmmere 237, 240.

Høyen, Professor 404.


Ildebrande 77, 233, 235.

Indbyggerantal 3.


644

Indbyrdes Undervisning 252, 255-56, 260.

Indkomstskat 623.

Indkvarteringsskat 243-44, 618.

Industriforeningen 34, 345-46, 352, 356-62, 374, 387, 392, 429, 587, 597, 602, 606. - den merkantile 346, 358.

Industribasar 358, 388.

Industrimøde 357.

Industriudstillinger 356.

Influenza 401.

Inkvisitionskommissionen 223.

Irgens, Blikkenslager 565.

Isenkræmmere 280-81, 588.

Islehus 170.

Isningsredskaber 81-84.

Istedgade 108.

Italiensk Operaselskab 381.

Iversen, Kunstdrejer 354.


Jacobsen, J. C., Brygger 73, 350-51, 508, 542, 566-67, 629-32.

Jagtret 98, 111, 115.

Jagtvejen 87, 88, 156, 213, 296.

Jakobsen, Jakob, Kobbersmedsvend 270.

Jenner, Fabrikant 367.

Jensen, Lieutenant 353. - Rebslager 186. - Anthon, Brygger 350.

Jerichau, Renovationsentreprenør 13-15, 155-59, 557, 564.

Jernbanen 93, 103, 106-08, 186, 242-43, 261, 360-67, 384, 476.

Jernporten 106, 108.

Jernstøbere 280-81.

Jetsmark, Redaktør 443-44.

Johannedal 126.

Sct. Johannes Kirke 310, 517.

Johnsen, Bomforpagter 500.

Jokumsdal 126.

Jord-, Sang- og Kopulationspenge 308-09.

Julebasar 193, 357, 392.

Juliane Sophie, Prinsesse 173.

Justermester 55.

Jürgensen, Fr., Urmager 10, 40, 304. - Urban, Urmager 10, 286.

Jægersborg 351.

Jødevejen 114.

Jøder 311-14.

Jørgensen, Cand. phil. 355. - Drejersvend 540. - Vognmand 185, 337, 396.

Sct. Jørgens Gade 25.

Sct. Jørgens Sø 164, 181, 570.


Kabell, F. C., Kammerraad 552-53.

Kagstrygning 223-24.

Kalkbrænderi, Gamle 124-25, 187. - Nye 124.

»Kalkeballen« 376-77.

Kallebodstrand 76, 187, 370.

Kallundborg 408.

Kammagere 273, 277, 374.

»Kammerpotten« 119.

Kandestøbere 263.

Kaninlængen 519.

Karetmagere 607.

Karnapper 26, 549.

Kasino 62, 63, 346, 379, 387-89, 565.

Kasinomøder 453-55, 458, 460, 486, 488.

Kastelsvolden 48.

Kastelsporten 497.

Katolikker 310.

Kattegade 47.

Kattesund 518.

Katuntrykkere 287.

Kayser, Dr. med. 330-31. - H. H., Tømmermester 75, 203, 277, 486-87, 529, 603.

Kehlet, Traktør 298.

Kellermann, Tømmerhandler 11, 99-101.


645

Kemp, Kobbersmed 54. - Mursvend 232.

Kern, Tømmermester 304.

Kierkegaard, Søren 299.

Kierulff, Overpræsident 28, 204-06, 220, 419, 430, 626.

Kildetiden 5, 394.

Kildevæld 126.

Kirker 299-314. - Opvarmning 304-06. - Stolestader 303. - Tavleombæring 301, 306-08. (Se de enkelte Kirker.)

Kirkefoged 41, 42, 303.

Kirkegaarde 38-42, 79, 80, 87, 207, 533, 545. - Mosaisk 114. (Se endvidere de enkelte Kirkegaarde.)

Kirkeskoler 253, 255, 260, 308.

Kirsebærgangen 1, 21.

Kirstein, Konferensraad 98, 367.

Kirsten Pils Kilde 166.

Kjeldskov, Hattefabrikant 344.

Kjøbenhavnsposten 434, 436, 440.

Kjørup, J. L. 403.

Klamer, Tøjmager 577.

Klampenborg 346, 366-67, 393-94, 476, 528.

Klasselotteriet 391.

»Klemmen« ved Valby 348-49.

Kloakanlæg, paatænkt 177, 189, 207, 546, 552-64. - udenbys 511-17.

Klubber 373-77.

Klubskat 373-75.

Klædeboderne 25.

Kløvermarken paa Nørrebro 123, 508. - paa Amager 98.

Kløvermarksvejen 158.

Knapmagere 263, 279.

Knippelsbro 50, 74-76, 368.

Knuth, Minister 489.

Kobbersmede 269-70, 277, 285, 588.

Kokkegade ved Helliggejstes Kirke 25.

Kolera 145, 179, 259, 325, 376, 398, 517-18, 527-38, 546, 550-51.

Koleralejre 535-41.

Komfurer 295.

Kommunalforfatning af 1840: 3, 191, 217, 625. - af 1857: 625-33.

Kommunalbestyrelse 191-204.

Kommunehospitalet 331, 551-52.

Konditorier 397.

Konfirmation 300-01.

Kongens Bryghus 345, 350, 398.

Kongens Enghave 516.

Kongens Have, se Rosenborg Have.

Kongens Klub 99, 373.

Kongens Nytorv 29, 172-73, 193, 207, 357.

Konsumtionsafgift 8, 19, 22, 244, 298, 409-11. - ophæves 497-99, 527.

Koop, Krigsassessor 110, 377.

Koppekirkegaarden 100-01.

Kopulationspenge 244, 301-02.

Kornbeck, Kaptejn 557.

Kornskriver 55.

Korntørringsmagasin 63.

Korporationer 261-62.

Korsvej 508.

Korsør 408, 420, 529.

Krabbe-Carisius, Statsminister 388.

Kramp, Lassenius 360.

Krause, Harthugger, 125, 187.

Kreaturhold 136, 299.

Kreditbeviser 475, 489.

Kreditforening, 0stifternes 519, 598.

Kreditkasse 358, 597.

Kreditkassen for Husejere 388, 519, 595-96.

Krieger, Professor, Minister, 203, 210, 559, 562, 615-16, 629-32.

Krigen 1848-50: 169, 322, 476-78, 536, 575. - Troppernes Indtog 478.


646

Krigsskat 489, 621, 623.

Krigs-Næringsskat 623.

Kriminal- og Politiretten 196, 223.

Kristen Bernikows Stræde 25, 177.

Kristian VIII 31, 208, 221-22, 258, 311, 364, 369, 377-78, 381, 384, 394-95, 414, 416, 419-30, 482-83, 605. - Sølvbryllup 421, 424-25, 427. - Kroning 122, 421-22, 424-25. - Begravelse 450-52.

Kristiansborg 44, 164, 421, 456, 493, 535. - Ridebane 352, 356. - Ridehus 384, 442. - Slotsplads 207, 466, 569.

Kristianshavn 76-86, 130, 400, 520, 530, 568. - Bespisningsanstalt 318-19, 535. - Skoler 258-59. - Torv 569.

Kristians Plejehus 329.

Kristinebergs Mølle 296-97, 343.

Kromayer, Konditor 397.

Kroningsadressen 422, 427.

Kul- og Saltmaaler 55.

Kultorvet 239.

Kunstakademiet 19, 26, 28, 44, 45, 265, 525.

Kunstdrejere 264, 280.

Kunstige Tænder 353-55.

Kunstkammer 344.

Kvindelige Velgørenhedsselskab 319-20.

Kvindesagen 404-05, 604-05, 616.

Kvist, Oberstlieutenant 129.

Kvægtorvet 105.

Kvæsthusbro 58, 61, 70.

Kvæsthusgade 58, 61, 73.

Kyhl, Urmager 170.

Kühnell, tysk Bygmester 555.

»Kæden« 331, 374.

Kældersumpe 141-42.

Kæmpevisestriden 405.

Kærlighedsstierne 88, 99.

Købke, Bager 113. - Maler 113.

Købmagergade, Store 176-77.

»Køge Station« 384.

»Køkkenkurven« 76, 186.


Laanebank, Kbhvns. private 598.

Laanekasse, den midlertidige 601.

Laboratorium, militære 77.

Ladegaarden 259, 323-24, 328, 407, 508, 530, 532.

Ladegaardsaaen 180-81, 508-09. 512-15.

Lange, Overpræsident 144, 172, 206-07, 210, 214-16, 412, 456, 465, 478-79, 554, 557-61, 563-64, 627-28. - Teaterdirektør 379-80, 389.

Langebro 76, 368.

Langelinie 48, 464, 488.

Larsen, L. G., Overretsprokurator 559, 562, 629. - P., cand. theol. 396, 440.

Larsens Plads 59, 61, 62, 532.

Larslejstræde 518.

Lassen, Smedemester 266.

Lastepenge 369.

Latringruber 148-49, 154, 159.

Laug, Laugsvæsen 261-99, 316, 333, 339-40, 358-60, 413-14, 468-75, 487-88, 572-74, 587-89, 602-17. (Se de enkelte Næringer.)

Laugsprocesser 279-82, 611-14.

Leerbech, Politiassistent 427.

Lehmann, Orla 194-96, 204-05, 264, 359, 399, 419, 426-27, 433-34, 438, 442, 454-55, 458, 465, 487, 489, 494, 602, 630.

Lemvig 498.

Lersøen 157, 163, 169, 477, 512.

Levin, I., Literat 320, 404.

Levinsen, N., Højesteretsadvokat 615.

Levy, Professor 331. - Nationalbankdirektør 601.


647

Ligkapeller 301, 338.

Ligvogne 9, 58, 59, 334-36, 340-41.

»Lille København« 64.

Lille Kongens Mølle 503.

Lille Mølle 78, 296.

Lille Sofiegade 78.

Lille Svanemølle 296.

Lille Torvegade 519.

Limensgade paa Bornholm 346.

Limkilde, Rasmus, Gartner 186.

Lind, Jenny 377.

Lindberg, Brolægningsinspektør 173, 555, 557-58, 560.

Linnemann, Borgmester 208, 514.

Liszt, Frans 381.

Livsforsikringsanstalten 247.

Livjægere 279, 482. - Skydeselskab 375. - Sangforening 383.

Logishuse 133, 135, 190.

Lorentzen, H. P., Grosserer 38, 44, 47, 502, 519.

Lorentzensgade 47.

Lorenzen, Peter Hiort 428.

Lotterier 391.

Luciemølle 296.

Lumbye, H. C., Komponist, 380, 385, 388.

Lund, Møller 182. - Skrædermester 448. - Tøjmager 492, 531. - Bartholin, Cand. phil. 220-21.

Lundberg, Maskinbygger 54.

Lunde, Jernstøber 27, 28, 99, 162, 168, 304, 349, 446-47, 449, 457, 486, 490, 554, 556-59, 562, 576, 580-81.

Lunding, Læge 531. - Major 554, 559.

Lygteaaen 163.

Lygten 118.

Lygtevejen 118.

Lygtevæsen 85, 105-06, 226-27, 231, 243-44.

Lygteskat 243, 618.

Lysestøbere 261, 281, 614.

Lüttichau, Overpræsident 207.

Lægeforeningen 131, 534, 541-44. - Dens Boliger 534, 544.

Lærredsboderne 31, 40-42.

Lærredsvæveri 346-47.

Læseforeningen 373, 442.

Løjtegaard paa Amager 12.

Løveapoteket 28.

»Løven«, Hotel 153.

Löwener, Jernstøber 78, 355.


Maadeholdsselskab 399.

Maaløe, K. A., Landstingsmand 531.

Mac Evoy 352, 565.

Madvig, Professor 405.

Magistraten 191, 204-10, 244.

Malere 279, 281, 348, 588.

Malermestrenes Farvemølle 348.

Malersangforeningen 374, 383-84.

Malling & Lund, Handelshus 597.

Maltmølle 297, 498.

Manchesterfabrikken 112.

Mannheimer, Præst 312.

Marasini, Greve, Operadirektør 381.

Mariboe, Professor 254.

Marielyst 123.

Mariendal, Store 126.

Mariendal paa Frederiksberg 570.

Marillier, fransk Ingeniør 554-55.

Marmorkirken 42-47.

Marstrand, Bager 344. - & Nielsen 233.

Marx, Karl 446.

Maskinhørspinderi 287, 315, 346.

Meinert, Raadmand 209, 465.

Melchior, Grosserer 124, 598. - Moses 395.

Melchiorsplads 125.

Mel- og Grynhandlere 237, 261, 263.

Metalpenne 352-53.

Metropolitanskolen 308-09, 331-37, 340-41.


648

Meyer, Bager 311. - Jeremias, Gæstgiver 126.

Mikkelbryggersgade 173.

Mikkelsen, Knud, Opsynsmand 109.

Militære Brødbagning 296, 412.

Militære Højskole 56, 464, 471, 565.

Mini, Konditor 398.

Molbech, C., Professor 405.

Mollerup, Borgmester 208, 559, 562.

Moltke, Statsminister 401, 458, 487, 491.

Molzen, Byggespekulant 519.

Monigatti, Konditor 397.

Monrad, D. G. 194, 250, 256, 419, 433, 440, 458, 465, 487, 492, 494, 616.

Morbærtræer 57, 349.

Morgenposten 440.

Morskabsteatret 380-81.

Mouritzen, Skomager 609.

Mundt, Borgmester 198-202, 207, 209, 392.

Murere 266, 274, 277, 302, 468-70, 573-74, 578-80, 587, 589.

Murergade 506.

Musikforeningen 373, 380, 406.

Musikinteresse 380-84, 406.

Mygind, Urtekræmmer 156-59.

Müllen, Major 581.

Mynster, Biskop 299, 306, 310, 382.

Münter, Raadmand 208.

Müller, Otto, Overretsassessor 602-03, 605-06, 608-10, 614, 616.

Møen, Billedhugger 187.

Møens Badeanstalt 124.

Møller, Maskinbygger 355. - Pedel 338. - Slagtermester 182.

Møllere 263, 277, 296-97, 343, 414, 589.

Mønster, Gravør 310-11.

Mønten 57.

Møntergade 518.


Naalemagere 281.

Natførere 148-52, 157, 295.

Nathanson, Redaktør 226, 291, 442.

Nationalbanken 50, 167, 246, 475, 489, 494, 595-602.

Navigationsskolen 372.

Nebelong, Bygningsinspektør 44, 53.

Nehms Dansebod 271.

Neiendam, Melhandler 187, 393.

Nellikegade 25.

Nicander, svensk Digter 118.

Nikolajgade 32, 38, 502.

Nikolaj Kirke 249. - Kirkeplads 31-38, 239, 358. - Taarn 53, 229, 376. - Arbejdshus 324, 327.

Norges Minde 126.

Nyboder 25, 47, 226, 249, 502, 530.

Nybro Mølle 343.

Nybørs 50.

»Nye Borgere« 194.

Nygaard, Kunstdrejer 385.

Nygade i Nyboder 47.

Nyhavn 24, 153.

Nyholm 55, 58, 67, 77, 167.

Ny Mølle 296.

Nyrop, C., Professor 359, 361.

Nytaarsdusører 403.

Ny Toldbodgade 62-64.

Nytorv 569.

Næringsskat 243, 245, 618, 620, 623-25.

Næringsstandens Adresse 615.

Nærumgaard 351.

Nøjsomhed 98, 124.

Nørre Allé 87, 155-56.

Nørrebro 108-23, 154-57, 179-81, 380, 506-17, 564. - Apotek 102. - Bespisningsforening 319, 535. - Kirke 310, 375, 391, 517.

Nørrebrogade 87, 109.

Nørregade 24.

Nørreport 1, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 499-500. - nedbrydes 45, 525-26.


649

Nørretorv 36.


Odense 408.

Ohlsson-Bagge, Læge 531.

Olsen, Marskandiser 286.

Omnibusser 17, 18, 107, 395-96.

Opfostringshuset 265, 307-08, 323, 327, 329, 391.

Oswald, Skarpretter 148.

Otteogtyvende Maj-Fest 438, 491.

Otto, Guldsmed 352. - Konditor 397.

Owen, Joseph, Grosserer 51, 151, 154, 248, 388.

Overformynderiet 205-06, 245-46, 315, 597, 632.

Overgaden neden Vandet 78. - oven Vandet 519.

Overskou, Th., Skuespiller 37, 38, 379, 487.


Paaklædning 401-03.

Paraplymagere 280.

Parcelbroen 112.

Parcelvejen 112. 508.

Parykmagere 265.

Passage, paatænkt 29, 30.

Passagepenge 9, 10, 15, 16, 498. - ophæves 500-01.

Paulli, Slotspræst 320, 404.

Sct. Paulskirken 47.

Peblingesøen 163, 170, 509.

Peder Madsens Gang 25, 26.

Pedrin, Konditor 397.

Peltsnere 280.

Pengekrise 1847: 407. - 1857: 372, 519, 580, 594-95, 599-602.

Peschiers Gaard 359.

Petersdal paa Nørrebro 118. - paa Amager 150.

Petersen, Finérskærer 344. - Overlærer 405. - Henrich, Arkitekt 380.

Petersminde 118.

Sct. Petri Kirke 232. - Menighed 468.

Pettoletti, Teaterejer 106, 380, 386.

Peymanns Rende 537.

Phønix, Træskereri 347.

Pindsvinegade 47.

Pistolstræde 25.

Plakatsøjler 353.

Planteskole 105.

Pleisch, Konditor 397.

Ploug, Redaktør 419, 438-39, 442, 492, 630. - G. C. 577.

Politiet 218-20, 244, 465-67, 488, 525, 582.

Polyteknisk Læreanstalt 77, 116, 224, 299, 305, 345, 443, 513, 565.

Pontoppidan, H., i Hamborg 600-01.

Poppeltræer 87.

Porcelænsfabrik, kgl. 40, 81, 84.

Porcelænshandlere 261, 614.

à Porta, Hotelbestyrer 344. - Konditor 397.

Portene 4-21, 522. - aabnes 496-501. - nedbrydes 525-26.

Portpenge 9, 12-16, 498.

Portskilling 15.

Porture 10, 11.

Postvæsen 125, 294, 362-63, 395.

Poulsen, Brolægningsinspektør 199. - V. E., Cand. polyt. 569.

Pramlauget 231, 261-62.

Prammandens Gang 25.

Price, Teaterdirektør 106, 380, 386.

Prinsens Palæ 427.

Prinsessegade ved Marmorkirken 43.

Prinzlau, Teaterkasserer 391.

Prisstigning 315, 406-09, 599.

Privatbanken 598-99, 601.

Privilegier, Stadens 426.

Prostitutionen 249.

Proudhon 358, 446, 576.

Provianthuset 49.

Proviantering 236-38, 412-15.


650

Præstepenge 621-23.

Pustervig 24.


Raadmandsmarken 123, 157.

Raavaddam 588.

Rabarberlandet 112.

Radford, W., Ingeniør 364.

Raffard, Præst 222, 224, 314.

Rafn, Pastor emer. 517.

Ramsing, Cand. phil. 352.

Ranch, Urmager 356.

Randulf, Herman. Krigsassessor 185.

Rasmussen, Dykker 402. - Louise 27, 376.

Ratzeborg 186.

Raunholdt, Skarpretter 224.

Raveliner 8, 13, 22.

Ravnsborg, Store 91, 112, 180, 509, 514. - Lille 112.

Reberbaner 92, 104, 186. - Holmens 57, 283-84.

Rebslagere 92, 283-86, 364, 589.

»Recreationen«, Klub 373.

Rée, Grosserer 63.

Regensen 332-33, 340-42.

Reiersen, Justitsraad 437-39. - Chr., Sekretær 597.

Reitzel, Typograf 439.

Rendestene 141-46, 173, 176-79.

Renovationskuler 80-81, 86, 150-51, 157-59.

Renovationsvæsen 14, 138-59, 212, 243-44, 248, 557-59.

Renovationsskat 243, 618.

Repp, Translatør 348-49.

Reverentsgade 25.

Rigensgade 520.

Riis-Lowson, Raadmand 208.

Rimestad, C. V., Redaktør 575-76, 581, 586, 608.

Rolighed paa Østerbro 124. - paa Frederiksberg 298, 332.

»Rolighed«, Kirkegaard 79, 80.

Rosenaaen 179, 181-83, 505, 513-16.

Rosenborg Slot 152. - Have 120, 146, 352, 381, 384-85, 478. - Mølle 296. - Brøndanstalt 357, 398, 535.

Rosendal 124.

Rosenengen 92, 124.

Rosenvænget 124.

Rosenhoff, Claudius 435, 440-41.

Rosenlund 106.

Roskilde Kro 168.

Rossi, italiensk Operasanger 404.

Rothe, Slotsgartner 28, 120, 173. - Jernbanedirektør 566.

Rudolphi, Gartner 504.

Rundetaarn 167.

Rung, Syngemester 381.

Rye, Olaf 344.

Ryesgade 511, 513.

Ryge, Dr., Skuespiller 378.

Rysensteens Badeanstalt 48, 76, 145, 185-86, 398.

Ræder, J. T., Oberst 531.

»Røde Pæl« 68.

Rødevejrmølle 296.

Rørholm 99.


Sadelmagere 263, 268, 276-77, 280-81, 588.

Sager, Bager 183.

Saint-Aubain, Forfatter 464.

Salling, Vognmand 91.

Saltkompagniet 347.

Samfundet for det kvindelige Tyendes Vel 319-20, 404.

Sandagerne 148.

Sandby ved Ringsted 242.

Sangforeninger 374, 383-84, 445.

Sandgravene 155-56, 448.

Sass, Grosserer 479.

Saxtorph, Lieutenant 62, 167, 173.

Scavenius, P. B., Godsejer 598.

Scharling, E. A., Professor 347.


651

Scherfig, Bager 290, 311, 360.

Schibild, Silke- og Klædehandler 183.

Schlegel, Stadskonduktør 218, 363. - Generalmajor 556.

Schleisner, Dr. med. 560, 562.

Schleppegrell, General 478.

Schmidt, Bøssemager 344. - Gæstgiver-Enke 183. - Skarpretter 224.

Schneider, Skomager 402-03.

Schou, Bedemand 338-39, 346, 348. - Brænderibestyrer 355.

Schouw, Professor 40, 452, 457, 466, 490.

Schram, G., Bogholder 360-61.

Schultz, Bogtrykker 337-38.

Schumann, Clara 381.

Schæffer, Borgmester 31, 172, 176, 198-202, 204-07, 236. - Urmager 351.

»Schæfferhøj« 172.

Sechi, Konditor 397.

Sehested-Juel, Godsejer 598.

Sejl-, Flag- og Kompasmagere 263, 277.

Seith, Høker 52.

»Seks Søstre« 50.

Selskab, det borgerlige dramatiske 373-74. - det forenede borgerlige 331, 373. - for Sandhed og Orden 461, 471. - skandinavisk 442. - teknisk 360. - til Hesteavlens Fremme 122.

Sibbern, Murmester 304.

Sielle, Urtekræmmer 40, 304.

Sieveking, Amalie 319.

Silke- og Klædekræmmere 263, 281, 611-12, 614.

Silkeselskab 348-49.

Silkevævere 262.

Simonsen, Madam 48.

Simpson, James, Ingeniør 561-62, 566.

Sivertsen, Møbelhandler 386.

Sjællandske Jernbaneselskab 346, 360-61.

Skakforening 374.

Skamstøtten 30, 31.

Skandinavisme 442.

Skarpretter 148, 224.

Skattevæsen 243, 248, 617-25.

Skibsfart 367-72.

Skibsaccise 368-69, 411.

Skibsted, Raadmand 208, 264.

Skidentorvet 25.

Skillingstold 8, 9, 15, 16.

Skippere 263, 372, 593.

Skolen i Larslejstræde 259. - i Nørre Allé 259. - i Prinsensgade 532. - i Suhmsgade 171, 259, 532. - i Sølvgade 258, 426. - paa 12. Blegdam 113, 259, 532. - paa Sct. Hans Torv 259. - for forsømte Børn 259. - Private Skoler 253-54, 476. - Tvangsskole 259.

Skolevæsen 37, 187, 211, 244, 246, 250-61, 309, 315, 632. (Se endvidere Skoler, Kirkeskoler, Fattigskoler.)

Skomagere 263, 282, 316, 590, 592, 619.

Skorstensfejere 230, 263, 295.

Skraldevogne 139-40.

Skvaldergade 25, 518.

Skræddere 263, 281, 470, 477, 590, 592, 614, 619.

Skydeselskab, det borgerlige 104. - det kgl. kbhvnske 9, 102, 106, 374, 469, 484-85, 491. - Livjægernes 375.

Skæremøllen 296.

Slagterboder 31-38, 42, 52, 53, 58-60, 239, 249.

Slagtere 34, 35, 263, 286, 476.

Slagtervangen 125, 544.

Slagtetiden 236.


652

Slavekirkegaarden 80.

Slaver 224-25, 249, 476, 522.

Slippen 25.

Slotsholmen 49-52. - Vagt 49, 476.

Slotskirken 308.

Slotskroen 106.

Slukefter 126, 393-94.

Smede 263, 271, 275, 277, 279-81, 285, 408-09, 448, 589.

Smedegade 506.

Smedekroen 574.

Snedkere 263, 265-66, 271, 275-80, 282-84, 316, 345, 469. 471-75, 619.

Snekastning 213-14.

Snorrebroen 86.

Socialisme 576-77.

Soda 347.

Soelberg, Hyrekusk 337.

Solitude 112, 376-77.

Sommer, Grosserer 63, 64.

Sophiegade 519.

Sorgenfri Slot 213.

Sortedamsagrene 95, 99, 366, 551.

Sortedamssøen 509-10.

Sorte Hest 105.

Sparekassen 331, 494, 595-97.

Sponneck, Minister 44-46, 488, 497.

Sporvogne 396.

Springgade 25.

Spækhøkere, se Høkere.

Stadens Materialgaard 161.

Stadsmusikanten 381-83, 386.

Stange, Snedkersvend 475.

Stemann, P. Ghr., Statsminister 437-38.

Stenhuggere 277.

Stenhuggerhuset 109, 113.

Stjernemøllen 503.

Stokhuset 223, 476, 530, 532.

Stokhuslængen 25.

Stokhusmøllen 296.

Stolemagere 275, 280-81, 614.

Storeheddinge 296.

Store Kongensmølle 296.

Store Magleby 76.

Stormbroen 51, 351.

Strandmøllen 349.

Strandvejen 87, 173, 187, 392-93. - Vanding 393.

Strejke 578-79.

Studenter 333, 377, 419, 428, 442, 476, 484. - svenske 364.

Studenterforening 56, 373.

Studenterpenge 333.

Studentersangforening 383.

Studiestræde 24.

Størrestræde 25, 56.

Suhmsgade 518.

Suhr, J. Th. og O. B., Grosserere 63, 64, 598.

Sundbyvester 298.

Sundbyøster 154.

Sundhedsskadelige Næringsveje 130, 545.

Sundhedstilstande 162-63, 178-79, 187-90, 400-01, 570-71.

Sundhedsvedtægt 37, 552.

Svane, Møller, 93, 364.

Svanemøllen 126, 297.

Svanholm 346.

Svendsen, Slagtermester 104. - Niels, Slagtersvend 59.

»Svendsens Pynt« 569.

Svendsgade 511.

Svenske Hotel 397.

Svinehold 99-100, 138, 158, 614.

Svitzer, Grosserer 297. - & Lassen 349-50.

Svovlstikker 352, 613.

Sværdfegere 263, 285.

Sygehjemmet 325, 332, 391.

Sygekasser 317, 580.

Søbatteriet 49.


653

Søerne 160, 162, 512. (Se de enkelte Søer).

Søetatens Hospital 532.

Søkvæsthuset 81, 82, 130, 306-07, 527, 532.

Sølvgadens Mølle 296.

Søndermarken 106.

Søofficersforeningen 375.

Sørensen, Bager 323-24. - Typograf 353. - Jens, Vandmester 164, 168, 211, 554-55.


Taarnby paa Amager 76, 85, 154.

Taastrup-Valby 168.

Tagenshus 123.

Tallotteriet 391.

Tang, Jeppe 123.

Teater, det kongelige 304, 319, 377-79, 387, 391, 425, 483. - Vesterbros 93, 106. - private 359. - i Kannikestræde 376-77. - paatænkt 37, 38, 379.

Teglgaardsbroen 522.

Teknisk Institut 37, 360.

Telegraf 352.

Thal, Professor 531.

Thalia, Klub 373, 565.

The- og Kaffeskænkere 262-63.

The- og Porcelænshandlere 614.

Thomsen, Julius, cand. polyt. 116-17.

Thorlakson, Guldarbejder 354.

Thorvaldsen 45, 377.

Thorvaldsens Museum 8, 34, 43, 50-52, 246.

Thønnesen, Guldsmed 352-53.

Tietgen, C. F., Bankdirektør 598-99, 601.

Tivoli 103, 346, 382, 385-89, 392, 406, 493, 500.

Tivoliøen 2.

Tobakshandlere 614.

Tobaksrygning 402.

Tobaksspindere 259, 589.

Toldboden 61, 64-66, 71-74, 370, 395, 468, 471.

Toldbodbatteriet 72.

Toldbodbommen, Toldbodbroen 67, 69.

Toldbodvagten 65, 476.

Toldbodvejen 65.

Toldbodvinhus 65.

Toldremission 369, 371.

Tombolaer 391-92.

To og tredive Mænd 3, 33, 193-94, 201, 313, 420, 602. - Deres Skole 254.

Tornebuskegade 24.

Tortur 223.

Torvehandel 5, 6, 238-43, 362, 593.

Torvetvang 241-43.

Totalafholdenhedsselskab 399, 441.

»Tre Hjorter«, Gæstgivergaard 99, 384.

Treschow, Grosserer 351.

Trinitatis Kirke 309. - Kirkegaard 40. - Sogn 310. - Arbejdshus 324, 327,

Trommesalen 8, 21, 105, 242.

Trompetergangen 25.

Tscherning, A. F., 29, 347, 393, 419, 458, 476, 479-82, 487, 489, 578, 606, 608, 616.

Tuborg 126.

Tugthuset 245, 400, 476. - paa Møen 306.

Tugthusporten 24-25.

Tunnel under Havnen 568.

Tutein, Grosserer 92, 124, 367.

Tuxen, Kaptajn 568.

Tyendeforhold 403-04.

Typografernes Sangforening 383.

Tyske Haandværkssvende 467-75, 572-74.

Tøjhuset 49, 283.

Tøjmagere 263, 572, 590.

Tømmerhandel 364, 368.


654

Tømmerpladserne 48, 103.

Tømrere 275, 277, 302, 316, 469, 574, 578-80, 587-88, 607.

Tømrergade 506.

Tønnesen, Ole og Jokum 142.


Udenbys Jorder 87-98, 134, 244, 303, 363, 504.

Ulfeldts Plads 30, 31.

Ulrichsens Stiftelse 111.

Ulrik, Stadslæge 188.

Ulykkelige unge Pigers Frelse 320.

Ungern-Sternberg, Baron 12.

Universitetet 39.

Universitetsbiblioteket 26.

Unsgaard, Minister 609.

Urinkroge 147.

Urmagere 277, 286.

Urtekræmmere 263, 281, 316, 426, 577, 613-14.

Uttenreitter, Politiassistent 589-90.


Waagepetersen, Hofvinhandler 124, 349, 565.

Vagtklokken 6, 10.

Vajsenhuset 254, 494.

Valby 106, 220, 362-65. - Bakke 7.

Valbyere 238-41.

Valg til Borgerrepræsentationen 193-94, 203. - til Rigsdagen 485-90.

Vandvæsen 113, 159-70, 211, 244, 248, 477, 507, 512, 632. - Det nye Vandværk 552-56, 567, 570-71.

Vandklosetter 553, 557-59, 561, 563-64.

Vandkunsten 167, 239.

Vandmestre 231.

Vandmøllestræde 25.

Vandskat 243, 618.

Varelotteri 391.

Warming, Frue 43.

Vartov 134, 328-29. - Gamle 126.

Wegener, Gehejmearkivar 492.

Vejerhuset 45, 52-55.

Vejermester 55.

Vejvæsen 88, 244. Se Brolægnings- og Vejkommissionen.

Velgørenhed 318-21, 407.

Velschow, Professor 490.

Weninger, Joseph, Daguerreotypist 352.

Venners Minde 123.

Venskabsstien 99.

Ventegodt 118.

Wessely, Politiker 433.

Westenholz, Regnar, Etatsraad 233, 601.

Vesterbro 102-08, 164, 181-84, 186, 309-10, 363-64, 380, 438, 513, 515-17. - Torv 108.

Vesterbrogade 21.

Vestergade 24.

Vesterport 15-23, 362, 386, 418, 497, 499-500, 522. - nedbrydes 526.

Vibenshus, Store 123. - Lille 126.

Wildau, Tømmermester 504-05, 507.

Wilders Bro 86.

Wilders Plads 77.

»Vildmanden« 359.

Wilhelm af Hessen, Landgreve 19, 225, 402.

Vilhelmsdal 126.

Wilkens, Professor 135, 505.

Vincent, Madam 375.

Vinhandlere 313, 396.

Winther, C. M., Arkivar 98. - Christian 113.

Visby, Præst 79, 82, 130, 315, 319-21, 399, 487, 541, 580.

With, Dr. med. 400.

Withusen, Professor 531.

Wium, Brændevinsbrænder 89, 90, 313.


655

Vodrofgaard 181-84. - Mølle 181-82, 296.

Vognmandsmarken 125, 293-94, 366.

Vognmænd 174-76, 231, 263, 393, 476, 614. - Store Vognmandslaug 125-26, 174, 237, 293-94. - Lille 148-50, 294-95.

Voldene 1-4, 29, 45. (Se Befæstning).

Wolff, Kancelliraad 49, 182. - Overrabbiner 312-13.

Volkersen, Bogtrykker 353.

Vor Frelsers Kirke 78, 79, 229, 303-04, 309, 319. - Arbejdshus 324, 327-28, 401, 532.

Wroblewski, Boghandler 20, 523.

Vuggestue 319.

Væddeløb 120, 122-23.

Vægtere 85, 225-30, 232, 243-44.

Vægterskat 243, 618.

Værkgeseller 282-83.

Værtshusholdere 261-63, 285, 316

Vævere 590, 592.


Zahrtmann, Marineminister 69.

Zinn, Grosserer 184.

Zinn & Søn 77, 129.

»Zittem Queers« 398.


Ægteskabsstien 99.

Ærtekedlen 186.


Øelunds Mølle 296,

Oehlenschläger 29, 405.

Øltappere 262-63.

Øresundstolden 369-70, 372, 601.

Ørsted, A. S., 192, 486-87, 490-93, 558, 560, 563, 608, 620-22. - H. C. 554.

Ørstedsparken 495, 526.

Østerberg, Vært 376.

Østerbro 102, 123-26, 310, 319.

Østergade 26, 30, 248.

Østerport 6, 497, 500. - nedbrydes 526.

Østervoldgade 25.


__________


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: søn okt 24 18:33:23 CEST 2004
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top